Bộ sưu tập truyện Tct

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thôn Thiên Ký

Huyền Huyễn

Chương 1829

35,521 lượt đọc

1 năm trước

Tinh Cấp Liệp Nhân

Khoa Huyễn

Chương 425

7,721 lượt đọc

1 năm trước

Đương Cá Pháp Sư Náo Cách Mệnh

Kỳ Huyễn

Chương 945

5,696 lượt đọc

1 năm trước

Cao Thủ Thời Đại

Đô Thị

Chương 1488

5,962 lượt đọc

2 năm trước

Gia Cát Khổng Minh Tung Hoành Dị Giới

Huyền Huyễn

Chương 2037

2,795 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT