Bình bốn tỉnh (cầu đặt mua nguyệt phiếu)

P/s: Cầu donate. T_T

P/s: Cầu donate. T_T

Thiên Tinh vương triều chấn động.

Nguyên bản, lần trước Lý Hạo nói, bốn phương quốc gia xâm lấn, giết ta thân nhân, diệt ta văn minh. . . Kỳ thật đại đa số người đều cảm thấy là Lý Hạo cố ý hù dọa người, lời nói vô căn cứ thôi.

Vương triều 200 năm, mặc dù bấp bênh, có thể bốn phương vương triều, bây giờ cơ hồ không có mấy người biết bọn hắn tồn tại.

Bọn hắn đều coi là, thiên hạ chỉ có Thiên Tinh vương triều.

Có thể một ngày này, một đầu quân lệnh, truyền vang bốn phương.

Đại Ly xâm lấn!

Phương bắc, Thương sơn đối diện, Đại Ly khởi binh ngàn vạn, 1 triệu siêu năng, vượt qua Thương sơn, muốn xâm lấn Thiên Tinh vương triều, mà không chỉ như vậy, cái khác tam phương, cũng muốn khai chiến.

Một ngày này, toàn bộ Thiên Tinh là mờ mịt.

Thật sự có bốn phương quốc gia sao?

Mà một ngày này, lượng lớn siêu năng, bắt đầu tập hợp, hướng phương bắc xuất phát, Thiên Tinh đô đốc phủ có lệnh, điều đi xây dựng cơ bản siêu năng, chín ty hoàng thất siêu năng 100,000 người, lao tới phương bắc Ngân Nguyệt chi địa, nghênh chiến phương bắc Đại Ly vương triều.

Cái khác ba khối đại lục, Thiên Tinh đô đốc phủ cũng có mệnh lệnh, từ bỏ nội chiến, cảnh giác tam đại quốc gia xâm lấn, Thiên Tinh đô đốc phủ sẽ dốc toàn lực chi viện.

Cướp bên ngoài không cần an bên trong!

Thủ vệ cương thổ, người người đều có trách nhiệm, vì thân nhân bằng hữu, vì dân tộc, vì chính mình, đều nên như thế.

Phủ đô đốc rất nhanh, lại có một đầu quân lệnh truyền đạt thiên hạ.

Thiên hạ siêu năng, võ sư, đều có thể tiếp lệnh, đi tới bốn phương đại lục nghênh địch, thủ vệ Thiên Tinh, không phải một nhà một người trách nhiệm!

Một đầu liên tiếp một đầu quân lệnh truyền đạt.

Thiên Tinh trấn bên trong, lượng lớn Thần Năng thạch bị khai quật ra, sở hữu yêu thực chỉ có một cái mệnh lệnh, sản xuất dòng suối sinh mệnh, lượng lớn tài nguyên bị vận chuyển đến tiền tuyến.

Tại siêu phàm thời đại, tại màn trời đã trải rộng ra thời điểm.

Lúc này, tốc độ hay là rất nhanh.

Thiên Tinh đô đốc phủ, càng là không có bất kỳ cái gì cản tay, hiệu suất cực nhanh.

Chu thự trưởng, Lâm Hồng Ngọc phụ trách điều hành, trấn thủ Thiên Tinh thành.

Hồng Nhất Đường không có bị điều đi, giờ phút này, Lý Hạo giao phó Hồng Nhất Đường Thiên Tinh đốc tra làm chức vị, phụ trách đốc tra Trung bộ, để phòng bất trắc, tiêu diệt toàn bộ phản loạn.

Khổng Khiết cùng sáu vị lão nhân, cũng bị lưu lại, trấn thủ tất cả hành tỉnh lớn, tiếp tục giám sát các nơi xây dựng cơ bản công tác, cũng là vì trông coi những cái kia siêu năng, đề phòng vạn nhất.

. . .

Phương bắc.

Tin tức vừa ra, bốn phương chấn động. . .

Phương bắc 19 hành tỉnh, một năm qua này, cũng là rung chuyển không ngừng, có thể coi là bắc ba tỉnh rung chuyển, cũng chỉ là quy mô nhỏ, mà lần này, lại là sát vách Đại Ly, xuất binh xâm lấn!

Lâm Giang phủ tổng đốc.

Phiền Xương hớn hở ra mặt, hết sức vui mừng, "Đến tốt!"

Phiền Xương hưng phấn vô cùng!

Những ngày qua, Ngân Nguyệt xuất binh, quét dọn hải tặc, cướp đoạt Bắc hải vùng biển quyền khống chế, binh lâm Lâm Giang, hắn là trong lòng run sợ, cũng không thể tránh được, sợ Ngân Nguyệt một ngày nào đánh tới Lâm Giang phủ, lấy xuống đầu của hắn.

Mắt thấy Ngân Nguyệt đại quân, xuyên thẳng Lâm Giang, chạy Lâm Giang phủ mà đến, hắn cũng hết sức tuyệt vọng.

Nhưng bây giờ. . . Đại Ly xâm lấn!

Đã muốn tiếp cận Lâm Giang phủ Ngân Nguyệt đại quân, cấp tốc rút về, đã bắt đầu rút lui Lâm Giang cảnh nội, Triệu Thự Quang nghĩ cấp tốc bình định phương bắc hi vọng, thoáng cái bị Đại Ly xâm lấn làm rối loạn.

Phiền Xương há có thể không thích?

Chẳng những vui vẻ, mà lại càng là cắn răng, tàn nhẫn tâm, lạnh lùng nói: "Ta cùng Lý Hạo bọn hắn có thù, những người khác có thể hàng, chúng ta hàng không được! Đây cũng là cơ hội, ta Lâm Giang cũng cùng Thương sơn có tiếp xúc. . . Tuy nói chỉ là một đoạn ngắn, cũng đừng quên, Thương sơn không chỉ là cùng Ngân Nguyệt giáp giới!"

Phía dưới, có mưu sĩ trầm giọng nói: "Tổng đốc, bây giờ ngoại địch xâm lấn, Ngân Nguyệt gặp phải Đại Ly đến triệu mà tính siêu phàm xâm lấn. . . Ngân Nguyệt vừa diệt, Lâm Giang nguy rồi! Bây giờ, Thiên Tinh đô đốc phủ cũng có mệnh lệnh truyền đạt. . . Bốn phương đại lục, kẻ kháng chiến có công, có thể xét tình hình cụ thể giáng tội. . ."

"Đánh rắm!"

Phiền Xương quát lạnh một tiếng: "Kháng chiến có công, còn muốn giáng tội, hắn Lý Hạo liền là chuyện tiếu lâm! Chư vương tranh bá, từ xưa đến nay, ai sẽ truy xét tranh bá trong lúc đó tội danh? Chỉ có hắn Lý Hạo, liền cựu vương hướng thời kỳ tội danh đều muốn truy xét, há không buồn cười?"

Lý Hạo người này, quá mức thư sinh khí phách.

Tối thiểu hắn thấy là như thế.

Tranh bá tranh bá. . . Ai có thể là người tốt?

Chẳng lẽ nhất định phải giết sạch thiên hạ bá chủ?

Nếu là nguyện ý đầu hàng, xem như minh chủ, liền nên chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn Phiền Xương bởi vì tới gần Ngân Nguyệt, làm Lý Hạo tại Trung bộ ngang dọc thời điểm, kỳ thật hắn là nghĩ đầu hàng.

Kết quả. . . Lý Hạo đã đến một câu kẻ có tội giết!

Nói đùa!

Trước mắt các phương bá chủ, không có tội có mấy người?

Không ngờ như thế, đầu hàng còn phải chết?

Liền Lý Hạo cái mệnh lệnh này, liền gãy mất hắn vương giả chi mộng, bốn phương đại lục, rất nhiều người nhưng thật ra là nghĩ đầu hàng, kết quả vừa nghe lời này. . . Toàn bộ lựa chọn quan sát, không dám đầu hàng.

Ai dám không thẹn với lương tâm?

Bây giờ, Thiên Tinh đô đốc phủ lại ra lệnh, nếu là lần này bốn phương chi chiến, các nơi bá chủ nếu là có công, có thể xét tình hình cụ thể miễn tử. . . Nói đùa, chỉ là miễn tử, mà không phải thăng cấp thêm tước. . . Nên ngồi tù còn phải ngồi tù!

Nên thẩm phán còn phải thẩm phán!

Không ngờ như thế, đánh thắng, tử thương vô số, xuất lực cực lớn, liền hình ngươi Lý Hạo không chặt ta đầu?

Theo Phiền Xương, đây không phải chuyện hài là cái gì?

Liền là chuyện hài!

Phàm là thiên hạ bá chủ, là cái đầu óc tỉnh táo, cũng sẽ không chọn lựa như vậy, đánh thắng bốn phương quốc gia, xây xuống công lao, cũng chỉ là miễn tử, ai sẽ vui lòng?

Phía dưới, cái kia mở miệng mưu sĩ khẽ nhíu mày, suy tư một phen lại nói: "Tổng đốc, bây giờ Ngân Nguyệt một phương, sức chiến đấu bưu hãn, binh cường mã tráng, mặc dù thiên hạ còn chưa nhất thống, có thể Trung bộ cơ hồ không cái gì phản kháng chỗ trống, chúng ta tiếp giáp Ngân Nguyệt, chín ty, hoàng thất đều đã hủy diệt! Lâm Giang, không có sức chống lại Ngân Nguyệt, giờ phút này cơ hội khó được. . ."

Đây là một cái cơ hội.

Trước đó, không người khuyên Phiền Xương, bởi vì khuyên hắn liền là để hắn đi chịu chết, mọi người cũng không dám.

Nhưng bây giờ, chỉ cần lập tức khởi binh, tương trợ Ngân Nguyệt chống lại Đại Ly, một khi đánh bại Đại Ly, Phiền Xương cho dù có tội, Lý Hạo có lệnh trước đây, có thể miễn tử. . . Bất tử, liền còn có cơ hội.

Cho nên, xem như mưu sĩ, hay là nguyện ý một khuyên.

Nhưng mà lời này, lại là để Phiền Xương cực kỳ nổi nóng.

Cơ hội khó được?

Cái này gọi cơ hội sao?

Nói đùa!

Hắn nhìn về phía người kia, trầm giọng nói: "Xem ra, Lâm Giang phủ, cũng không ít người bị Lý Hạo hù dọa? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn nói hơn 10,000 Sơn Hải là thật sao?"

"Tổng đốc đại nhân. . ."

"Được rồi!"

Phiền Xương thản nhiên nói: "Ta có chừng mực, không cần lại nói!"

Cái kia mưu sĩ thấy thế, có chút không có sức, hay là mở miệng lần nữa: "Đại nhân, không thể cùng Đại Ly cấu kết a! Đại Ly, trên sử sách có ghi chép, vùng đất hoang dã, dã man thời đại, văn minh vỡ vụn, thờ phụng Sơ Võ thần linh, có thể Sơ Võ sớm đã bị Tân Võ thay thế, bại một lần lại bại. . ."

Lựa chọn cùng Đại Ly cấu kết, đó là nhất không khôn ngoan.

Hắn lại vội vàng nói: "Đại Ly chi nhân, xem chúng ta vì cỏ rác. . ."

"Được rồi!"

Phiền Xương ánh mắt lạnh dần: "Ta nói, ta có chừng mực! Hàn thự trưởng, ngươi đang chỉ điểm ta làm sao làm việc sao?"

Phía dưới, mưu sĩ trong lòng than nhẹ một tiếng, lui về hàng ngũ, không nói nữa.

Có tướng quân trang trí cường giả, bước ra một bước, lạnh lùng nói: "Tổng đốc đại nhân, không cần nghe tin Hàn Dương bực này thư sinh khí phách nói như vậy, ta Lâm Giang binh cường mã tráng, cái kia Lý Hạo nếu là thật sự là minh chủ, đã sớm nên phái người bàn bạc, hứa hẹn chỗ tốt, nào có tuyên bố chém tận giết tuyệt cử chỉ!"

Dứt lời, lại nói: "Đại Ly xâm lấn, có thể trước quan sát một hai. . . Trung bộ tất có viện quân, nếu là có thể ngăn chặn viện quân. . ."

Phiền Xương ho nhẹ một tiếng, cái này. . . Đừng nói giỡn, thật không được.

Tướng quân kia cũng biết không được, chỉ là nói chuyện, rất nhanh lại nói: "Đại Ly xâm lấn, Ngân Nguyệt tất nhiên rung chuyển, nếu là thời khắc mấu chốt. . ."

Phiền Xương như có điều suy nghĩ, mở miệng nói: "Trước điều động đại quân, để phủ tổng đốc Lâm Giang vệ tập hợp, đánh ra cờ hiệu, viện trợ Ngân Nguyệt, tụ binh một chỗ, tạm không vọng động, quan sát làm chủ!"

. . .

Thời khắc này, phương bắc các nơi cũng có một chút động tĩnh.

Có hành tỉnh đại quân xuất động, đã lao tới Ngân Nguyệt, cũng có hành tỉnh tập hợp đại quân, cũng không chuyển động, lựa chọn quan sát, cũng có người ngồi yên không để ý đến, chờ đợi thời cơ.

Nguyên bản, Lý Hạo trong nháy mắt cầm xuống Trung bộ, mọi người đã hết hi vọng.

Nhưng hôm nay, Đại Ly xâm lấn, Ngân Nguyệt rút quân về, cơ hội liền tới.

. . .

Cùng một thời gian.

Bờ Bắc hải.

Một chiếc chiến thuyền, lơ lửng mà qua, mãnh hổ chữ Lý cờ theo gió tung bay, muốn thích người.

Lý Hạo đứng ở trên boong tàu, quan sát Bắc hải.

Vượt qua Bắc hải, chính là phương bắc lãnh địa.

Theo Ngân Nguyệt rời đi, hắn cũng mấy lần trở về Ngân Nguyệt, nhưng là đều là đến nhanh đi cũng nhanh, cũng không cẩn thận dừng lại, đi quản một chút phương bắc việc.

Bây giờ, hắn suất quân trở về, lại là đại chiến buông xuống.

Đọc thuộc lòng sách sử hắn, rất rõ ràng biết, ở thời điểm này, người nào đều sẽ nhảy ra, cái gì dân tộc đại nghĩa, cái gì bảo vệ quốc gia, vậy cũng là chuyện hài, có ít người, vì chiến thắng, cho người làm vua bù nhìn, dẫn vào dị tộc đếm không hết.

Dù là cắt đất, dù là làm nô, đối với bọn họ mà nói, cũng không có gì lớn.

Mỗi năm năm cống, vậy cũng không phải cái chuyện gì ghê gớm.

Nhìn quanh một vòng, bên người đều là võ phu, lại là không có người có thể tại lúc này, nhìn thấu Lý Hạo nghĩ cái gì, Lý Hạo cũng có chút mỏi mệt, tâm hồn mỏi mệt, một số thời khắc, hắn không quá nguyện ý đi suy nghĩ nhiều cái gì.

Thế nhưng là. . . Kẻ bày mưu tính kế, cũng không có.

Lâm Hồng Ngọc, Chu thự trưởng xem như thật tốt, nhưng bọn hắn cũng muốn trấn thủ Trung bộ, đề phòng vạn nhất, bây giờ, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình đi nắm chắc.

Ngân Nguyệt chi địa, quật khởi quá nhanh, Lý Hạo bên người, thiếu hụt nhân tài như vậy.

Nhìn xem Bắc hải, giờ phút này còn chưa làm tan.

Vượt qua Bắc hải, chính là bắc ba tỉnh địa bàn, bắc ba tỉnh Bắc hải hành tỉnh, Hà Nguyên hành tỉnh, Vụ tỉnh, như là phương bắc đại lục đao nhọn, cắm vào Bắc hải, trở thành phương bắc lô cốt đầu cầu.

Đằng sau, chính là phương bắc nội địa Lâm Giang, Lâm Giang tới gần Vân Giang, Vân Giang cũng là Bắc hải nhánh sông.

Lại về sau, liền là Ngân Nguyệt hành tỉnh.

Bắc ba tỉnh một mực rung chuyển bất an, mấy tháng nay, bách tính trôi dạt khắp nơi, bây giờ càng là có Đại Ly tiến vào phương bắc, bắc ba tỉnh dân chúng trào lưu trốn chết lại bộc phát, mặt băng phía trên, giờ phút này còn có lượng lớn bách tính ngay tại mang nhà mang người di chuyển.

Mặt băng, cũng không có trước đó nặng nề như vậy, có chút nứt ra xu thế.

Một khi nứt ra, những người này rơi vào Bắc hải, hữu tử vô sinh.

Nhưng vì thoát đi phương bắc, bọn hắn cũng bất chấp.

Cho tới giờ khắc này, Lý Hạo chiến thuyền dược không mà qua, có người ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia cờ xí, có chút kích động: "Là Lý đô đốc!"

"Ừm, ta biết mãnh hổ cờ!"

"Lý đô đốc trở về bắc phương, chúng ta còn trốn sao? Nghe nói Lý đô đốc muốn suất quân tại Ngân Nguyệt nghênh chiến cái kia phương bắc đến Đại Ly vương triều. . ."

"Hay là chạy đi, nghe nói. . . Người của Đại Ly, đều là ăn người dã thú, Lý đô đốc bọn hắn. . . Chưa hẳn có thể thắng đâu."

Trên không, Lý Hạo vung tay lên, thấy lạnh cả người bộc phát, Bắc hải tầng băng càng thêm kiên cố.

Thanh âm hắn truyền vang mà đến: "Phương bắc dân chúng, có thể đi tới Trung bộ, có chỗ ở có thể ở, có việc có thể làm, trợ giúp các nơi siêu năng, kiến tạo xây dựng cơ bản công trình, ăn cơm không thành vấn đề, nhiều nhất ba tháng, phương bắc tất nhiên bình định, khi đó, xuân về hoa nở, chư vị đều có thể hồi hương!"

Dứt lời, chiến thuyền đã nhảy vọt Bắc hải.

Lý Hạo thanh âm hùng vĩ, thời khắc này, tại Bắc hải hành tỉnh truyền vang mở, số ít màn trời, cũng trong nháy mắt hiện ra Lý Hạo thân ảnh: "Bắc ba tỉnh, kết thúc hết thảy rung chuyển! Bắc ba tỉnh hành chính, quân sự, tuần kiểm, tuần tra ban đêm các bộ thủ lĩnh, nhanh chóng tìm thấy ta! Các nơi khởi nghĩa dân chúng, đề cử thủ lĩnh, cũng đến đây thấy ta, quốc gia rung chuyển, thời khắc nguy nan, làm đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống cự ngoại địch!"

Thời khắc này, từng vị bắc ba tỉnh cường giả, đều thu đến tin tức, chỉ là. . . Lý Hạo nói đơn giản.

Chiến tranh, nói là kết thúc liền kết thúc sao?

Nào có đơn giản như vậy!

. . .

Trên chiến thuyền.

Diêu Tứ cũng mở miệng trầm giọng nói: "Cái này chỉ sợ không đơn giản, bắc ba tỉnh chiến tranh ta biết, từ khi Khấu tướng quân sau khi chết, ba tỉnh một mực rung chuyển, mà lại. . . Nghe nói, lần thứ nhất khôi phục về sau, bắc ba tỉnh liền bắt đầu rung chuyển bất an, khả năng cùng tam đại tổ chức cũng có chút quan hệ, tam đại tổ chức, bây giờ tiến vào phương bắc, rất có thể liền ẩn núp tại bắc ba tỉnh cảnh nội."

Hắn không xác định Lý Hạo nghĩ như thế nào, lúc này, kỳ thật để bắc ba tỉnh kết thúc chiến tranh, rất khó.

Mà lại, rất có thể đem hắn quấn ở chỗ này.

Lý Hạo gật đầu, giờ phút này, lại là có quyết định, mở miệng nói: "Nếu là bắc ba tỉnh không nghe lời, cái khác tam phương tạm thời ngoài tầm tay với, nhưng là phương bắc. . . Ta muốn trước ổn định lại! Chấp hành chém đầu sách lược, đem phản quân, ba tỉnh hành chính trưởng quan, quân sự trưởng quan, toàn bộ chém giết! Mang đi quân đội, vào ở Ngân Nguyệt. . ."

Tất cả mọi người là chấn động trong lòng!

Lý Hạo, gần nhất một mực lôi kéo, bọn hắn coi là Lý Hạo chuẩn bị lấy Thánh đạo thống trị vương triều, có thể hôm nay. . . Hắn lại còn nói, không phân đúng sai, toàn bộ chém giết.

Hoàng Vũ trầm giọng nói: "Đô đốc, việc này còn chờ thương thảo. . ."

"Không!"

Lý Hạo lắc đầu: "Quốc nạn phủ đầu, ngoại địch xâm lấn, nếu là giờ phút này, còn không muốn ngưng chiến, không muốn cộng đồng kháng địch, không muốn giao ra binh quyền. . . Vậy những người này, không có tồn tại cần thiết! Mặc dù sẽ rung chuyển một đoạn thời gian. . . Nhưng là giờ phút này, nên tàn nhẫn muốn tàn nhẫn! Bọn hắn đều cảm thấy ta giờ phút này sẽ không đối với bọn họ làm sao. . . Sai!"

Lý Hạo nhe răng cười một tiếng: "Trước đó lôi kéo, là bởi vì ta muốn hòa bình quá độ! Nhưng nếu là bọn hắn cảm thấy, ta Lý Hạo không muốn giết người, không thể giết người, vậy liền mười phần sai! Tối nay trước đó, không nhìn thấy ba tỉnh nhân vật đầu não. . . Toàn bộ chém giết! Chưởng binh quyền người không đến, vậy liền đột nhập quân doanh, chấp hành chém đầu kế hoạch!"

"Vũ soái mấy vị tướng quân, phụ trách thu nạp đại quân, kẻ làm loạn giết, đào binh giết, giờ phút này, không thể để cho quân đội tán loạn. . . Dù là đưa đến trên chiến trường làm bia đỡ đạn, cũng không thể để những này quân đội tản!"

Trong lòng mọi người có chút phát lạnh, dù là làm bia đỡ đạn!

Ba tỉnh quân đội, vượt qua 1 triệu.

Có thể Lý Hạo so với bọn hắn rõ ràng nhiều, các nơi bá chủ quân đội, đã sớm mục nát, một khi tán loạn, nói câu khó nghe, khả năng so Đại Ly tạo thành tổn thương còn muốn lớn hơn.

Cho nên, giờ phút này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, muốn xuống nhẫn tâm.

Những người này, dù là toàn bộ chôn vùi tại Thương sơn, bị Đại Ly giết không còn một mảnh. . . Cũng không thể như vậy tán loạn, nếu không thì, binh qua như bề, toàn bộ phương bắc đều muốn lộn xộn.

Lý Hạo cũng không nhiều lời, cấp tốc ra lệnh: "Diêu Tứ, ngươi phụ trách mang một đội cường giả, dẫn đầu Liệp Ma quân ngàn người, tìm kiếm Bắc hải hành tỉnh Trú Quân, chờ đợi chỉ thị của ta, tùy thời tiếp quản Bắc hải quân!"

"Hoàng Vũ, ngươi cũng là như thế, ngươi phụ trách Hà Nguyên Trú Quân."

Hai người này, đều làm qua một phương thống soái, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Lý Hạo lại nhìn về phía đám người, những người này, mạnh thì có mạnh, có thể rất khó hoàn thành một chút nhiệm vụ, rất nhanh, Lý Hạo ánh mắt ném hướng Cửu sư trưởng: "Cửu sư trưởng. . . Ngươi phụ trách dẫn người tiếp nhận Vụ tỉnh Trú Quân, do Hầu Tiêu Trần phối hợp!"

Cửu sư trưởng nao nao: "Ta?"

"Đúng!"

Cửu sư trưởng yên lặng một hồi, gật đầu: "Cái kia nếu là xuất hiện phản loạn. . ."

"Giết!"

Cửu sư trưởng không nói thêm gì nữa, có Lý Hạo lời này, vậy liền dễ làm.

Lý Hạo lại nhìn về phía đám người: "Bắc ba tỉnh còn có phản quân nhiều phần, mạnh yếu đều có, đương nhiên, bọn hắn tự xưng quân khởi nghĩa, ta mặc kệ là phản quân hay là quân khởi nghĩa, trên thực tế lúc này đều không sai biệt lắm. . . Ai có thể dẫn người tiếp quản quân đội của bọn hắn?"

Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút khó xử.

Tất cả mọi người không có kinh nghiệm phương diện này.

Lý Hạo cũng là khẽ nhíu mày.

Ngược lại là Hoàng Vũ mở miệng nói: "Lấy cường giả vì trảm thủ hành động thủ lĩnh, mặt khác, phối hợp một chút từng có quân đội quản lý kinh nghiệm quân đội cường giả là được, không nhất định phải cực mạnh!"

Nói, hắn nhìn về phía Chiến Thiên thành mấy vị đoàn trưởng: "Mấy vị này đoàn trưởng, từng quản lý qua Chiến Thiên quân, mặc dù chỉ là thiên nhân đoàn dài, nhưng bọn hắn có lẽ còn là có kinh nghiệm, phối hợp một chút quân sĩ, đủ để tiếp quản quân đội!"

Lý Hạo nhìn về phía mấy vị đoàn trưởng, thất đoàn trưởng thấy Lý Hạo nhìn đến, có chút ngượng ngùng nói: "Chúng ta. . ."

Lý Hạo cười: "Thất đoàn trưởng từng nói, chỉ cần cảm tưởng, liền có thể làm được! Chỉ là một đám tạp binh thôi, so với Chiến Thiên quân không đáng giá nhắc tới! Bắc ba tỉnh nhất định phải cầm xuống, bởi vì đây là phương bắc đại lục lô cốt đầu cầu, tiếp xuống, chúng ta tiến quân thần tốc, đến tiếp sau viện quân, đều muốn theo bắc ba tỉnh trải qua."

Nói đến đây, lại nói: "Ngoài ra còn có Lâm Giang. . . Lâm Giang Phiền Xương, người này âm tàn độc ác, nhiều năm qua một mực phong tỏa Ngân Nguyệt, Lâm Giang bên này, trực tiếp đem cao tầng chém tận giết tuyệt, nguyên bản ta lo lắng rung chuyển, một mực không có ra tay, bây giờ. . . Không để hắn lại được nữa!"

Nói đến đây, tiếp tục nói: "Ta muốn trong một ngày, cưỡng ép cầm xuống bốn tỉnh chi địa, rút đi địa phương quân đội, đem Ngân Nguyệt cùng bắc ba tỉnh, Lâm Giang toàn bộ xuyên qua!"

Chần chờ trong nháy mắt, Lý Hạo nhìn về phía một người: "Càn Vô Lượng!"

"Tại!"

Độc ác thư sinh Càn Vô Lượng, giờ phút này cấp tốc đứng ra, có chút sợ hãi.

Lý Hạo nhìn về phía hắn: "Ngươi đầu nhập dưới trướng của ta, gần nhất cũng không có làm cái gì chính sự, duy nhất đưa ra ý kiến liền là mặc kệ tam phương đại lục. . ."

"Đô đốc, ta. . ."

"Một phương thế lực, không có khả năng người người đều là người tốt, đều là chân thiện mỹ, cũng nên một chút tiểu nhân, một chút tâm tư độc ác hạng người. . ."

Càn Vô Lượng nuốt một ngụm nước bọt, đây coi như là tán dương hay là. . . Khiển trách?

Lý Hạo tiếp tục nói: "Ngươi có thể nhìn thấu lòng người, Lâm Giang bên kia, cực kỳ hỗn loạn, quân đội càng là mục nát không chịu nổi. . . Lâm Giang Trú Quân so Ngân Nguyệt muốn nhiều, vượt qua 500,000 người, ta cho ngươi 1,000 Liệp Ma quân, mặt khác, điều động Quang Minh Kiếm, Ngọc La Sát, Nam Quyền ba người hiệp trợ ngươi, ngươi có thể cấp tốc cầm xuống Lâm Giang sao?"

Càn Vô Lượng có chút run rẩy.

Ba vị Ngân Nguyệt võ sư phụ trợ chính mình. . .

Tại Thiên Tinh đô đốc phủ, không có người có thể siêu việt những này Ngân Nguyệt võ sư, dù là Lâm Hồng Ngọc đầu nhập mà đến, trên thực tế địa vị cũng không bằng những người này.

Có thể giờ phút này. . . Lý Hạo lại là để cho mình làm chủ, đi lấy xuống Lâm Giang.

Hắn có chút khẩn trương.

Lý Hạo lại nói: "Binh quý thần tốc. . . Liệp Ma quân toản địa toa, có thể cho các ngươi sử dụng, ngươi còn có cái gì yêu cầu, cùng nhau đưa ra!"

Càn Vô Lượng đè xuống trong lòng run rẩy, có chút kích động, cắn răng, lập tức nói: "Đô đốc tín nhiệm, thuộc hạ tự nhiên kiệt lực, ngoại trừ những người này bên ngoài. . . Thuộc hạ còn muốn 10 triệu Thần Năng thạch, 1000 giọt dòng suối sinh mệnh. . ."

Không ít người trợn mắt nhìn!

Càn Vô Lượng lập tức nói: "Nếu là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. . . Những vật này, ta sẽ dẫn trở lại!"

Lý Hạo gật đầu: "Có thể!"

Càn Vô Lượng mừng rỡ!

Lập tức nói: "Mặt khác. . . Không cần Nam Quyền các vị tiền bối đi theo, để. . . Để Thiên Kiếm tiền bối đi theo ta là được."

Lời này vừa nói ra, Nam Quyền mấy người giận dữ?

Đây là xem thường chúng ta sao?

Càn Vô Lượng vội vàng giải thích nói: "Các vị tiền bối chớ trách, cũng không phải là xem thường chi ý, là Thiên Kiếm tiền bối xuất kiếm càng nhanh một chút. . ."

Lý do này. . . Liền là đánh rắm.

Trên thực tế là bởi vì Càn Vô Lượng cảm thấy, mấy người kia, thực lực không bằng Thiên Kiếm không nói, còn thích lải nhải cái không xong, nhất là Nam Quyền, cũng không có như vậy nghe lời, thích gây rắc rối.

Thiên Kiếm, muốn tốt nói chuyện không ít.

Mặc dù lạnh lùng. . . Nhưng là để hắn làm gì, người ta sẽ làm, không sẽ hỏi quá nhiều.

Tăng thêm còn có hai nữ nhân, càng là phiền phức.

Hắn cảm thấy, cùng hắn mang ba người, không bằng mang lên Thiên Kiếm một người liền tốt, thuận tiện nhiều lắm.

Đây chính là hắn lần thứ nhất kiến công lập nghiệp, hắn cũng không muốn có sai lầm.

Lý Hạo nghe vậy, khẽ gật đầu: "Tốt, vậy liền để Thiên Kiếm tiền bối đi theo ngươi!"

Nói xong, nhìn về phía Nam Quyền mấy người: "Vậy các ngươi mấy vị, tốc độ đi tới Thương sơn khu vực, ta muốn tại đây ngưng lại một ngày, tạm thời không cách nào trở về Ngân Nguyệt, Nam Quyền tiền bối là Chiến Thiên thành đại đội trưởng. . . Ngươi cùng Vương thự trưởng đi một chuyến Chiến Thiên thành, để Chiến Thiên thành xuất binh 5,000, tăng thêm nơi đây Chiến Thiên quân, xuất binh 10,000!"

Vương thự trưởng thấy còn có chuyện của mình, cũng không có từ chối, gật đầu nói: "Ta không có vấn đề. . . Bất quá cần Cửu sư trưởng ra điều lệnh, hắn là trước mắt cao nhất quân sự trưởng quan."

Cửu sư trưởng cũng không nhiều lời cái gì, lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho hắn, trầm giọng nói: "Điều động khôi phục thứ chín sư là được. . . Mang lên 1,000 Đốc Tra vệ, đền bù trước đó tổn thất."

"Rõ ràng!"

Vương thự trưởng gật đầu, cũng không còn nói cái gì, rất nhanh, mọi người phân biệt hành động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi.

Bọn người đi, Lý Hạo lần nữa truyền tin các phương, tối nay trước đó, ba tỉnh thủ lĩnh, đều muốn tới gặp mình, mà hắn, sẽ tại ba tỉnh nơi tụ hợp chờ đợi đám người đến.

Giờ phút này, bên cạnh còn thừa lại một số người.

Lưu Long cũng tại.

Những người khác thấy Lý Hạo suy nghĩ cái gì, cũng không tốt tiến lên nói thêm cái gì, ngược lại là Lưu Long, đi tới, nói khẽ: "Nếu là những người này thật không tới. . . Không nói bọn hắn, những quân đội kia. . . Thật muốn ném đi Thương sơn?"

Lý Hạo không động thì thôi, khẽ động, liền là biển máu núi thây.

Những này phổ thông quân đội ném đi Thương sơn, không nói có thể hay không chống cự Đại Ly, cũng không nói có nguyện ý hay không. . . Một khi ném vào, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, ba tỉnh tăng thêm Lâm Giang, quân đội vượt qua 2 triệu.

Đây coi như là một cái cực kỳ to lớn con số.

Khi đó, có lẽ. . . Liền là tử thương 1 triệu chúng!

1 triệu, nghe tới không nhiều, chỉ là một con số, có thể Lưu Long có thể tưởng tượng đến, khi đó, đến cùng có bao nhiêu tàn khốc.

Lý Hạo yên lặng một hồi, chậm rãi nói: "Lão đại, ngươi nói, bắc ba tỉnh cùng Lâm Giang quân đội còn có thể cứu sao? Ngày đó ta tận mắt thấy bọn hắn cấu kết hải tặc, tàn sát dân chúng, phương bắc bên này, ngoại trừ Ngân Nguyệt chi địa, địa phương khác quân đội, đều mục nát!"

"Nhưng. . . không phải người nào đều có thể chúa tể vận mệnh của mình."

Lưu Long nhẹ nói, "Bọn hắn cũng có trưởng quan, cũng có lãnh tụ, chỉ là phụng mệnh làm việc. . ."

Lý Hạo gật đầu: "Cho nên, nếu là thuận lợi tiếp thu, những này quân đội không rung chuyển, an tâm nghe lời, ta cũng sẽ không toàn bộ lừa giết! Nhưng nếu là không nghe lời, một mực chế tạo phiền phức. . . Ta liền đuổi bọn hắn tiến vào Thương sơn, cùng Đại Ly liều mạng, chết sạch. . . Vậy liền chết sạch đi!"

Có lẽ sẽ nghênh đón vô số bêu danh, có thể Lý Hạo cũng không để ý.

Hắn một mực hi vọng lấy hòa hoãn thủ đoạn, đi hoàn thành những này thay đổi, thật là không thể được, vậy cũng không có cách nào.

Giải quyết dứt khoát!

. . .

Một ngày này, bắc ba tỉnh cũng có chút rung chuyển.

Lý Hạo đã đến.

Ngay tại ba tỉnh nơi tụ hợp, cho bọn hắn một ngày thời gian, để bọn hắn đi gặp Lý Hạo, thậm chí mơ hồ để lộ ra một chút ý tứ, bây giờ giao ra binh quyền, điểm đủ binh mã, lao tới Ngân Nguyệt.

Đối với người cầm quyền mà nói, kỳ thật. . . Rất khó tha thứ chuyện như vậy phát sinh.

Mà lại, Lý Hạo binh cường mã tráng, giờ phút này đi gặp Lý Hạo, rất có thể sẽ bị Lý Hạo cầm xuống.

Bắc hải hành tỉnh.

Hành Chính tổng thự.

Một vị cao tuổi lão nhân, thanh âm lại là vang dội: "Chư vị cảm thấy, có nên hay không đi? Đại Ly xâm lấn. . . Bây giờ còn chưa nhìn thấy Đại Ly cái bóng, Thiên Tinh đô đốc phủ để chúng ta đi gặp vị kia Lý đô đốc. . . Chuyến đi này, chưa hẳn có thể trở về được đến!"

"Vậy liền không đi! Lý Hạo tuy mạnh, nhưng hôm nay loạn trong giặc ngoài, hắn cũng không dám tùy tiện cùng chúng ta trở mặt, không để ý tới là được. . . Những người khác, ta cảm thấy cũng sẽ không đi."

Người nào đi người đó ngốc.

Bất quá cũng có người mở miệng nói: "Thiên Tinh đô đốc phủ thực lực cường hãn, bây giờ Lý Hạo càng là tự mình dẫn đội trở về, nếu là không đi. . . Cái kia phải cẩn thận Lý Hạo đối với chúng ta sinh ra ấn tượng xấu. . ."

"Sợ cái gì?"

Có người xem thường: "Nơi này cũng không phải Trung bộ! Hơn nữa nhìn Lý Hạo tác phong làm việc, hắn tại Trung bộ cũng không có giết bao nhiêu người, Trung bộ những cái kia đồ hèn nhát, đón gió mà hàng, chúng ta cũng không phải Trung bộ đám kia nhuyễn chân tôm! Hắn Lý Hạo dám đụng đến chúng ta, ba tỉnh chi địa, đại quân mấy triệu. . . Một khi rung chuyển, tử thương vô số, hắn Lý Hạo tất nhiên muốn làm Thánh Nhân, liền sẽ không đối với chúng ta làm sao!"

Lý Hạo gần nhất phong cách, mọi người để ở trong mắt, lại là mở rộng giáo dục, lại là kiến tạo con đường, lại là xoá nạn mù chữ, lại là mở rộng võ đạo. . .

Cho tới bây giờ, ngoại trừ hoàng thất bên kia có lẽ đã chết rồi không ít người.

Chín ty bên này, cũng chưa chết mấy cái.

Mà Trung bộ 22 hành tỉnh, đến bây giờ, cũng chỉ có mấy vị Tổng đốc bị cầm xuống, chết mấy vị, còn lại mấy vị cũng chỉ là bị giam giữ, Lý Hạo cũng không chém giết.

Loại này hòa bình, để Trung bộ vương quyền biến hóa, lộ ra cực kỳ nhu hòa.

Các triều đại đổi thay, cái nào một lần vương triều thay đổi, không phải tử thương vô số, máu chảy thành sông?

Tất nhiên Lý Hạo muốn làm Thánh Nhân. . . Cái kia mọi người tác thành cho hắn tốt.

Không để ý tới ngươi!

Chờ ngươi cùng Đại Ly khai chiến, chúng ta lại nhìn kết quả.

Nếu là ngươi thắng. . . Thực lực hoàn toàn chính xác bưu hãn, chúng ta suy nghĩ thêm cái khác, nếu là ngươi thua. . . Kia cái gì đều đừng nói nữa, thiên hạ không còn họ Lý.

"Chư vị. . . Cũng đừng quên, cái kia Lý Hạo có Ma Kiếm danh xưng. . . Trước đó tại Ngân Nguyệt chi địa, cũng không ít giết người, không thật là làm hắn tính cách hiền lành. . ."

Bây giờ, mọi người chính là bắt nạt Lý Hạo muốn làm Thánh Nhân, cho nên đối với Lý Hạo, cũng không có quá lớn e ngại.

Thế nhưng là, chẳng lẽ quên Lý Hạo trước đó danh hào sao?

"Đó là trước đó, trò đùa trẻ con thôi, bây giờ là vương triều thay đổi. . . Lý Hạo tất nhiên lập xuống yêu dân như con người bố trí, vậy hắn liền phải tuân theo! Nếu không thì, một khi xuống tay với chúng ta, ba tỉnh trong nháy mắt rung chuyển, hội quân vô số. . . Hắn Lý Hạo, có thể chịu đựng thiên hạ bêu danh sao?"

Đám người ngẫm lại, cũng là đạo lý này.

Để bọn hắn đi gặp Lý Hạo, thả ra trong tay quyền hành, có lẽ còn phải đi Ngân Nguyệt chịu chết. . . Hoàn toàn chính xác quá làm khó bọn hắn.

Đương nhiên, cái kia Bắc hải hành tỉnh hành chính thự trưởng, cũng không phải thật không sợ, hay là nói: "Đi hay là muốn đi, nhưng là chúng ta không đi, phái người tới là được. . . Liền nói việc vặt quá nhiều, Bắc hải bất ổn, chúng ta tạm thời không cách nào buông xuống đây hết thảy. . . Nhưng là, ủng hộ Lý đô đốc kháng địch cử chỉ, chờ ba tỉnh rung chuyển lắng lại, chúng ta lập tức phái binh hiệp trợ. . ."

Trên mặt mũi, hay là muốn không có trở ngại.

Bắc hải thự trưởng nói xong, cười cười nói: "Điều động một chút không quá nghe lời, nhất định phải xuất binh chống lại Đại Ly gia hỏa đi qua. . . Ta nghĩ, bọn hắn cũng hết sức nguyện ý đi qua cùng Lý đô đốc thương thảo một cái. . . Chư vị cảm thấy thế nào?"

Đám người vừa nghe, lập tức gật đầu, này ngược lại là ý kiến hay.

Chống lại Đại Ly, vẫn là có người nguyện ý làm, hôm nay, liền có người đưa ra, xuất binh Ngân Nguyệt, cùng Đại Ly giao chiến, những này gai đầu, đều hết sức phiền phức. . . Không bằng phái đi cùng Lý Hạo hiệp thương.

Lý Hạo thật muốn ba tỉnh xuất binh, liền để những người này, mang một chút già yếu tàn tật đi qua tốt.

"Vậy liền định như vậy!"

Rất nhanh, Bắc hải hành tỉnh có quyết định.

Cái khác hai đại hành tỉnh, cũng kém không nhiều ý tứ.

Đến nỗi ba tỉnh cảnh nội phản quân, quân khởi nghĩa, có người ngược lại là nguyện ý đi qua nhìn một chút Lý Hạo, có người căn bản không để ý, coi như Lý Hạo không tồn tại, trời cao hoàng đế xa, coi như Lý Hạo liền tại phụ cận. . . Thì tính sao?

Ba tỉnh đại khái tỉ lệ cũng sẽ không để ý tới hắn!

. . .

Một ngày này, có người đi tới ba tỉnh nơi tụ hợp đi gặp Lý Hạo.

Đại đa số người, lại là thờ ơ lạnh nhạt.

Đi Ngân Nguyệt trợ chiến, đó là chịu chết, ai sẽ đi chống lại 1 triệu siêu năng?

Lý Hạo gia hỏa này, nếu là không tiết lộ tin tức, hoặc là nói ít một chút, mọi người có lẽ sẽ còn tương trợ, trên mặt mũi qua đi là được, nhất định phải nói đáng sợ như vậy, mọi người cũng không muốn trên tay quân lực bị Lý Hạo tiêu hao hết.

. . .

Mà thời khắc này, ba tỉnh thủ phủ, cũng có một đám cường giả, đã đến.

Bắc hải bên này, Diêu Tứ dẫn người sờ lên.

Hà Nguyên bên kia, Hoàng Vũ cũng lao tới một đường.

Vụ tỉnh phương hướng, Cửu sư trưởng tốc độ nhanh nhất, cùng Hầu Tiêu Trần cùng một chỗ, rất nhanh đến xác định vị trí.

. . .

Ba tỉnh nơi tụ hợp.

Nơi đó là dải đất bình nguyên, nhưng là không có người ở, đây là ba tỉnh giao chiến nhiều nhất địa phương, chết rất nhiều người, thường thường đều là ba tỉnh giao chiến chiến trường.

Giờ phút này, cũng không ít người lần lượt đuổi tới, thở hồng hộc.

Ở giữa vùng bình nguyên, một chiếc cực lớn chiến thuyền, đứng lặng hư không, yên lặng chờ đợi.

Mà Lý Hạo, ngồi ở trên boong tàu, trước mặt, là tam phương ghế.

Một ngày thời gian, đầy đủ ba tỉnh người chạy tới.

Sắc trời đã tối.

Giờ phút này, trên chiến thuyền sáng lên ánh đèn, Lý Hạo thanh âm truyền vang: "Chư vị đến, liền tới một hồi đi, chiến cuộc khẩn trương, liền không khách khí với chư vị!"

Rất nhanh, không ít người cấp tốc đuổi tới, đều là có thực lực trong người cường giả.

Bất quá, chỉ là một chút Tam Dương Húc Quang.

Thần Thông không một người!

Bình nguyên phụ cận, cũng có một chút binh mã, bất quá số lượng không nhiều, tam phương chung vào một chỗ, cũng bất quá 10,000 người trái phải, còn có một số quân khởi nghĩa ở trong đó.

Rất nhanh, đại khái 20 người trái phải, bước lên boong tàu.

Nhìn thấy tuổi trẻ Lý Hạo.

Lý Hạo thì là từng cái đảo qua, có mặt người lộ vẻ sầu khổ, có người tức giận bất bình, có người ánh mắt kiên nghị, có người trong lòng run sợ.

Lý Hạo mở miệng: "Ba tỉnh chi địa, bốn bộ thủ não, không một người đến đây sao?"

Trong đám người, một vị béo lùn chắc nịch trung niên vội vàng nói: "Bẩm báo đô đốc, ta Vụ tỉnh mấy vị trưởng quan, bởi vì trong tỉnh biến cố đột phát, không thể không đóng giữ bản thổ, đề phòng vạn nhất. . ."

Đến từ Bắc hải hành tỉnh một vị trung niên, lại là hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Cái gì biến cố đột phát? Lý đô đốc, có lời ta cứ việc nói thẳng, nguyện ý đi Ngân Nguyệt đánh trận ít người, Bắc hải chỉ những thứ này người, ta mang đến 5,000 người, đều là dưới trướng của ta tướng sĩ. . . Bắc hải có thể cung cấp quân lực, liền nhiều như vậy! Lần này, ta sẽ cùng đô đốc cùng một chỗ đi tới Ngân Nguyệt. . . Đến nỗi những người khác, không đến, đô đốc đều đừng hi vọng!"

Lời này vừa ra, có người càng thêm lạnh mình.

Mặc dù là sự thật. . . Có thể nói trực tiếp như vậy, cũng không phải chuyện gì tốt, Lý Hạo dưới cơn nóng giận, không làm gì được những người kia, tới đây. . . Đại khái đều muốn phiền phức.

Lý Hạo cười cười, gật gật đầu: "Được, ta đã biết, chư vị vào chỗ đi."

Gặp hắn bộ này tính tình, nói chuyện nam tử kia, có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng: "Đô đốc thực sự là. . . Nghe danh không bằng gặp mặt!"

Cửa này đầu, còn cười ra tiếng.

Hắn lạnh lùng nói: "Đô đốc không phải là cố ý lừa gạt thiên hạ, Đại Ly căn bản không có đánh tới a?"

"Vậy làm sao lại?"

Lý Hạo cười khẽ: "Ta không đến mức dùng tin tức này lừa gạt mọi người."

"Cái kia đô đốc còn có tâm tư, tại đây lưu lại một ngày? Binh quý thần tốc! Ba tỉnh chi địa, rõ ràng không có khả năng quy mô lớn xuất binh, giờ phút này, liền nên thẳng đến Ngân Nguyệt mà đi, mà không phải tại bực này đợi không có khả năng tin tức!"

Lý Hạo nhìn xem hắn, có chút ngoài ý muốn, cười nói: "Tướng quân xưng hô như thế nào?"

"Nhạc Hồng Xương!"

Lời này vừa nói ra, Lý Hạo bên người, tạm thời bị lưu lại Ngọc La Sát cấp tốc truyền âm nói: "Ta biết người này, Bắc hải Trú Quân chia lục bộ, người này vốn là một bộ chi trưởng, bất quá về sau lần lượt đắc tội trước đó ba tỉnh Tổng đốc Khấu tổng đốc, lại đắc tội đương nhiệm Bắc hải hành chính thự trưởng, vừa giảm lại hàng, bây giờ chỉ là Vạn phu trưởng chức hàm, mà lại, quản hay là một chút già yếu tàn tật yếu binh, binh không đủ quân số. . . Dựa theo hắn nói, chỉ có 5,000 người."

Cái này Nhạc Hồng Xương, thực lực ngược lại là cũng không tệ lắm, Húc Quang đỉnh phong.

Xem ra, cũng thông suốt một chút, nhưng là không nhiều.

Lý Hạo khẽ gật đầu, lại nhìn về phía những người khác, những người khác cũng nhao nhao tự giới thiệu, lần này, cũng có người mang binh đến đây, nhưng là số lượng đều rất ít, Nhạc Hồng Xương ngược lại là dưới trướng lính nhiều nhất.

Vụ tỉnh bên này. . . Liền một đội trăm người đội hộ vệ, hộ tống cái tên mập mạp kia đến, những người khác, một cái không có.

Hà Nguyên bên này, ngược lại là đã đến một văn một võ, suất quân 3,000, cũng là già yếu tàn tật.

Trừ cái đó ra, còn có mấy vị nghĩa quân lãnh tụ. . . Lần này mang binh mấy ngàn, bất quá cũng không toàn bộ thành viên đến, còn có một bộ phận lính đóng quân tại chỗ, để phòng bị người tập kích.

Lý Hạo hơi xúc động: "Quốc nạn phủ đầu, ba tỉnh chi địa, lính mấy triệu. . . Đã đến hơn 10,000 người, cao nhất đã đến một vị Vạn phu trưởng, thật đúng là. . ."

Nhạc Hồng Xương không khách khí nói: "Quốc không thành quốc, nhà không thành nhà, đơn giản đổi một cái Hoàng đế! Lý gia thống lĩnh thiên hạ, hay là Đại Ly, hay là những người khác. . . Chỉ cần không phải chính bọn họ, ai sẽ quan tâm?"

Quốc nạn phủ đầu?

Lý Hạo nói nghe được lời này, hắn cảm thấy buồn cười, giờ phút này, đột nhiên cảm giác được, có Lý Hạo như thế lý tưởng người chủ nghĩa, thật chưa hẳn có thể chống cự Đại Ly.

Cái này Ma Kiếm, trước kia ngược lại là sát phạt quả đoán, bây giờ lại là như thế mềm mại. . . Dạng người như vậy, có thể chống cự Đại Ly xâm lấn sao?

Đại Ly, ở trong ghi chép, thế nhưng là một đám giống dã thú tồn tại.

Lý Hạo cười học, gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, trước mặt, hiện ra một bộ màn trời: "Mọi người nói cũng đúng, Nhạc tướng quân nói không sai. . . Trước không vội vã, nhìn kỹ hẵng nói."

Nhạc Hồng Xương có chút tức giận: "Thừa dịp thời gian còn có, giờ phút này liền nên nhổ trại đi tới Ngân Nguyệt, nơi đây khoảng cách Ngân Nguyệt còn có mấy ngàn dặm, tại đây chậm trễ thời gian, cần gì phải muốn?"

"Nhạc tướng quân tính tình thật là nóng nảy, khó trách đắc tội không ít người. . ."

Nhạc Hồng Xương không nói một lời.

Chỉ là mặt lạnh nhìn về phía Lý Hạo, tính khí nóng nảy?

Ngươi cũng không nóng nảy, bây giờ lại như thế nào?

Mà giờ khắc này, trên hình ảnh, hiện ra rất nhiều nhỏ hình ảnh, Nhạc Hồng Xương nguyên bản còn không có để ý, bỗng nhiên nao nao, nhìn về phía một chỗ: "Bắc hải Hành Chính tổng thự. . ."

Đó là Bắc hải Hành Chính tổng thự, hắn nhận biết.

Giờ phút này, cũng có người mở miệng: "Vụ tỉnh Trú Quân chi địa. . ."

"Hà Nguyên phủ tổng đốc?"

Tất cả mọi người có chút thất thần, cái này. . . Những địa phương này, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây?

Lý Hạo cười cười, trên người hiện ra một bộ giáp vàng, chậm rãi nói: "Nên đến đều tới, không đến. . . Không cần thiết lưu lại, ra trận, chém tận giết tuyệt, tiếp chưởng tam quân!"

Vừa mới nói xong.

Dưới ánh mắt có chút rung động của mọi người, trên hình ảnh, trong nháy mắt, tiếng ầm ầm không ngừng, tiếng nổ lớn bộc phát.

Bắc hải bên này, Diêu Tứ một quyền ném ra, trời long đất lở, Bắc hải hành chính cao ốc, trong nháy mắt sụp đổ, bên trong trong nháy mắt truyền đến từng đợt tiếng gào đau đớn, tiếng la khóc, có người Phi Thiên mà ra, nổi giận gầm lên một tiếng: "Người nào. . ."

Oanh!

Diêu Tứ một quyền đánh ra, trời long đất lở, người kia trực tiếp chia năm xẻ bảy, Nhạc Hồng Xương sắc mặt kịch biến: "Bắc hải nguyên soái. . ."

Hôm nay, những người này đều tại Hành Chính tổng thự nghị sự.

Ngược lại là tốt một mẻ hốt gọn!

Cái kia cường hãn, đã bước vào Thần Thông cấp độ Bắc hải nguyên soái, bị Diêu Tứ một quyền liền đánh chết!

Sau một khắc, tại Nhạc Hồng Xương rung động dưới ánh mắt, từng vị Bắc hải cao tầng, trong nháy mắt bị đánh giết tại chỗ, không có chút nào lực phản kích, trong chớp mắt, Bắc hải Hành Chính tổng thự, ngoại trừ một chút kẻ yếu, người bình thường, còn lại cường giả, toàn bộ bị đánh giết!

Diêu Tứ mang theo một cái già nua đầu người, hướng về phía hình ảnh, trầm giọng nói: "Bắc hải hành chính thự trưởng đã đền tội! Đô đốc, ta bây giờ đi tiếp quản quân doanh. . . Bắc hải hơi có rung chuyển. . ."

Lý Hạo thanh âm truyền ra: "Đi thôi, tốc độ một điểm, không cần phải để ý đến những này, loạn liền loạn một điểm, dù sao cũng so thiên hạ đại loạn mạnh hơn!"

"Vâng!"

Rất nhanh, ống kính dời đi, quân doanh phương hướng, cũng có tiếng la giết bộc phát.

Thời khắc này, sở hữu trên hình ảnh, đều là từng vị ba tỉnh cao tầng bị giết cảnh tượng, Lý Hạo trước mặt, một số người đã sớm dọa đến mặt không có chút máu.

Lý Hạo uống trà, nhìn xem đám người, cười cười: "Nhạc tướng quân, ngươi cảm thấy bây giờ làm sao?"

Nhạc Hồng Xương há to miệng, nửa ngày sau mới nói: "Giết tốt. . . Chỉ là. . . Cũng có nguồi vô tội. . ."

"Ai vô tội?"

Lý Hạo cười cười: "Vào giờ phút này, hay là không muốn xuất lực mảy may, nào có cái gì nguồi vô tội! Nếu là bách tính bình thường thì cũng thôi đi, đều là một tầng quan lớn, ngươi bổng ngươi lộc, đều là mồ hôi nước mắt nhân dân! Giờ phút này còn không nguyện ý xuất lực. . . Lưu bọn hắn lại để làm gì?"

Dứt lời, lại nói: "Đây chỉ là bắt đầu, tiếp quản ba tỉnh quân đội về sau, rung chuyển người giết, kẻ phản loạn giết, đám người còn lại, toàn bộ mang đi Thương sơn khu vực. . . Nhạc tướng quân cảm thấy thế nào?"

Nhạc Hồng Xương giờ phút này cũng có chút mặt không có chút máu: "Dựa vào bọn họ. . . Chống cự Đại Ly?"

"Không thể sao?"

"Cái này. . ."

Nhạc Hồng Xương nhìn xem mặt không đổi sắc Lý Hạo, hồi lâu mới nói: "Đô đốc. . . Không hổ là Ma Kiếm!"

Người này, nên tàn nhẫn thời điểm, so với ai khác đều tàn nhẫn.

Mà Lý Hạo, nhìn xem màn hình lớn, nhìn xem khắp nơi địa phương, máu chảy thành sông, lượng lớn cường giả bị giết, một chút rung chuyển quân sĩ, cũng trong nháy mắt bị giết, cường giả ra tay, động một tí giết chóc hàng trăm hàng ngàn, dù là 10,000 người làm phản, cũng trong nháy mắt bị chém giết hầu như không còn!

Đấu Thiên võ sư, liền có thể địch nổi ngàn người, huống chi những người này, vượt xa Đấu Thiên.

Giờ phút này, ba tỉnh chi địa, đã là máu chảy thành sông, thây nằm khắp nơi.

Lý Hạo chỉ là yên lặng nhìn xem.

Mà những người ở trước mắt, đã có người dọa đến sụp đổ, thậm chí có chút bài tiết không kiềm chế.

Hồi lâu, Lý Hạo chậm rãi nói: "Ngày mai, đem những tình huống này, công khai đi ra ngoài, các nơi lựa chọn phản loạn cũng tốt, hay là cái khác. . . Tùy bọn hắn! Phương bắc 19 hành tỉnh, ít nhất xuất binh 100,000, siêu phàm ngàn người. . . Phàm là kẻ không đến, giết không tha!"

"Vâng!"

Rất nhanh, có người nói tiếp, truyền lệnh xuống.

Chờ đợi ngày mai thông truyền tin tức.

. . .

Mà thời khắc này, Lâm Giang phủ tổng đốc.

Càn Vô Lượng cũng cười ha hả đưa ra lượng lớn bảo vật, nhìn Phiền Xương ánh mắt đều hoa, có chút nuốt nước miếng.

Mà Càn Vô Lượng, thì là cùng trong đám người một số người đúng đúng mắt, lại quét một vòng, phán đoán một cái thế cuộc, nhìn lại một chút bất động như núi Thiên Kiếm, truyền âm vài câu, người nào nên giết, người nào không nên giết.

"Càn tướng quân đây là ý gì. . ."

Phiền Xương cũng không nghĩ tới, Lý Hạo bên này, sẽ phái người đến tặng lễ, hi vọng hắn có thể xuất binh tương trợ. . . Quả thực buồn cười.

Càn Vô Lượng cười ha hả nói: "Tổng đốc đại nhân vui vẻ nhận, nho nhỏ lễ vật, không biểu hiện được sự ngưỡng mộ. . ."

Dứt lời, truyền âm một câu.

Sau một khắc, Thiên Kiếm một kiếm trảm phá bầu trời!

Cái kia Phiền Xương sắc mặt kịch biến, vừa định phản kích, bên người một người, bỗng nhiên một kiếm đâm xuyên qua eo của hắn bụng, mang theo một chút tàn nhẫn chi ý, Phiền Xương lập tức biến sắc, nghiêng đầu đi xem, Thiên Kiếm đã chém xuống một kiếm!

Bên người người kia, lại là trong sự sợ hãi mang theo một chút mừng rỡ, nhìn về phía Càn Vô Lượng, Càn Vô Lượng nụ cười rực rỡ: "Nơi này bảo vật, ngươi nhưng cầm đi ba thành. . ."

"Đa tạ tướng quân!"

Mà giờ khắc này, trong đại điện, những người khác, cũng là trong nháy mắt phản ứng tới, có người muốn chạy trốn, lại là trong nháy mắt bị người bên cạnh chém giết tại chỗ.

Mà Thiên Kiếm, chém xuống một kiếm, một tiếng ầm vang, Phiền Xương đầu người rơi xuống đất, mang theo không dám tin tưởng.

Càn Vô Lượng lại là cười ha hả, nhìn xem bốn phía, nụ cười rực rỡ: "Mọi người đều có chỗ tốt, chỉ cần giúp chúng ta thuận lợi tiếp quản quân doanh. . . Những này, đều chỉ là bắt đầu!"

Dứt lời, truyền âm Thiên Kiếm: "Tiếp quản quân doanh về sau, người nơi này, ngoại trừ số ít mấy vị, toàn bộ giết!"

Thiên Kiếm hơi biến sắc, cái này. . . Lật lọng được không?

"Đều không phải đồ tốt. . . Lại nói, là mệnh lệnh của ta, có quan hệ gì? Cùng đô đốc không có quan hệ!"

Càn Vô Lượng cười ha hả, từng cái điểm ra số ít có thể không giết mấy vị.

Hắn có thể xem thấu cảm xúc, người nào tham lam tràn đầy, người nào mang theo địch ý, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng.

Cũng chính vì vậy, hắn tuỳ tiện liền thuyết phục một số người, giúp hắn diệt trừ Phiền Xương.

Mà Thiên Kiếm, cũng có chút chấn động.

Người này. . . Nếu là đối địch, tốt nhất đừng lưu lại, hôm nay, hắn tận mắt thấy người này làm sao dùng ba tấc không nát miệng lưỡi, tuỳ tiện thuyết phục một chút nghe nói là Phiền Xương tâm phúc người phản bội Phiền Xương!

Năng lực như vậy. . . Quá mức đáng sợ!

Hôm nay có thể như thế đối với Phiền Xương, ngày mai. . . Liền có thể như thế đối với Lý Hạo.

Hắn biết người nào tham lam, người nào nhát gan, người nào sợ chết, người nào chần chừ. . . Đây là chuyện rất đáng sợ.

Đô đốc để người này đến Lâm Giang. . . Quả nhiên có hiệu quả.

Phiền Xương phủ tổng đốc, phòng giữ nghiêm ngặt, mặc dù hắn rất cường đại, có thể phủ tổng đốc cường giả cũng không ít, nhưng hôm nay, lại là nội chiến lên, người một nhà giết mình người.

Mà Càn Vô Lượng, tiến lên nhặt lên Phiền Xương đầu lâu, lắc đầu: "Thật sự là không biết sống chết, đến mức này, còn có cấu kết Đại Ly chi tâm, thật sự là muốn chết!"

Dứt lời, nhìn về phía Thiên Kiếm, lộ ra nụ cười: "Tiền bối yên tâm, ta cũng chỉ là có thể xem thấu một chút kẻ yếu tâm tư, cường giả tâm tư, ta là nhìn không thấu, tiền bối cũng không cần lo lắng ta làm cái gì, mà lại. . . Đô đốc anh minh thần võ, ta nhìn dưới trướng tướng sĩ, người người tâm phục khẩu phục, nhất định có thể sáng tạo siêu việt Tân Võ vĩ đại thời đại!"

Thiên Kiếm không nói một lời, hắn không phải Nam Quyền, không hứng thú nghe những này nịnh bợ lời nói.

Hôm nay hết thảy, hắn đều sẽ chuyển đạt Lý Hạo.

Người này. . . Có thể hay không lưu lại, còn phải nhìn Lý Hạo lựa chọn của mình.

P/s: Donate converter bằng MOMO: 0932771659, Agribank 6200205545289 Vu Van Giang.