Bộ sưu tập truyện 2022

23 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Tiên Hiệp

Chương 1753

3,127 lượt đọc

1 tuần trước

Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân A

Tiên Hiệp

Chương 968

2,551 lượt đọc

1 tuần trước

Ta Đại Đạo Thân Phận Bị Muội Muội Đắc Kỷ Công Khai

Đồng Nhân

Chương 1928

755 lượt đọc

1 tuần trước

Ta Sư Môn Có Điểm Cường

Huyền Huyễn

Chương 1046

396 lượt đọc

1 tháng trước

Vú Em: Bắt Đầu Nữ Đế Mang Nữ Nhi Tới Cửa Bức Hôn

Huyền Huyễn

Chương 911

2,454 lượt đọc

1 tháng trước

Huyền Huyễn: Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Huyền Huyễn

Chương 1224

1,906 lượt đọc

1 tháng trước

Ta Đệ Tử Tất Cả Đều Là Sa Điêu Người Chơi

Huyền Huyễn

Chương 2585

3,050 lượt đọc

2 tháng trước

Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch

Huyền Huyễn

Chương 1150

2,325 lượt đọc

3 tháng trước

Ta Thành Nữ Nhân Vật Phản Diện Tùy Tùng

Tiên Hiệp

Chương 292

754 lượt đọc

3 tháng trước

Huyền Huyễn: Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Huyền Huyễn

Chương 1020

18,934 lượt đọc

4 tháng trước

Cảm Tạ, Nay Đã Thành Thần, Bắt Đầu Chiêu Mộ Vạn Giới Tín Đồ

Huyền Huyễn

Chương 431

355 lượt đọc

5 tháng trước

Nữ Đế Lão Bà Cũng Trọng Sinh Rồi? Nhất Định Phải Ly Hôn

Huyền Huyễn

Chương 81

220 lượt đọc

6 tháng trước

Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn

Tiên Hiệp

Chương 542

745 lượt đọc

7 tháng trước

Đóng Vai Phàm Nhân , Bị Nữ Đế Nghe Lén Tiếng Lòng

Huyền Huyễn

Chương 224

789 lượt đọc

9 tháng trước

Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Vạn Năm

Huyền Huyễn

Chương 898

1,215 lượt đọc

9 tháng trước

Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu

Huyền Huyễn

Chương 1528

217 lượt đọc

1 năm trước

Tây Du: Ta Ở Đại Đường Viết Tiểu Thuyết

Huyền Huyễn

Chương 330

170 lượt đọc

1 năm trước

Max Cấp Đại Lão Cũng Muốn Nỗ Lực Tu Tiên

Tiên Hiệp

Chương 599

222 lượt đọc

1 năm trước

Ta! Thu Đồ Đệ Liền Mạnh Mẽ!

Huyền Huyễn

Chương 337

122 lượt đọc

1 năm trước

Lặng Lẽ Check-In 10000 Năm, Thánh Nữ Cầu Ta Xuất Sơn

Huyền Huyễn

Chương 387

188 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT