Bộ sưu tập truyện Duyên

4 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1726

7,170 lượt đọc

1 tuần trước

[Dịch] Kiếm Lai - Tàng Thư Viện

Tiên Hiệp

Chương 197

2,728 lượt đọc

2 tuần trước

Ta Ở Nhân Gian Trảm Yêu Trừ Ma (Ngã Tại Nhân Gian Trảm Yêu Trừ Ma)

Tiên Hiệp

Chương 26

343 lượt đọc

1 năm trước

Toàn Thế Giới Chỉ Có Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân (Toàn Thế Giới Chích Hữu Ngã Bất Tri Đạo Ngã Thị Cao Nhân)

Đô Thị

Chương 176

1,891 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT