Bộ sưu tập truyện Xây dựng Thế lực

17 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Hắc Thạch Mật Mã

Đô Thị

Chương 1774

1,460 lượt đọc

2 tuần trước

Liệp Thiên Tranh Phong

Huyền Huyễn

Chương 1503

1,583 lượt đọc

2 tuần trước

Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống

Huyền Huyễn

Chương 1952

1,696 lượt đọc

3 tuần trước

Game Of Thrones: Thụy Long Chi Nộ

Đồng Nhân

Chương 1077

591 lượt đọc

1 tháng trước

Chiến Hạm Của Ta Có Thể Thăng Cấp

Khoa Huyễn

Chương 1561

2,153 lượt đọc

1 tháng trước

Hardy Đế Quốc 1945

Đô Thị

Chương 432

1,152 lượt đọc

7 tháng trước

Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Huyền Huyễn

Chương 3210

4,788 lượt đọc

1 năm trước

Sử Thượng Ngưu Nhất Đế Hoàng Hệ Thống

Huyền Huyễn

Chương 2353

3,890 lượt đọc

1 năm trước

Văn Minh Chi Vạn Giới Lãnh Chúa

Du Hí

Chương 4166

40,579 lượt đọc

1 năm trước

Triệu Hoán Vạn Giới Thần Thoại Đế Hoàng

Huyền Huyễn

Chương 719

599 lượt đọc

1 năm trước

Ta Có Một Tòa Vô Địch Thành

Huyền Huyễn

Chương 676

458 lượt đọc

1 năm trước

Bắt Đầu Từ Game Of Thrones Hành Trình

Đồng Nhân

Chương 350

142 lượt đọc

1 năm trước

Thiên Cổ Đế Hoàng

Huyền Huyễn

Chương 580

233 lượt đọc

1 năm trước

Game Of Thrones Từ Lãnh Chúa Bạo Binh Hệ Thống Bắt Đầu

Đồng Nhân

Chương 337

477 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Đích Đế Quốc

Quân Sự

Chương 1045

6,040 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Huyền Huyễn

Chương 2381

32,547 lượt đọc

2 năm trước

Triệu Hoán Lãnh Chúa

Du Hí

Chương 402

1,718 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT