Bộ sưu tập truyện D

30 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thâm Không Bỉ Ngạn

Đô Thị

Chương 951

877 lượt đọc

1 tuần trước

Khấu Vấn Tiên Đạo

Tiên Hiệp

Chương 1439

7,802 lượt đọc

1 tuần trước

Khủng Bố Sống Lại

Huyền Nghi

Chương 1362

2,624 lượt đọc

1 tuần trước

Không Khoa Học Ngự Thú

Huyền Huyễn

Chương 519

1,184 lượt đọc

1 tuần trước

Ta Có Một Gốc Thần Thoại Cây

Huyền Huyễn

Chương 1301

1,420 lượt đọc

1 tuần trước

Ngự Thú Tiến Hóa Thương

Huyền Huyễn

Chương 2425

27,630 lượt đọc

1 tuần trước

Đấu La Đại Lục Ⅴ Trùng Sinh Đường Tam

Huyền Huyễn

Chương 925

3,088 lượt đọc

1 tuần trước

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Huyền Huyễn

Chương 3797

5,958 lượt đọc

1 tuần trước

Ta Ở Huyền Vũ Trên Lưng Xây Gia Viên

Huyền Huyễn

Chương 1873

4,690 lượt đọc

2 tuần trước

Thâm Không Bỉ Ngạn

Đô Thị

Chương 807

1,848 lượt đọc

1 tháng trước

Mục Long Sư

Huyền Huyễn

Chương 1531

1,929 lượt đọc

2 tháng trước

Lạn Kha Kỳ Duyên

Tiên Hiệp

Chương 1075

5,113 lượt đọc

2 tháng trước

Tinh Môn

Huyền Huyễn

Chương 628

767 lượt đọc

2 tháng trước

Tinh Môn

Đô Thị

Chương 1163

2,383 lượt đọc

2 tháng trước

Cựu Nhật Ngự Long

Khoa Huyễn

Chương 1064

1,082 lượt đọc

4 tháng trước

Ngự Thú Chư Thiên

Huyền Huyễn

Chương 1265

717 lượt đọc

5 tháng trước

Điên Rồi Sao, Ngươi Quản Cái Này Gọi Là Ngự Thú ?

Huyền Huyễn

Chương 458

3,165 lượt đọc

5 tháng trước

Ta Thật Không Dưỡng Long A

Huyền Huyễn

Chương 977

819 lượt đọc

6 tháng trước

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Có Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Huyền Huyễn

Chương 528

1,695 lượt đọc

7 tháng trước

Hoàng Kim Triệu Hoán Sư

Đô Thị

Chương 572

654 lượt đọc

7 tháng trước

Truyện HOT