Bộ sưu tập truyện Pokemon

20 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Trọng Sinh Thành NPC, Ta, Cử Thế Vô Địch!

Võng Du

Chương 296

608 lượt đọc

1 tháng trước

Toàn Dân Trồng Cây: Bắt Đầu Tam Liên SSS Cấp Thiên Phú

Võng Du

Chương 220

389 lượt đọc

1 tháng trước

Vô Hạn Chi Từ Biến Thành Pokemon Bắt Đầu (Vô Hạn Chi Tòng Biến Thành Tinh Linh Khai Thủy)

Đồng Nhân

Chương 475

2,595 lượt đọc

2 tháng trước

Pokemon Chi Khắc Kim Huấn Luyện Gia

Đồng Nhân

Chương 977

8,818 lượt đọc

2 tháng trước

Pokemon Chi Kỳ Diệu Hành Trình [Re- Convert]

Đồng Nhân

Chương 1309

12,199 lượt đọc

2 tháng trước

Ngã Tại Pokémon Thế Giới Đương Tự Dục Ốc Lão Bản

Đồng Nhân

Chương 1255

9,323 lượt đọc

2 tháng trước

Hắn So Ta Hiểu Pokemon (Tha Bỉ Ngã Đổng Bảo Khả Mộng)

Đồng Nhân

Chương 990

6,071 lượt đọc

2 tháng trước

Ta Mới Không Phải Pokemon Văn Vai Phụ

Đồng Nhân

Chương 793

8,487 lượt đọc

2 tháng trước

Ngã Chân Một Tưởng Đương Huấn Luyện Gia A

Đồng Nhân

Chương 700

7,104 lượt đọc

2 tháng trước

Ngã Minh Minh Tưởng Đương Huấn Luyện Gia A

Đồng Nhân

Chương 445

2,297 lượt đọc

2 tháng trước

Pokemon Tiểu Trấn Rất Có Vấn Đề (Tinh Linh Tiểu Trấn Đại Hữu Vấn Đề)

Du Hí

Chương 1451

10,444 lượt đọc

3 tháng trước

Võng Du: Ta Triệu Hoán Pokémon Xoát Nhiệm Vụ (Ngã Triệu Hoán Thần Kỳ Bảo Bối Xoát Nhâm Vụ)

Đồng Nhân

Chương 302

700 lượt đọc

3 tháng trước

Pokémon Chi Quần Đùi Tiểu Tử (Tinh Linh Chi Đoản Khố Tiểu Tử)

Đồng Nhân

Chương 230

624 lượt đọc

3 tháng trước

Từ Huấn Luyện Gia Bắt Đầu Đánh Thẻ (Tòng Huấn Luyện Gia Khai Thủy Đả Tạp)

Đồng Nhân

Chương 293

1,621 lượt đọc

3 tháng trước

Pokémon Chăn Nuôi Đại Sư (Thần Kỳ Bảo Bối Tự Dục Đại Sư)

Đồng Nhân

Chương 314

772 lượt đọc

3 tháng trước

Pokemon Mạnh Nhất Đạo Quán Nhà Huấn Luyện

Đồng Nhân

Chương 302

1,365 lượt đọc

6 tháng trước

Pokemon Chi Ta Là Mạnh Nhất Nhẫn Oa (Tinh Linh Chi Ngã Thị Tối Cường Nhẫn Oa)

Đồng Nhân

Chương 224

1,165 lượt đọc

7 tháng trước

Ta Pokemon Biết Rokushiki (Ngã Đích Tinh Linh Hội Lục Thức)

Đồng Nhân

Chương 285

558 lượt đọc

7 tháng trước

Pokémon Chi Đệ Ngũ Thiên Vương

Đồng Nhân

Chương 200

577 lượt đọc

8 tháng trước

Ngã Đích Pokémon Bất Đại Đối Kính

Đồng Nhân

Chương 548

2,031 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT