Bộ sưu tập truyện add

6 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Khấu Vấn Tiên Đạo

Tiên Hiệp

Chương 1423

12,476 lượt đọc

3 tuần trước

[Dịch] Linh Kiếm Tôn

Tiên Hiệp

Chương 1000

60,704 lượt đọc

5 tháng trước

Kiếm Tiên Đạo

Tiên Hiệp

Chương 1522

42,050 lượt đọc

1 năm trước

Vạn Long Thần Tôn

Huyền Huyễn

Chương 2684

65,945 lượt đọc

1 năm trước

Cửu Dương Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 3432

74,746 lượt đọc

1 năm trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 787

80,192 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT