Bộ sưu tập truyện Naruto

2 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ta Tại Thế Giới Naruto Nhặt Thuộc Tính

Đồng Nhân

Chương 400

353 lượt đọc

1 năm trước

(Từ Naruto Bắt Đầu Chưởng Khống Thời Gian) Tòng Hỏa Ảnh Khai Thủy Chưởng Khống Thời Gian

Đồng Nhân

Chương 542

3,269 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT