Bộ sưu tập truyện 1

4 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Hogwarts Mạnh Nhất Lửng (Hoắc Cách Ốc Tỳ Đích Tối Cường Chi Hoan)

Đồng Nhân

Chương 203

2,251 lượt đọc

1 năm trước

Hắn Đến Từ The Void (Tha Lai Tự Hư Không)

Đồng Nhân

Chương 755

3,737 lượt đọc

1 năm trước

Konoha Kankaze

Đồng Nhân

Chương 1022

8,083 lượt đọc

1 năm trước

Anh Hùng Liên Minh Chi Thất Bách Niên Hậu

Cạnh Kỹ

Chương 891

10,218 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT