Bộ sưu tập truyện đọc chơi

4 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Ở Rể (Chuế Tế)

Lịch Sử

Chương 532

18,596 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tinh Giới

Huyền Huyễn

Chương 1788

3,656 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Thiên Vu- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 1349

5,347 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Quyền Thần

Lịch Sử

Chương 1134

5,325 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT