Bộ sưu tập truyện Pokemon

19 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Trọng Sinh Thành NPC, Ta, Cử Thế Vô Địch!

Võng Du

Chương 359

795 lượt đọc

5 tháng trước

Ta Mới Không Phải Pokemon Văn Vai Phụ

Đồng Nhân

Chương 936

9,956 lượt đọc

6 tháng trước

Vô Hạn Chi Từ Biến Thành Pokemon Bắt Đầu (Vô Hạn Chi Tòng Biến Thành Tinh Linh Khai Thủy)

Đồng Nhân

Chương 627

2,925 lượt đọc

6 tháng trước

Ngã Tại Pokémon Thế Giới Đương Tự Dục Ốc Lão Bản

Đồng Nhân

Chương 1404

10,376 lượt đọc

6 tháng trước

Pokemon Chi Khắc Kim Huấn Luyện Gia

Đồng Nhân

Chương 1036

9,823 lượt đọc

6 tháng trước

Ngã Chân Một Tưởng Đương Huấn Luyện Gia A

Đồng Nhân

Chương 869

8,225 lượt đọc

7 tháng trước

Pokemon Chi Kỳ Diệu Hành Trình [Re- Convert]

Đồng Nhân

Chương 1355

16,235 lượt đọc

7 tháng trước

Toàn Dân Trồng Cây: Bắt Đầu Tam Liên SSS Cấp Thiên Phú

Võng Du

Chương 282

1,098 lượt đọc

8 tháng trước

Hắn So Ta Hiểu Pokemon (Tha Bỉ Ngã Đổng Bảo Khả Mộng)

Đồng Nhân

Chương 990

7,277 lượt đọc

11 tháng trước

Ngã Minh Minh Tưởng Đương Huấn Luyện Gia A

Đồng Nhân

Chương 445

2,517 lượt đọc

1 năm trước

Pokemon Tiểu Trấn Rất Có Vấn Đề (Tinh Linh Tiểu Trấn Đại Hữu Vấn Đề)

Du Hí

Chương 1451

11,912 lượt đọc

1 năm trước

Võng Du: Ta Triệu Hoán Pokémon Xoát Nhiệm Vụ (Ngã Triệu Hoán Thần Kỳ Bảo Bối Xoát Nhâm Vụ)

Đồng Nhân

Chương 302

1,161 lượt đọc

1 năm trước

Pokémon Chi Quần Đùi Tiểu Tử (Tinh Linh Chi Đoản Khố Tiểu Tử)

Đồng Nhân

Chương 230

841 lượt đọc

1 năm trước

Từ Huấn Luyện Gia Bắt Đầu Đánh Thẻ (Tòng Huấn Luyện Gia Khai Thủy Đả Tạp)

Đồng Nhân

Chương 293

2,260 lượt đọc

1 năm trước

Pokémon Chăn Nuôi Đại Sư (Thần Kỳ Bảo Bối Tự Dục Đại Sư)

Đồng Nhân

Chương 314

1,023 lượt đọc

1 năm trước

Pokemon Mạnh Nhất Đạo Quán Nhà Huấn Luyện

Đồng Nhân

Chương 302

2,036 lượt đọc

1 năm trước

Pokemon Chi Ta Là Mạnh Nhất Nhẫn Oa (Tinh Linh Chi Ngã Thị Tối Cường Nhẫn Oa)

Đồng Nhân

Chương 224

1,679 lượt đọc

1 năm trước

Ta Pokemon Biết Rokushiki (Ngã Đích Tinh Linh Hội Lục Thức)

Đồng Nhân

Chương 285

750 lượt đọc

1 năm trước

Pokémon Chi Đệ Ngũ Thiên Vương

Đồng Nhân

Chương 200

895 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT