Bộ sưu tập truyện Phép Thuật

13 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tại Hogwarts Đọc Sách Thời Gian

Đồng Nhân

Chương 1126

809 lượt đọc

1 tuần trước

Harry Potter Chi Luyện Kim Thuật Sư

Đồng Nhân

Chương 1128

13,433 lượt đọc

1 tuần trước

Harry Potter và Quyển sách tội ác

Đồng Nhân

Chương 2656

9,968 lượt đọc

1 tuần trước

Hogwarts Ma Đạo Hành Trình

Đồng Nhân

Chương 949

1,771 lượt đọc

1 tháng trước

Harry Potter cùng Kho báu bí mật

Kỳ Huyễn

Chương 1799

10,823 lượt đọc

5 tháng trước

Hogwarts Chi Malfoy Quật Khởi

Đồng Nhân

Chương 288

377 lượt đọc

7 tháng trước

Ta Hogwarts Rất Nhiều Vấn Đề

Đồng Nhân

Chương 522

1,315 lượt đọc

10 tháng trước

Nào Đó Ma Pháp Hogwarts (Mỗ Ma Pháp Đích Hoắc Cách Ốc Tỳ)

Đồng Nhân

Chương 1125

9,488 lượt đọc

11 tháng trước

Hogwarts Chi Huyết Mạch Vu Sư

Đồng Nhân

Chương 1014

13,893 lượt đọc

1 năm trước

Hogwarts Mạnh Nhất Lửng (Hoắc Cách Ốc Tỳ Đích Tối Cường Chi Hoan)

Đồng Nhân

Chương 203

2,261 lượt đọc

1 năm trước

Từ Hogwarts Bắt Đầu Buôn Lậu Súng Ống Đạn Dược

Đồng Nhân

Chương 229

415 lượt đọc

1 năm trước

Hoắc Cách Ốc Tỳ Vạn Sự Giai Tam (Hogwarts Vạn Sự Đều Là Ba)

Kỳ Huyễn

Chương 604

3,138 lượt đọc

1 năm trước

Harry Potter Chi Học Bá Vô Địch

Kỳ Huyễn

Chương 415

3,453 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT