Bộ sưu tập truyện Lịch Sử

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tam Quốc Chi Đỉnh Phong Triệu Hoán

Lịch Sử

Chương 2280

633 lượt đọc

1 năm trước

Bắt Đầu Sáng Đi Chiều Về Đường Tam Tạng

Tiên Hiệp

Chương 630

84 lượt đọc

1 năm trước

Triệu Hoán Vạn Giới Thần Thoại Đế Hoàng

Huyền Huyễn

Chương 719

599 lượt đọc

1 năm trước

Thần Thánh La Mã Đế Quốc

Lịch Sử

Chương 1166

15,676 lượt đọc

1 năm trước

Vô Song Con Thứ

Lịch Sử

Chương 879

989 lượt đọc

1 năm trước

Giang Sơn Chiến Đồ

Lịch Sử

Chương 1256

54,404 lượt đọc

1 năm trước

Binh Lâm Thiên Hạ

Lịch Sử

Chương 907

34,823 lượt đọc

1 năm trước

Tam Quốc Chi Đại Hán Quật Khởi

Lịch Sử

Chương 834

17,755 lượt đọc

1 năm trước

Tam Quốc Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng

Lịch Sử

Chương 1731

4,139 lượt đọc

2 năm trước

Quật Khởi Chi Đệ Tam Đế Quốc

Lịch Sử

Chương 1297

3,959 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT