Bộ sưu tập truyện No1

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Vũ Cực Thiên Hạ

Huyền Huyễn

Chương 2466

14,201 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Kiếm Đạo Độc Thần

Huyền Huyễn

Chương 3918

14,651 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Bất Hủ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 924

11,339 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Độc Bộ Thiên Hạ

Tiên Hiệp

Chương 1050

12,669 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp

Chương 2766

4,395 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chương 1422

6,644 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tiên Hồng Lộ

Tiên Hiệp

Chương 1051

6,888 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Hỗn Nguyên Vũ Tôn

Huyền Huyễn

Chương 671

1,348 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Triệu Hoán Thần Binh- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 1987

5,583 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Bất Diệt Kiếm Thể

Huyền Huyễn

Chương 1000

4,534 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT