Chương 635:; Đây chính là ái tình

Chương 635:; Đây chính là ái tình

Chương 635:; Đây chính là ái tình

Ba Tắc Tây mặc dù đối với với tất cả những thứ này, căn bản vẫn vẫn duy trì một loại lớn vô cùng kiêng kỵ.

Nhưng tương tự ở bị loại chuyện như vậy thời điểm, cũng thật sự đã suy tính quá nhiều quá nhiều. Bởi vì trước mắt tình huống như vậy.

Thật sự vô cùng để rất nhiều người đều cảm giác được một loại lớn vô cùng nghi hoặc cảm giác. Dù sao cảm giác như vậy, thường thường thật không phải là một cái. Cỡ nào đáng nhắc tới chuyện tình.

Bởi vì trước mắt tình huống như vậy, vô luận như thế nào cũng không phải một cái cỡ nào hài lòng chuyện tình, vô luận như thế nào, những chuyện này cũng phải cần thật lòng giải quyết đi, bởi vì chỉ có thật lòng giải quyết đi, mới có thể để cho người khác cảm giác được đáng giá hoặc là không đáng.

Liễu Bắc có thể phát biểu đi ra như vậy ngôn luận, cũng hoàn toàn là bởi vì...này dạng một người, thật sự đã suy tính quá nhiều quá nhiều.

Bởi vì...này dạng đích tình huống, từ trước đến giờ đều là vô cùng dễ dàng, để rất nhiều người có một loại lớn vô cùng hiểu lầm. Tối thiểu như vậy hiểu lầm, vốn là không nên phát sinh, thế nhưng khăn quàng cổ đã phát sinh sau đó, đến cùng nên làm sao đi xử lý? Đồng dạng mới phải cực kì trọng yếu chuyện tình.

Cho nên nói chuyện như vậy, bất kể là ai, cũng không trả lời nên đang đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, vẫn duy trì cỡ nào lúng túng, bởi vì...này dạng chuyện tình, vốn là không phải một cái cỡ nào đáng giá sự tình.

"Nếu quả như thật án từ trước mắt tình huống như vậy đặt ở , trước mắt tình huống như vậy có thể phát triển cho tới bây giờ như vậy một loại phi thường cục diện lúng túng, kỳ thực cũng là một cái phi thường dễ dàng có thể hiểu sự tình ."

"Bởi vì các vị đang ngồi, mỗi người đều là vô cùng vì tư lợi, thậm chí là nói không có một người đồng ý chân chính đang đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, có thể biểu hiện ra cỡ nào bình tĩnh, chẳng lẽ là ta nói sai sao?"

Ba Tắc Tây có thể phát biểu đi ra như vậy một câu nói, nhất định là hoàn toàn gặp phải cái gì không công bằng rất đúng chờ. Nếu như không phải là bởi vì nếu như vậy, như vậy một nữ nhân ưu tú, tại sao có thể ở bị loại chuyện như vậy thời điểm, cảm giác được một loại cái gì gọi là chân chính ngột ngạt lúng túng đây?

Như vậy một nữ nhân ưu tú, vốn là cho rằng phi thường thiện lương nữ nhân, một nữ nhân như thế trong nháy mắt cảm nhận được một loại trước nay chưa có hạnh phúc.

Thế nhưng bây giờ ở gặp phải chuyện như vậy sau đó, cũng đã quên cái gì gọi là hạnh phúc. Cũng đã quên cái gì gọi là vui sướng.

Mất đi vui sướng, nhất định một người như vậy sẽ không thật dài thật lâu, nhất định một người như vậy. Nhất định sẽ không thật sự cảm nhận được cái gì gọi là khoái khoái lạc lạc, cùng với cái gì gọi là thấp thỏm bất an.

Cho nên nói ở chân chính gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, rất nhiều người đều nên biểu hiện ra một loại chân chính bình tĩnh cảm giác. Mà không phải bởi vì ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, hoàn toàn cũng là vì chính mình cân nhắc.

Những người này bây giờ vẻ mặt, đồng dạng đều là vô cùng tức giận, bây giờ đồng dạng đều là vô cùng không muốn tiếp thu chuyện như vậy.

Thế nhưng không thể làm gì, đã chuyện đã xảy ra, liền để hắn yên lặng phát sinh đi, coi như tất cả mọi người không muốn tiếp thu chuyện như vậy, lại có thể như thế nào đây?

Dù sao đã đã xảy ra, lẽ nào thật sự phải đem chuyện như vậy, thật sự lựa chọn một loại không cách nào xử lý hậu quả, mới có thể chân chính để rất nhiều người lý giải sao?

Những người này vẻ mặt, đồng dạng đều là vô cùng gương mặt khiếp sợ, bởi vì...này những người này bị loại chuyện như vậy thời điểm, đúng là, một câu nói đều nói không ra .

Dù sao chuyện như vậy, thấy thế nào cũng không phải một cái cỡ nào hài lòng chuyện tình, hay hoặc là nói chuyện như vậy làm sao đi hình dung, đều giống như không nên chân chính để ở trong lòng.

Dù sao chuyện như vậy vốn là không phải một cái cỡ nào đáng nhắc tới chuyện tình , bởi vì...này dạng chuyện tình, nếu quả như thật dựa theo hiện nay tình huống như vậy đến phát triển, thật giống thật sự đầy đủ khiến người ta cảm thấy cái gì đều mê man .

Một lát sau, bất kể là ai, đang đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, đều nên vẫn duy trì một loại chân chính bình tĩnh cảm giác, bởi vì bọn họ nếu như ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, căn bản cũng không đồng ý yên lặng tiếp thu tất cả những thứ này.

Như vậy bọn họ những người này lại nên làm gì một lần nữa thu được thuộc về mình vui sướng?

Dù sao thuộc về mình vui sướng, mới thật sự là cực kì trọng yếu.

Bởi vì chỉ có chân chính cảm nhận được vui sướng, mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sinh hoạt ỷ lại.

Thế nhưng nếu như nói những người này mỗi người đều là vô cùng hung hăng. Như vậy khả năng những người này cũng sẽ không cảm giác được vui sướng đến cùng từ đâu mà lên, vui sướng rốt cuộc là bởi vì ai mà tập?

"Hai chúng ta vẫn là khỏe mạnh cùng nhau đi, dù sao hai chúng ta cùng nhau, mới có thể chân chính thu được chúc phúc, cầu phúc."

"Bởi vì ta cảm giác được hai chúng ta cùng nhau tuyệt đối là một cái phi thường đáng giá sự tình, dù sao có thể được người khác chúc phúc, cầu phúc, tuyệt đối là một cái phi thường đáng nhắc tới chuyện tình ."

"Hơn nữa ngươi vĩnh viễn phải biết, chuyện như vậy căn bản cũng không phải là hai chúng ta có thể nghĩ tới đơn giản như vậy."

Liễu Bắc hoàn toàn hiểu được chuyện này đạo lý, hoàn toàn hiểu được ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, đến cùng phải nên làm như thế nào.

Mới có thể chân chính sản sinh một loại hoàn toàn đáng giá sự tình, dù sao một người như vậy, khả năng thật sự sẽ không tùy tùy tiện tiện mở miệng. Khả năng thật sự sẽ không tùy tùy tiện tiện đem mình ẩn giấu ở sâu trong nội tâm đề tài cho chân chính triển lộ ra.

Nhưng coi như là như vậy, lại có thể thế nào đây? Không có một người đang đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, biểu hiện ra chân chính lúng túng.

Bởi vì bọn họ những người này mãi mãi cũng là như vậy vì tư lợi, chí ít những người này ở chân chính tham dự đến loại chuyện như vậy thời điểm, mỗi người đều là đứng lập trường của chính mình, mỗi người đồng dạng cũng là vì tương lai của chính mình. Đi nỗ lực nắm giữ hết thảy sinh hoạt!

"Ta hiện tại chỉ muốn nói một câu nói, mặc dù nói trước mắt chuyện như vậy, thật sự vô cùng khiến người ta cảm thấy không nói gì đi. Nhưng tương tự những chuyện này, nếu như nói thật sự có thể được giải quyết."

"Ta cũng phi thường hi vọng các ngươi ở tao ngộ loại chuyện như vậy thời điểm, có thể chân chính vẫn duy trì một loại phi thường bình tĩnh cảm giác, mà không phải bởi vì bị loại chuyện như vậy thời điểm. Cảm giác được có lúc cỡ nào làm khó dễ."

Ba Tắc Tây đồng dạng trực tiếp mở miệng nói chuyện, bởi vì...này dạng một người phụ nữ, thật sự vô cùng hiểu được. Tại sao những chuyện này có thể hoàn toàn hướng về một tuần thời gian không thể nào hiểu được phạm vi phát triển?

Trước đó thời điểm, một nữ nhân như thế, cũng sẽ không thật sự tùy tiện mở miệng nói chuyện . Bởi vì...này dạng một người phụ nữ, đã sớm đạt đến một loại hoàn toàn, rất nhiều người đều không thể tiếp nhận phạm vi .

Có thể trực tiếp như vậy hình dung bọn họ, những nữ nhân này bị loại chuyện như vậy thời điểm. Đồng dạng cảm giác được cái gì gọi là ngột ngạt khó coi.

Nếu như không phải là bởi vì trước mắt tất cả những thứ này, liền phát sinh ở trước mắt của chính mình, như vậy một vị phi thường nữ nhân ưu tú, có hay không có thể đồng dạng vẫn duy trì một loại cỡ nào bình tĩnh cảm giác?

Hay hoặc là nói ở chân chính tao ngộ loại chuyện như vậy thời điểm, có thể hay không chính vẫn duy trì một loại?

Bình tĩnh cùng với trầm mặc cảm giác.

Nếu như không thể giữ yên lặng. Khả năng này sau này quãng đời còn lại, thật sự vô cùng khổ sở chính mình. Dù sao chuyện như vậy từ khi nào, thật sự đáng giá rất nhiều người đi noi theo.

Thật sự đáng giá rất nhiều người đi mô phỏng theo, hoặc là nói những người này ở trên trấn bị loại chuyện như vậy thời điểm, có thể hay không chính vẫn duy trì bình tĩnh, cũng tương tự là cực kì trọng yếu.

Đại khái không có chỉ trong chốc lát, sau đó những người này sở dĩ ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, không muốn tiếp thu.

Kỳ thực cũng hoàn toàn là bởi vì...này những người này, thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ.

Bọn họ những người này, mặc dù nói không có tí xíu quyền lên tiếng đi. Nhưng tương tự ở bị loại chuyện như vậy thời điểm, nên cảm giác được cái gì gọi là vui sướng.

Dù sao như vậy vui sướng, thường thường không phải ai đồng ý thưởng thức liền nhất định có thể thưởng thức được .

Hơn nữa hay hoặc là nói những người này ở chân chính gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, nếu như bọn họ thật sự có thể đem trước mắt chuyện này giải quyết, cũng tương tự là một cái cực kì trọng yếu chuyện tình.

Nếu như mỗi người cũng không đem tất cả những thứ này coi là chuyện đáng kể, như vậy bọn họ những người này tao ngộ lại nên là làm sao? Bọn họ những người này tương lai lại nên là làm sao đồng dạng.

Này mấy người đích tình cảm giác, này mấy người phản ứng, đồng dạng cũng đã trực tiếp cấm táo. Dù sao những người này phản ứng, đồng dạng để rất nhiều người cảm giác được chân chính không nói gì.

Nếu như không phải là bởi vì tất cả những thứ này, thật sự phát sinh thực sự quá quỷ súc rồi. Tối thiểu mới gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm.

Liễu Bắc đối mặt chuyện như vậy, trực tiếp cảm thấy tất cả những thứ này, mặc dù có thể phát triển cho tới bây giờ như vậy trạng thái.

Hoàn toàn hay là bởi vì những người này phản ứng, thật sự đầy đủ khiến người ta cảm thấy không nói gì. Dù sao bọn họ những người này, nếu quả như thật là trong truyền thuyết nếu nói chính nhân quân tử.

Tối thiểu thì không nên biểu hiện ra một loại cỡ nào khổ sở cảm giác. Hay hoặc là nói những người này tao ngộ loại chuyện như vậy thời điểm, thật sự đã cảm thấy vui sướng cảm giác.

Cũng không thể có thể tại gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, nói ra một loại hoàn toàn khiến người ta mở rộng tầm mắt đề tài đến.

Ba Tắc Tây mặc dù nói đã cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, thế nhưng đồng dạng, một nữ nhân như thế cũng là không dám tùy tùy tiện tiện phát biểu đi ra bất kỳ ngôn luận.

Bởi vì...này dạng một người phụ nữ, cũng không dám bảo đảm chính mình tiếp đó, nếu quả như thật đắc tội rồi như vậy một nam nhân ưu tú. Đến cùng sẽ mang đến ra sao ảnh hưởng?

Vạn nhất mang đến ảnh hưởng, thật sự vô cùng nghiêm trọng. Vậy có phải nói nữ nhân này ở làm ra loại chuyện như vậy thời điểm, từ đầu tới cuối? Sẽ không có được chân chính khoan hồng độ lượng.

Ba Tắc Tây sở dĩ không muốn đang đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, biểu hiện ra một loại cỡ nào bình tĩnh cảm giác. Khả năng đúng là bởi vì triệt triệt để để không muốn, bởi vì...này loại sự tình thật sự cảm nhận được vui sướng đi.

Nữ nhân này ca ca, thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Vì vậy nữ nhân ca ca, đúng là vô cùng hung hăng a.

Nữ nhân này ca ca gọi là Ba Tắc Đông, là đường hoàng ra dáng một Thần Linh, hơn nữa cái kia Poseidon thực lực thường thường thật sự vô cùng đột xuất. Thường thường thật sự vô cùng dễ dàng, để rất nhiều người đều cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng.

Thế nhưng bây giờ dựa theo hiện nay tình huống như vậy đến chăm chú phân tích , vô luận như thế nào, tất cả những thứ này cũng đã không còn quan trọng nữa.

Dù sao mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình quyền, cũng không có cần phải đi can dự người khác sinh hoạt. Can thiệp người khác sinh hoạt, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết, tại sao phải đi làm này một loại chuyện không cần thiết đây?

Liễu Bắc lẳng lặng đối với tình huống như vậy. Hay hoặc là nói ở chân chính bị những câu chuyện này thời điểm, kỳ thực như vậy một vị nam nhân ưu tú đã sớm có ý nghĩ của chính mình rồi.

Bởi vì...này dạng một vị nam nhân ưu tú, không thể nói ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, vẫn có thể biểu hiện ra cỡ nào ngột ngạt, lúng túng.

Yên lặng quay mắt về phía trước mắt đã phát sinh tất cả những thứ này tình huống, thực tế đối với này một chút tình huống, vẫn là vô cùng có chính mình nắm , tối thiểu một người như vậy không thể nói sẽ bởi vì...này loại đề tài cảm giác được cỡ nào ngột ngạt, cảm giác được cỡ nào lúng túng.

Nếu như không phải là bởi vì một người như vậy, thật sự vô cùng ưu tú, như vậy ở tăng trưởng bị loại chuyện như vậy thời điểm, lại có hay không có thể chân chính làm được yên tâm thoải mái?

Bởi vì...này hết thảy hậu quả, vốn là vô cùng nghiêm trọng, dù sao nếu như những người này chưa hề đem chuyện này thiện lương giải quyết đi.

Bọn họ những người này ở làm nhiều việc ác , này thường thường đúng là vô cùng để rất nhiều người đều cảm giác được cái gì gọi là mệt cảm giác không yêu, thậm chí sẽ làm rất nhiều người cảm giác được.

Tại sao tất cả những thứ này sẽ phát triển cho tới bây giờ như vậy một loại phi thường khiến người ta cảm thấy thương tâm rơi lệ cảm giác.

Ba Tắc Tây kể từ bây giờ rốt cục suy nghĩ minh bạch. Bởi vì trước mắt đã phát sinh những chuyện này, vô luận như thế nào cũng không có thể chân chính hướng về trong lòng mình suy nghĩ phương hướng cảm giác.

Dù sao thật sự làm phiền, Liễu Bắc trong lòng suy nghĩ chia sẻ cảm giác , như vậy đến thời điểm lại sản sinh một loại hoàn toàn không có cách nào hiểu phạm vi, có hay không? Thật sự vô cùng dễ dàng. Khiến người ta cảm thấy mê man.

Ba Tắc Tây đã hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy tâm tình việc phức tạp, thậm chí là nói như vậy một ưu tú người.

Nếu như đang đối mặt tình huống như vậy thời điểm, vẫn có thể vẫn duy trì chân chính yên tâm thoải mái , vậy cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền phát biểu đi ra bất kỳ ngôn luận .

Bởi vì căn bản cũng không có cần phải, thậm chí căn bản cũng không có cần phải đem chuyện như vậy chân chính thể hiện đi ra một loại cảm giác mạnh cỡ nào.

Hơn nữa một người như vậy, ở đã trải qua chuyện như vậy sau đó, cũng thường thường thật sự cần. Rõ ràng một chân chính đạo lý.

Đó chính là tại sao chuyện như vậy vốn là không phải một cái, cỡ nào đáng giá sự tình, tại sao chuyện như vậy vốn là không phải một cái, cỡ nào để rất nhiều người cảm giác được chuyện thích.

Những kia ăn quả dưa quần chúng nhất định là không muốn tiếp thu chuyện như vậy , nếu như những kia ăn quả dưa quần chúng đang đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, có thể vẫn duy trì bình tĩnh nói, hay là cũng sẽ không như vậy.

Dù sao những người này bị loại chuyện như vậy thời điểm, đầu tiên nên suy nghĩ kỹ càng, tại sao bọn họ những người này chân chính không thể ra sức.

Lẽ nào thật sự chính là bởi vì Liễu Bắc người này sức chiến đấu thật sự vô cùng mạnh mẽ sao?

Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy tất cả những thứ này, hay là cũng đã lấy được phương pháp giải quyết.

Chí ít có thể vô cùng xác định những người này ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm. Căn bản cũng không đồng ý tiếp thu chuyện như vậy.

Một lát sau. Bất kể là ai, đều nên vì chuyện như vậy trả giá thật lớn, dù sao trả giá thật lớn, mới phải cực kì trọng yếu một chuyện.

Bởi vì...này những người này đều cần rõ ràng một cái đạo lý. Bọn họ những người này nếu như nói thật sự muốn thu được thuộc về mình sinh hoạt nói, như vậy trả giá một ít chuyện. Khẳng định cũng là có thể thông cảm được .

"Nếu như đây chính là ái tình , ta tin tưởng các vị đều nên rõ ràng, chuyện như vậy đúng là vô cùng quan trọng, cho nên nói các vị nhất định phải vẫn duy trì một loại đánh đâu thắng đó thái độ, cho nên nói, các ngươi thật sự có thể lý giải chuyện như vậy sao?"

Ba Tắc Tây nói thẳng ra như vậy một câu nói, kỳ thực có thể nói ra như vậy một câu nói, hoàn toàn liền để rất nhiều người cảm giác được mê man, cộng thêm ngột ngạt đến cả người thấp thỏm bất an.