Bộ sưu tập truyện 1234uiheheh

8 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thần Linh Thời Đại: Tín Đồ Của Ta Sẽ Tạo Đạn Hạt Nhân

Huyền Huyễn

Chương 200

130 lượt đọc

7 tháng trước

Toàn Cầu Thần Linh: Ta Có Càn Khôn Đỉnh (Toàn Cầu Thần Chích: Ngã Hữu Càn Khôn Đỉnh)

Khoa Huyễn

Chương 268

927 lượt đọc

1 năm trước

Toàn Cầu Thần Linh Thời Đại: Từ Bán Thần Đến Tinh Bích Hệ Chúa Tể

Huyền Huyễn

Chương 304

78 lượt đọc

1 năm trước

Toàn Cầu Thần Linh Giáng Lâm (Toàn Cầu Thần Chích Hàng Lâm)

Khoa Huyễn

Chương 179

1,516 lượt đọc

1 năm trước

Thần Linh Lãnh Chúa Thời Đại

Huyền Huyễn

Chương 381

206 lượt đọc

1 năm trước

Thần Linh Của Ta Có Thể Thêm Điểm (Ngã Đích Thần Linh Năng Gia Điểm)

Huyền Huyễn

Chương 314

2,571 lượt đọc

1 năm trước

Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến

Khoa Huyễn

Chương 1219

3,445 lượt đọc

2 năm trước

Toàn Cầu Tiến Nhập Dị Thế Giới

Du Hí

Chương 100

567 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT