Bộ sưu tập truyện ttt

29 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Siêu Phẩm Nông Dân

Đô Thị

Chương 2221

4,476 lượt đọc

1 tuần trước

Người Tại Đại Đường Bị Buộc Thôi Học

Lịch Sử

Chương 1179

5,476 lượt đọc

1 tuần trước

Hàn Ngu Chi Quật Khởi

Đô Thị

Chương 2826

480 lượt đọc

1 tuần trước

Nhất Phẩm Tể Phụ

Lịch Sử

Chương 874

3,922 lượt đọc

1 tuần trước

Võ Đại Lang: Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên

Lịch Sử

Chương 637

3,084 lượt đọc

1 tuần trước

Trẫm Lại Không Muốn Làm Hoàng Đế

Lịch Sử

Chương 692

910 lượt đọc

3 tuần trước

Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Lý Thế Dân Khiếp Sợ

Lịch Sử

Chương 673

4,432 lượt đọc

1 tháng trước

Đường Mạt Hồ Thần

Lịch Sử

Chương 426

1,058 lượt đọc

2 tháng trước

Ta Là Toàn Năng Nghệ Sĩ

Đô Thị

Chương 814

336 lượt đọc

4 tháng trước

Trọng Sinh Chi Như Nước Năm Xưa

Đô Thị

Chương 456

690 lượt đọc

4 tháng trước

Trở Lại 1998

Đô Thị

Chương 1175

1,607 lượt đọc

4 tháng trước

Bất Nhượng Giang Sơn

Lịch Sử

Chương 1538

9,131 lượt đọc

4 tháng trước

Chung Tống

Lịch Sử

Chương 432

1,079 lượt đọc

5 tháng trước

Đại Đường: Trinh Quan Đệ Nhất Bại Gia Tử

Lịch Sử

Chương 368

1,139 lượt đọc

5 tháng trước

Ta Có Một Tòa Động Vật Hoang Dã Viên

Đô Thị

Chương 756

772 lượt đọc

5 tháng trước

Thế Tử Quật Khởi

Lịch Sử

Chương 210

241 lượt đọc

6 tháng trước

Đại Đường Nghịch Tử

Lịch Sử

Chương 1624

2,279 lượt đọc

6 tháng trước

Đại Tần: Bắt Đầu Bị Tổ Long Nghe Lén Suy Nghĩ

Lịch Sử

Chương 438

488 lượt đọc

6 tháng trước

Trùng Sinh Chi Vũ Đại Lang Ngoạn Chuyển Tống Triều

Lịch Sử

Chương 220

2,113 lượt đọc

10 tháng trước

Trẫm

Lịch Sử

Chương 262

801 lượt đọc

10 tháng trước

Truyện HOT