Giai đoạn mới khiêu chiến mới!

P/S: Cầu donate! Cầu donate! Cầu donate!!!!!!!

P/S: Cầu donate! Cầu donate! Cầu donate!!!!!!!

Cầu donate!Cầu donate!Cầu donate!!!!!!

Mạnh Tiễn cứu ra.

Việc nơi này rồi.

Mạnh Nam, Mạnh Tiễn phụ tử lúc này vẫn chưa thể đi thẳng một mạch, Mạnh Nam lúc trước đáp lại Dương Cửu Chân nhân muốn bái vào Chúng Sinh Tiên Tông tu hành, lúc này tự nhiên muốn theo Phục Hành Vân đám người đồng thời quay lại.

Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã.

Phong Khởi cảnh bên trong một hồi khoáng thế đại chiến, tới cũng nhanh đi cũng nhanh.

Cảnh này hẻo lánh, ít có dấu tích người.

Đại chiến tình hình cụ thể sợ là một quãng thời gian rất dài mới từ từ lan truyền ra ngoài, thật giả hư thực khó phân biệt.

Mạnh Nam không để ý tới những thứ này.

Hắn mang theo Mạnh Tiễn, cùng Phục Hành Vân đám người thừa tiên thuyền trở về Chúng Sinh Tiên Tông.

Một bên khác.

Ba năm qua đi.

Nghiệt Long vực một nhóm người, rốt cục đuổi tới quần đảo Kim Sa....

Quần đảo Kim Sa.

Trong Bích Đan cảnh, tụ tập dưới một mái nhà.

Mạnh Nam dẫn đầu, Triệu Tiểu Sương ở bên trái, Tiền Vũ bên phải.

Hoàng Sư Hùng, Tiết Tử Mạnh, Trần Phổ, Chương Tinh Hà, Tô Bá Mẫn, Ngụy Đô, Thạch Lương, Hồ Oánh Oánh, Đường Chính Minh, Vu Phi, Đường Tông Vượng, Sầm Quý, Lôi Thanh Đại chờ ba mươi bốn tên đệ tử tất cả ở liệt.

Quần tiên óng ánh, rạng ngời rực rỡ.

Mạnh Nam nhìn, nhất thời cảm khái.

Ở Nghiệt Long bí cảnh bên trong từ đời thứ mười một bắt đầu, sau này từng thế, môn hạ hắn Luyện Khí càng ngày càng nhiều, càng hưng thịnh.

Từ Nghiệt Long bí cảnh đến Nghiệt Long vực.

Lại từ Nghiệt Long vực đến Vinh Chân vực.

Lúc này, mấy chục người hội tụ ở Bích Đan cảnh Sùng Nguyên các bên trong, từng cái từng cái quen thuộc mặt, thập thế tới nay hình tượng, thần thái, ở trong mắt Mạnh Nam, trong lòng trọng hợp.

Chỉ cảm thấy hào khí can vân, tâm thần khuấy động ——

Đây là tương lai thời không một bước nhỏ, nhưng là hắn trước sau hai mươi thế khổ tâm kinh doanh thành quả bày ra.

Không ngừng trước mặt mấy chục người.

Ở sau này, ở Nghiệt Long bí cảnh đại kiếp đến trước, hắn còn đem phái người thậm chí tự mình trở về, đem hắn mạch này càng nhiều đệ tử, càng nhiều người thân mang ra đến.

Dù cho đại kiếp nạn lấy chống cự, không lo được thiên hạ này, người bên cạnh luôn muốn chăm sóc chu toàn.

Còn nữa nói ——

"Đây là một thế này."

"Ở đời sau, ở trên thực tế, ta còn có hơn 100 năm thời gian, không hẳn không tìm được ứng đối này Nghiệt Long vươn mình, hộ thiên hạ chu toàn biện pháp."

Mạnh Nam chưa bao giờ từ bỏ....

Tụ tập mọi người, giảng nói chuyện sau.

Những người khác tản đi, Mạnh Nam lưu lại Hoàng Sư Hùng, Tiết Tử Mạnh.

"Lão sư!"

Hoàng, Tiết hai người đứng ở Mạnh Nam trước mặt, trên mặt đều có xấu hổ.

Bọn họ cùng Mạnh Tiễn, Tiền Vũ đồng thời từ Nghiệt Long vực đuổi tới quần đảo Kim Sa, kết quả Mạnh Tiễn bị người nắm đi, mà ba người bọn họ tắc hốt hoảng bốn trốn, rải rác tứ phương.

Đến tiếp sau.

Tiền Vũ trước tiên đuổi tới Bích Đan cảnh, Hoàng Sư Hùng, Tiết Tử Mạnh tắc lạc hậu chút, trước đây không lâu mới vừa đến.

Hai người không việc gì, chỉ có cảm thấy khó có thể đối mặt Mạnh Nam.

"Không cần như vậy."

" Ngư Long Tán Nhân nhân vật cỡ nào? Quần đảo Kim Sa (Địa Sát bảng) trên xếp hạng thứ ba, ở Đạo Cơ đại tu bên trong đều là cao cấp nhất cường giả."

"Hai người ngươi tuy nói đã đến Đạo Cơ ngưỡng cửa, nhưng chung quy vẫn là Luyện Khí, làm sao có thể chống lại?"

Mạnh Nam lắc đầu, bỏ đi trong lòng hai người dị dạng, sau đó không tái thảo luận việc này, ngược lại hỏi: "Nói tới Trúc Cơ, các ngươi công pháp hỏa hầu đã tới, pháp lực, đạo hạnh có, như cầu Giả vật Đạo Cơ, Đạo Cơ vật dẫn vi sư liền có thể giải quyết. Nhưng các ngươi cũng rõ ràng, ở tu tiên giới này bên trong, Giả vật Đạo Cơ tiền đồ thường thường, Thông pháp Đạo Cơ mới là thượng lưu. Chỉ có điều, người trước dễ, người sau khó. Là sớm chút thành tựu Giả vật Đạo Cơ, vẫn là lại chịu đựng một chút, bác một cái Thông pháp Đạo Cơ, các ngươi có thể có ý nghĩ?"

Giả vật Đạo Cơ.

Thông pháp Đạo Cơ.

Cho đến ngày nay, Mạnh Nam đã sớm rõ ràng, lúc trước ở Ma Thần điện bên trong cùng đến từ Động Vi Thiên Chu Văn Tiến giao dịch lúc, người này nói chỉ sợ bất tận không thật.

Chu Văn Tiến ra tự đại thiên, tu hành hưng thịnh, Thông pháp Đạo Cơ định là chủ lưu, Giả vật Đạo Cơ không ra gì.

Nhưng hắn ngày xưa lại nói tự thân phải đi Giả vật Đạo Cơ đường lối, Đạo Cơ vật dẫn cũng đã tìm kĩ.

E sợ chỉ là bịa chuyện, hết sức giấu dốt, lo lắng Mạnh Nam giở công phu sư tử ngoạm.

Lúc đó Mạnh Nam không rõ ràng, bây giờ mới rõ ràng.

Nhưng này đã là qua lại, không còn quan trọng nữa.

Trải qua phàm tu, Luyện Khí tầng tầng cửa ải, Mạnh Nam những đệ tử này bây giờ cũng đến đối mặt làm sao Trúc Cơ lựa chọn.

Như Đinh Vũ Hà.

Như Hoàng Sư Hùng.

Như Tiết Tử Mạnh.

"Đệ tử ngu dốt, nhưng cũng nghĩ thử một lần Thông pháp Đạo Cơ."

Hoàng Sư Hùng vẫn chưa có bao nhiêu do dự.

Đang đi ra Nghiệt Long bí cảnh trước, Đạo Cơ đều là giả vật, hắn nếu là có lúc này đạo hạnh, điều kiện, có lẽ sẽ do dự.

Nhưng xuất cảnh sau, trước sau nhìn thấy Mạnh Tiễn, Kim Đàn lên cấp Thông pháp Đạo Cơ, sau lại ở quần đảo Kim Sa tao ngộ một kiếp, gặp phải Ngư Long Tán Nhân này một đỉnh nhọn thông pháp Đạo Cơ.

Lại sau đó, một đường lại có nghe nói Giả vật Đạo Cơ cùng Thông pháp Đạo Cơ chênh lệch.

Bất tri bất giác, tâm thái chuyển biến.

Hoàng Sư Hùng hiện nay mới chỉ trăm tuổi ra mặt, dù cho không đi Phong Tai Luyện Khí đường lối, cũng còn có hai trăm năm tuế nguyệt.

Hoàn toàn có tư cách xông một cái Thông pháp Đạo Cơ!

Thế nhưng.

Cùng Hoàng Sư Hùng không giống, Tiết Tử Mạnh tự biết ở thuật pháp một đạo trên thiên phú có hạn, lại kiêm ở (Đại Diệt Độ Ngũ Luyện Sinh Thi Bí Lục) trong tu hành thuận buồm xuôi gió, thích thú.

Hắn không tham Thông pháp Đạo Cơ, không nguyện mất không thời gian, chỉ cầu học cấp tốc Đạo Cơ, lấy Luyện thi một đường truy cầu đại đạo.

"Thông pháp Đạo Cơ, không nên cưỡng cầu."

Tiết Tử Mạnh nhận thức rõ ràng....

Đối Hoàng Sư Hùng, Tiết Tử Mạnh lựa chọn, Mạnh Nam đều không can thiệp.

Thông pháp Đạo Cơ.

Giả vật Đạo Cơ.

Hai loại con đường mỗi có ưu khuyết.

Đương nhiên, nếu là tất cả đều thành công lên cấp Đạo Cơ, ở đại đa số thời điểm, Thông pháp Đạo Cơ đều là vượt xa khỏi Giả vật Đạo Cơ.

Nhưng đây là lên cấp thành công tình huống.

Nhưng là.

Ở không đến thời khắc cuối cùng trước, ai có thể bảo đảm nhất định có thể thành đạo cơ đây?

Đang trùng kích Đạo Cơ lúc, Giả vật Đạo Cơ có thể so với Thông pháp Đạo Cơ muốn dễ dàng nhiều lắm.

Thí dụ như Hoàng Sư Hùng, hắn lúc này nên có bảy chắc chắn tám phần mười lên cấp Giả vật Đạo Cơ.

Nhưng đổi thành Thông pháp Đạo Cơ, lúc này liền muốn chủ tu một đạo kỳ thuật, tuy không phải làm lại từ đầu, nhưng hai trăm năm thậm chí bốn trăm năm thời gian, có thể hay không tu thành nhị trọng thông pháp đều là không biết, chớ nói chi là đến tiếp sau chính thức xung kích.

Tỷ lệ thành công khả năng chỉ có một hai thành.

Đây là đánh cược.

Một khi thất bại, ngược lại cũng có thể chuyển thành Giả vật Đạo Cơ.

Nhưng trong lúc ít nhất phải trì hoãn hai trăm năm, nhiều thì thậm chí trì hoãn bốn trăm năm.

Nguyên bản trăm tuổi giả vật Đạo Cơ có hi vọng Chân Cảnh, nhưng nếu là ba, năm trăm tuổi giả vật Đạo Cơ, kia thật đúng là món ăn đều lạnh.

Bởi vậy, lựa chọn rất trọng yếu....

Mạnh Nam mạch này, từ Nghiệt Long bí cảnh lúc là lên cấp Luyện Khí mà nỗ lực.

Giờ này ngày này.

Từng cái từng cái đầu đệ tử truy cầu, đã biến thành đến cùng là đi Giả vật Đạo Cơ vẫn là Thông pháp Đạo Cơ con đường Trúc Cơ.

Luyện Khí.

Đạo Cơ.

Mạnh Nam đang từng bước tăng lên, môn hạ đệ tử cũng ở vững bước tăng lên.

"Luyện Khí như mây."

"Đạo Cơ như mưa."

Khoảng cách ngày này tựa hồ không còn xa xôi.

Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển.

Một phái tươi tốt.

Đem một chúng đệ tử dàn xếp, đem Triệu Tiểu Sương, Tiền Vũ thu xếp, Mạnh Nam biết rõ tự thân tu hành mới là then chốt.

Thế là.

Ở mọi việc yên ổn sau, Mạnh Nam nắm Triệu Tiểu Sương đi đến La Sơn liệt đảo, trở lại Đô U Chân Phủ....

" Đô U Chân Phủ có 1,200 nhà đá, mỗi một toà nhà đá đều có thể nói phúc địa, có thể sánh ngang một toà thượng đẳng tiên sơn, có thể cung Đạo Cơ tu hành."

"1,200 gian, có thể chứa 1,200 Đạo Cơ."

"Đây là Sùng Nguyên các sau này căn cơ."

Mạnh Nam lĩnh Triệu Tiểu Sương du lãm Đô U Chân Phủ, từng cái giới thiệu.

"Chân nhân."

"Chân Phủ."

Nghe Mạnh Nam giảng giải, Triệu Tiểu Sương có chút thán phục, cũng ở cảm khái: "Lúc trước ở Ngân Liên trại lúc, cảm thấy chân khí, chân nguyên cũng đã là trời bình thường nhân vật, Luyện Khí tiên sư càng là cao cao tại thượng, như tiên nhân bình thường. Lại sau này, ta cũng tu thành Luyện Khí, nhưng hướng lên vẫn có Đạo Cơ. Bây giờ xuất cảnh, Đạo Cơ bên trên lại có Chân Cảnh."

Một núi một núi!

Đạo không dừng tận!

Triệu Tiểu Sương thán phục, cảm khái, nhưng trên mặt tinh thần phấn chấn, trong mắt tràn đầy đấu chí.

Nghiệt Long bí cảnh quá nhỏ, là ao cá.

Nơi đây mới là biển rộng, là chân chính tu tiên giới.

Ban đầu vẻn vẹn thân ở Nghiệt Long vực bên trong một chỗ tiểu đảo, cũng đã bước đầu lãnh hội đời này phong thái. Bây giờ chân chính đến Nam Hải, chỉ cảm thấy nơi đây vô hạn đặc sắc, Triệu Tiểu Sương chờ mong không ngớt.

"Phàm tu."

"Luyện Khí."

"Đạo Cơ."

"Chân Cảnh."

Mạnh Nam cũng có cảm thán.

Núi cao còn có núi cao hơn.

Hắn ở tu tiên một đường trên, có thể nói như đi trên băng mỏng, từng bước gian khổ.

Từng bước một hướng lên leo lên, cuối cùng mới có hôm nay khí tượng.

Không chỉ là hắn.

Bao quát Triệu Tiểu Sương, một thế này nhìn như mới chỉ mấy chục năm liền vững vững vàng vàng lên cấp Luyện Khí, tu vi vững bước tăng lên.

Nhưng ai lại biết, ở từng thế tương lai thời không, Mạnh Nam là này làm bao nhiêu nỗ lực, Triệu Tiểu Sương lại trải qua sinh sinh tử tử bao nhiêu luân hồi!

Cũng may.

Trả giá liền có báo lại.

Theo Triệu Tiểu Sương lên cấp Luyện Khí, đạo thứ nhất tu tiên thiên triết rốt cục bước quá.

Pháp lực chín tầng.

Đạo hạnh tứ cảnh.

Này đều có đường có thể theo.

Có Mạnh Nam tiếp tục giúp đỡ, thậm chí chỉ dựa vào Triệu Tiểu Sương này tu tiên sức mạnh, ngày sau Đạo Cơ có hi vọng, Chân Cảnh có hi vọng.

"Đi."

"Lại mang ngươi xoay xoay."

Mạnh Nam quay đầu đi qua triển vọng tương lai, tâm tình rất tốt, dắt tay Triệu Tiểu Sương ở Đô U Chân Phủ bên trong bốn chỗ loanh quanh.

Trò chuyện.

Tự tự tình.

Lại ở thông qua Đô U Chân Phủ, giới thiệu tu tiên giới càng nhiều bí ẩn, giới thiệu Quần đảo Kim Sa, La Sơn liệt đảo, Chúng Sinh Tiên Tông cùng với hắn tự thân một ít biến hóa.

Vân vân, mọi việc như thế.

Thống về nói chuyện phiếm.

Đợi đến vào đêm, một đêm ngư long múa....

Sinh hoạt.

Tu hành.

Khoảng cách Quy Canh tông chỗ kia bí cảnh mở ra còn có thời gian hai năm.

Mạnh Nam vừa ở Chúng Sinh Tiên Tông mò cá, vừa ở Đô U Chân Phủ tu hành.

Thuật pháp phương diện, chủ tu tìm hiểu vẫn là 【 Trọng Nguyên 】.

Tầng thứ ba 【 Trọng Nguyên 】 tham tập lên càng gian nan, hoàn toàn không nhìn thấy tiến bộ. Mỗi lần tìm hiểu, hình như có đoạt được, nhỏ tìm tòi cứu lại là công dã tràng.

Thật quá khó khăn.

Nhưng tu hành quý ở kiên trì bền bỉ, Mạnh Nam mỗi ngày đều sẽ lưu ra thời gian dùng để tham tập 【 Trọng Nguyên 】.

Từ từ tích lũy.

Chờ đợi một lần 【 điểm hóa 】.

Trừ 【 Trọng Nguyên 】 ở ngoài, Mạnh Nam lại ở tu hành tìm hiểu 【 Bách Biến 】, 【 Nhị Khí Hoàn 】 cùng 【 Kim Quang Động Hư thuật 】, hiện nay chủ yếu là 【 Kim Quang Động Hư thuật 】.

Này ba thuật đều là 【 tước đoạt 】 được đến, trình độ cao thâm.

Mạnh Nam trước tiên phân tích ra phương pháp tu hành, lại lấy 【 tước đoạt 】 vi sư, cẩn thận tu hành, tiến cảnh nhanh chóng.

Hắn có hai cái thiên phú ——

Một là 【 tước đoạt 】.

Hai là 【 điểm hóa 】.

Trong đó 【 điểm hóa 】, nháy mắt tu hành có thể chống đỡ trăm năm ngàn năm vạn năm khổ tu.

Nhưng nó cần đầy đủ Nhất diệu khí mới có thể triển khai, nhanh thì nhanh rồi, hạn chế cũng đại.

Mà tu hành 【 tước đoạt 】 được đến thuật pháp, tuy rằng không có cách nào một lần là xong, nhưng kiên trì bền bỉ tu hành, nhưng là tự thân khổ tu gấp mười gấp trăm lần.

Thắng ở ổn định.

Thí dụ như tam trọng 【 Nhị Khí Hoàn 】.

Bình thường Đạo Cơ đại tu tham tập, có thể năm, sáu trăm năm mới có thể tu thành nhị trọng tứ cảnh.

Chỉ có Hướng Nam Cư Sĩ nhân vật như vậy, mới có thể ở Đạo Cơ kỳ là tu hành đến tầng thứ ba.

Nhưng Mạnh Nam lúc này tu tập, đánh giá mười, hai mươi năm liền có thể đạt đến nhị trọng tứ cảnh.

Nhiều nhất trăm năm, tam trọng có thể thành.

Nhìn như thời gian càng dài, tu hành độ khó vượt xa 【 điểm hóa 】.

Nhưng 【 tước đoạt 】 không cái gì hạn chế.

Trăm năm một đạo tam trọng thuật pháp.

Mạnh Nam chỉ cần ba, năm thế, liền có thể chân thật nắm giữ ba, năm đạo tam trọng kỳ thuật.

"Theo thời gian chuyển dời, ta nắm giữ thuật pháp đem càng ngày càng mạnh, càng ngày càng toàn diện."

"Đơn độc sử dụng 【 điểm hóa 】."

"Đơn độc sử dụng 【 tước đoạt 】."

"Này cũng có thể làm cho ta chiến lực nhanh chóng tăng lên."

"Mà nếu như lấy 【 điểm hóa 】 đến tu tập 【 tước đoạt 】 được đến thuật pháp, một sợi Nhất diệu khí liền có thể giúp ta nắm giữ một môn tam trọng kỳ thuật!"

Mạnh Nam nghiên cứu 【 Kim Quang Động Hư thuật 】, nghĩ tới đây, trong lòng một thời kỳ chờ.

Hai năm.

Lại có thêm hai năm, ở Quy Canh tông chỗ kia trong bí cảnh, liền có thể lại tới tay một cái Nhất Diệu Chí Bảo.

Đến lúc đó ——

"【 Bách Biến 】, 【 Nhị Khí Hoàn 】, 【 Kim Quang Động Hư thuật 】 khoảnh khắc có thể thành, trở thành ta thiết thực nắm giữ."

"【 tước đoạt 】 ba cái thuật pháp vị có thể để trống, lại từ đầu xem xét ba thuật."

Ba thuật lại ba thuật.

Tam trọng lại tam trọng.

Năm, sáu bảy, tám đạo tam trọng kỳ thuật kề bên người, đây mới thực sự là vô địch!...

【 Trọng Nguyên 】 khó tu.

【 Kim Quang Động Hư thuật 】 quá dễ.

Mạnh Nam ở chỗ này hai thuật phía trên tiêu tốn tâm tư cũng không nhiều.

Hắn tinh lực chủ yếu, vẫn là đặt ở Đô U Chân Phủ truyền thừa đạo kia Chân thuật trên.

"Chân thuật —— "

"【 Tam Đầu 】!"

Đây là Mạnh Nam lần thứ nhất độc lập tự chủ tiếp xúc một đạo Chân thuật, cùng mượn 【 tước đoạt 】 hơi thêm tham tập 【 Bách Biến 】 không giống, tìm hiểu 【 Tam Đầu 】 thời gian, Mạnh Nam có thể rõ ràng cảm giác được vất vả.

So với lúc này muốn cho tam trọng 【 Trọng Nguyên 】 tinh tiến càng thêm vất vả.

Tối nghĩa.

Gian nan.

Ba phải cái nào cũng được.

Mạnh Nam được 【 Tam Đầu 】 cũng có mấy năm, hàng ngày tìm hiểu, nhưng đến nay lại chưa nhập môn, thực sự không hợp thói thường.

Tam Đầu!

Tam Đầu!

"Chân thuật này một khi tu thành, Tam Đầu từng người chúa tể một cái chiều không gian, có thể từ ba cái chiều không gian đồng thời giết địch, để người vạn chớ có thể phòng."

"Ba cái đầu lại đại biểu ba con đường, có thể đồng tu ba môn công pháp hệ thống, không phân chủ thứ."

Theo Mạnh Nam trước sau tiếp xúc được hai đạo Chân thuật, hắn đối siêu giai thuật pháp thần kỳ rốt cục có nhất định hiểu rõ.

Siêu giai!

Chân thuật!

Thần thông!

Này tuyệt không phải nói quá nó từ.

【 Bách Biến 】.

【 Tam Đầu 】.

Hai đạo Chân thuật đều có thể nói huyền bí, uy năng, diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, để người trố mắt.

Tỷ như 【 Bách Biến 】.

Thuật này có thể biến hóa người khác, thâm nhập lĩnh hội người khác đạo tâm, cảm ngộ người khác đạo vận, thay vào người khác tu hành tư duy, do đó khiến tự thân nhanh chóng tinh tiến.

Ngày xưa Bách Biến Chân Nhân chính là dựa vào pháp này, hung hăng đăng lâm Chân Cảnh, lập tức thành liền Chân nhân.

Thuật này mầm họa xác thực không nhỏ, cho tới Bách Biến Chân Nhân hậu kỳ muốn bế quan không ra đi hóa giải, cuối cùng còn sắp thành lại bại.

Nhưng có thể làm cho nhân tu thành Chân Cảnh, ai lại sẽ đi để ý Chân Cảnh sau một chút vấn đề khó, mầm họa đây?

Không ngừng 【 Bách Biến 】.

【 Tam Đầu 】 cũng cường.

Thảo phạt phương diện ——

Ba cái chiều không gian tam trọng đả kích, như vô tướng ứng ứng đối thủ đoạn, đối thủ cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Cái khác các loại gia trì, càng là có thể làm cho người tu hành chiến lực tăng vọt mấy cái đẳng cấp.

Tên là Tam Đầu, thật là đấu chiến!

Tu hành phương diện ——

Tam Đầu đồng tu ba bộ công pháp hệ thống, tiến độ càng nhanh hơn, pháp lực chất phác, đạo hạnh bổ sung, chuyện này đối với thành tiên đắc đạo trợ giúp hoàn toàn không dưới 【 Bách Biến 】.

Chân thuật!

Chân thuật!

"Tưởng thật bất phàm!"

Mạnh Nam càng tu càng kinh ngạc, càng tu càng tâm hỉ.

Đồng thời.

Cũng càng cảm thấy gian nan.

P/S: Cầu donate!

Cầu donate converter: Đối với MoMo: 0347335646 hoặc BIDV 51310000586137 NGUYEN DINH THANG.