Bộ sưu tập truyện thang

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Bắt Đầu Lựa Chọn Hàng Tỉ Tập Đoàn Tổng Giám Đốc

Đô Thị

Chương 1409

1,767 lượt đọc

1 tháng trước

Bắt Đầu Đánh Dấu Trăm Tỷ Tập Đoàn

Đô Thị

Chương 982

1,207 lượt đọc

6 tháng trước

Điên Phúc Liễu Giá Thị Hoàng Đế Liêu Thiên Quần

Đô Thị

Chương 1098

719 lượt đọc

9 tháng trước

Từ Đánh Dấu Bắt Đầu Làm Trăm Tỷ Đại Lão

Đô Thị

Chương 933

1,099 lượt đọc

11 tháng trước

Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Đô Thị

Chương 1509

1,046 lượt đọc

1 năm trước

Mang Theo Hệ Thống Làm Siêu Sao

Đô Thị

Chương 1142

804 lượt đọc

1 năm trước

Toàn Năng Ngôi Sao Hệ Thống

Đô Thị

Chương 1189

103 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT