Chờ đợi cùng tích lũy đao pháp nội tình!

P/S: Cầu donate! Cầu donate! Cầu donate!!!!!!!

P/S: Cầu donate! Cầu donate! Cầu donate!!!!!!!

Cầu donate!Cầu donate!Cầu donate!!!!!!

Rất nhanh, thủ vệ trở về.

"Quốc chủ cho mời."

Thạch Vận gật gật đầu, đi theo thủ vệ sau lưng.

Rất nhanh, Thạch Vận đi vào một tòa tráng lệ trong cung điện.

Có mỹ mạo thị nữ tiến lên, cung kính nói: "Tôn kính quý khách, quốc chủ bệ hạ hiện tại có việc, không thể phân thân, đặc mệnh chúng ta phục thị quý khách."

"Như quý khách có nhu cầu gì, đều có thể phân phó chúng ta."

Thạch Vận khẽ chau mày hỏi: "Sa La sư huynh đại khái bao lâu có thể rút ra thân?"

"Cái này liền không rất rõ."

"Bất quá, quốc chủ bệ hạ là cùng Thiên Vận Tôn Giả cùng một chỗ, tựa hồ là có cái gì đại sự."

"Khả năng hai ba ngày liền có thể rút ra thân, khả năng mấy tháng thậm chí mấy năm không giống nhau."

"Quý khách chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ."

Thạch Vận có chút bất đắc dĩ.

Sa La sư huynh cùng sư tôn cùng một chỗ, hiện tại biết hắn tới, nhưng như cũ không có đi ra.

Vậy nói rõ là thật bận quá không có thời gian.

"Tốt a, vậy ta trước hết chờ đợi một đoạn thời gian."

Thế là, Thạch Vận liền tại Sa Chi Quốc Độ lẳng lặng chờ đợi.

Một ngày, hai ngày, ba ngày.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua.

Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian trôi qua.

Thế nhưng là, Sa La nhưng như cũ không có hiện thân.

Thạch Vận hiện tại có chút tiến thoái lưỡng nan.

Hắn bây giờ rời đi, cũng không có biện pháp giải quyết Càn giới Ma Thần xâm lấn vấn đề.

Thế nhưng là, nếu như hắn tiếp tục chờ đợi, ai biết sẽ chờ đợi bao lâu thời gian?

"Cuối cùng vẫn là lực lượng của mình mới có thể dựa nhất "

Thạch Vận lần nữa thật sâu cảm nhận được một loại vô lực.

Hiện tại Thạch Vận cũng không cách nào tăng lên.

Hắn vẫn như cũ là bốn lần phá hạn.

Thậm chí năm lần phá hạn công pháp đều không có chọn tốt.

Huống chi, Thạch Vận Phá Cảnh Quang Hoàn cũng còn không có khôi phục.

Thạch Vận nghĩ nghĩ.

Hắn bây giờ có thể tăng lên, cũng chỉ có đao ý.

Đao ý, cũng không phải là ý cảnh cảnh giới tối cao.

Thậm chí, đao ý vẻn vẹn chỉ là đã bắt đầu.

Chỉ là cơ sở nhất cảnh giới.

Đao ý phía trên, còn có rất nhiều cảnh giới.

Mà lại, Thạch Vận đao ý cũng không tính được đạt tới đỉnh phong.

Vẻn vẹn chỉ là mới vào đao ý thôi.

Bình thường mà nói, tăng lên đã cần "Lĩnh ngộ".

Thế nhưng là, Thạch Vận đao ý cũng không phải dựa vào lĩnh ngộ, mà là dựa vào không ngừng chồng chất đao pháp nội tình.

Cuối cùng, cơ hồ là nước chảy thành sông ra đời đao ý.

Thạch Vận nghĩ nghĩ.

Có lẽ, hắn có thể đang chờ đợi thời gian, tăng lên một chút đao ý.

Thế nhưng là, vậy cần đại lượng đao pháp, gia tăng nội tình.

Thạch Vận nghĩ đến Sa Chi Quốc Độ.

Sa La thành lập Sa Chi Quốc Độ cũng có thời gian rất lâu.

Nơi này là Sa La đạo tràng.

Khẳng định cũng có các loại võ công, đao pháp tự nhiên cũng có.

Thạch Vận do dự một chút, hay là gọi đến thị nữ hỏi: "Sa Chi Quốc Độ cất giữ võ công địa phương, ta có thể hay không đi xem một chút?"

Dù sao, Sa Chi Quốc Độ thuộc về Sa La "Đạo tràng".

Những thứ kia, đều thuộc về Sa La.

Thị nữ khẽ mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể."

"Ngài là quốc chủ bệ hạ sư đệ."

"Quốc chủ bệ hạ cũng sớm đã phân phó, phân phó của ngài, chúng ta đều muốn thỏa mãn."

"Xin ngài theo ta tiến về Tàng Thư các. Bên trong võ công, chỉ cần ngài muốn học, liền đều có thể luyện."

Thạch Vận đại hỉ.

Thế là, đi theo thị nữ sau lưng.

Rất nhanh, hai người tới Tàng Thư các.

"Bên trong lầu các, đều là các loại võ công, chính là quốc chủ bệ hạ hao phí rất nhiều tâm huyết cùng thời gian vơ vét tới."

"Bên trong tất cả võ công, ngài đều có thể đọc qua."

"Mà lại bên trong còn có phòng luyện công, tùy thời đều có thể tu luyện."

Thế là, thị nữ cáo lui rời đi.

Thạch Vận cũng không do dự nữa, lập tức tiến vào Tàng Thư các.

Thủ vệ tự nhiên không dám ngăn đón.

Thạch Vận tiến nhập Tàng Thư các, so sánh một chút Tu Di sơn Tàng Thư lâu, tự nhiên là kém xa tít tắp.

Đầu tiên, số lượng còn kém xa.

Thế nhưng là, cái này vẫn như cũ là một vị đại năng thu nạp các loại võ công.

Mấu chốt là, không cần điểm cống hiến!

Thạch Vận có thể trong luyện tập tất cả võ công!

Thạch Vận cũng không dám khinh thường một vị đại năng cất giữ.

Thạch Vận trước nhìn một chút năm lần phá hạn công pháp.

Bên trong võ công ít một chút, nhưng cũng coi là cái gì cần có đều có, tương đối đầy đủ.

Thạch Vận tìm được không đến mười môn năm lần phá hạn công pháp.

Đây chính là toàn bộ năm lần phá hạn công pháp.

Chỉ là, Thạch Vận xem xét về sau, cũng không quá hài lòng.

Năm lần phá hạn công pháp, Sa La thu nạp tự nhiên kém xa tít tắp Tu Di sơn.

Thạch Vận lập tức cũng đi xem xét đao pháp.

Hay là trước tích lũy đao pháp nội tình, không cần điểm cống hiến, cái kia Thạch Vận liền có thể thỏa thích tích lũy đao pháp nội tình, từ đó tăng lên đao ý.

"Đao ý của ta đã thành."

"Đao ý của ta là khoái đao đản sinh."

"Thế nhưng là, một khi sinh ra đao ý, vậy nếu muốn tăng cường đao ý, kỳ thật cũng không cần một mực tích lũy khoái đao đao pháp."

"Cơ hồ tất cả đao pháp đều có thể gia tăng nội tình."

Thạch Vận trong đầu nhớ lại liên quan với đao ý một chút thường thức.

Một khi ra đời đao ý, như vậy muốn tăng lên đao ý, kỳ thật có hai con đường con.

Một con đường, đó chính là tiếp tục cực đoan hóa.

Nói cách khác, tiếp tục kéo dài "Khoái đao" con đường, suy nghĩ càng nhanh đao pháp, từ đó tăng lên đao ý.

Cái này thuộc về một con đường đi đến đen.

Loại này cực đoan hóa, nếu như có thể thành công, kỳ thật đao ý cũng có thể phi thường đáng sợ.

Thế nhưng là, cái này cần càng khủng bố hơn ngộ tính.

Không có siêu tuyệt ngộ tính, muốn cực đoan hóa, vậy cũng không có khả năng.

Như vậy còn có một con đường, chính là kiêm dung tịnh súc, đi một đầu "Kiêm dung" chi lộ.

Nói cách khác, chỉ cần là đao pháp, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt.

Tất cả đao pháp, đều có thể gia tăng đao pháp nội tình.

Chỉ là, đến lúc đó đao ý sẽ chuyển biến thành bộ dáng gì, vậy liền không được biết rồi.

"Như là đã ra đời đao ý, như vậy thích hợp nhất biện pháp của ta liền không còn là đi cực đoan hóa."

"Dù sao, thiên hạ khoái đao đao pháp cứ như vậy nhiều, có thể chống đỡ ta đem đao ý thôi diễn đến mức nào?"

"Đao ý đằng sau, chính là đao thế."

"Cần ngưng tụ bàng bạc thật lớn đao thế, vậy liền cần rộng lượng đao pháp, gia tăng nội tình."

"Khoái đao đao pháp, không đủ để chèo chống đao ý của ta diễn hóa thành đao thế."

"Đó còn là đi kiêm dung tịnh súc, hải nạp bách xuyên chi lộ."

Thạch Vận trong lòng làm ra quyết định.

Hai con đường, kỳ thật không có chia cao thấp.

Dù sao, tất cả đường, đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển.

Khác nhau chỉ là có thích hợp với mình hay không.

Đây mới là trọng yếu nhất.

Thạch Vận có Gia Tốc Quang Hoàn.

Ba ngày liền có thể khôi phục một lần.

Nhiều nhất gia tốc hai lần hoặc là ba lần, liền có thể đem một môn đao pháp luyện tới viên mãn.

Dưới loại tình huống này, khắp thiên hạ đao pháp, Thạch Vận đều có thể từng cái luyện qua.

Đến lúc đó, Thạch Vận đao pháp nội tình sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng?

Liền xem như cưỡng ép chồng, Thạch Vận cũng có thể đem đao ý xếp thành đao thế, thậm chí đao thế phía trên.

Đây mới là Thạch Vận ưu thế!

Đã có dạng này ưu thế, cái kia Thạch Vận tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng.

Sau đó, Thạch Vận cũng không do dự nữa.

Đi tới cất giữ đao pháp trước kệ sách.

Trên giá sách rực rỡ muôn màu, hết thảy đều là đao pháp.

Dù sao, trong thiên hạ dùng binh khí võ giả, lấy đao kiếm nhiều nhất.

Tự nhiên, sáng lập ra các loại đao pháp cũng đã rất nhiều.

"Bắt đầu đi."

Thạch Vận sau đó cầm mười mấy môn đao pháp, trực tiếp tiến vào phòng luyện công bên trong, bắt đầu gia tăng tốc độ luyện tập đao pháp.

P/S: Cầu donate!

Cầu donate converter: Đối với MoMo: 0347335646 hoặc BIDV 51310000586137 NGUYEN DINH THANG.