Bộ sưu tập truyện 1

11 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Ta Binh Chủng Biến Dị

Võng Du

Chương 508

598 lượt đọc

1 tuần trước

Tà Linh Thế Giới: Ta Lấy Nhục Thân Quét Ngang Thế Này

Huyền Huyễn

Chương 530

904 lượt đọc

1 tuần trước

Thần Cấp Lựa Chọn: Cái Này Ngự Thú Sư Có Ức Điểm Dữ Dội

Đô Thị

Chương 1051

3,247 lượt đọc

2 tuần trước

Ta Sư Phụ Mỗi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá

Tiên Hiệp

Chương 1101

1,407 lượt đọc

2 tuần trước

Ta Không Nghĩ Bắt Yêu A

Tiên Hiệp

Chương 394

1,887 lượt đọc

2 tuần trước

Công Pháp Của Ta Tu Luyện Có Thể Tiến Nhanh

Huyền Huyễn

Chương 565

1,680 lượt đọc

3 tháng trước

Cẩu Tại Thần Quỷ Thế Giới

Huyền Huyễn

Chương 191

657 lượt đọc

4 tháng trước

Chân Quân Xin Bớt Giận

Huyền Huyễn

Chương 237

685 lượt đọc

5 tháng trước

Cho Ông Nội Hoá Vàng Mã, Địa Phủ Bị Ta Chơi Hỏng (Cấp Gia Gia Thiêu Chỉ, Địa Phủ Bị Ngã Ngoạn Phôi)

Đô Thị

Chương 142

460 lượt đọc

5 tháng trước

Bị Đánh Liền Có Thể Mạnh Lên

Huyền Huyễn

Chương 235

1,052 lượt đọc

6 tháng trước

Ma Vật Tế Đàn

Huyền Huyễn

Chương 447

5,711 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT