Ha ha ha! Ta tự ngang dọc đi tới, ai có thể ngăn?!

P/S: Cầu donate! Cầu donate! Cầu donate!!!!!!!

P/S: Cầu donate! Cầu donate! Cầu donate!!!!!!!

Cầu donate!Cầu donate!Cầu donate!!!!!!

"Lục Giáp Nguyên Dương Khí."

Mạnh Nam tiếp nhận, trong lòng cảm khái.

Điều này cũng có thể xưng tụng là chí bảo.

Bất luận là giả vật Đạo Cơ vẫn là thông pháp Đạo Cơ, ở tu hành đến cảnh giới thứ tư sau, Đạo Cơ pháp bảo tầng tầng linh quang sẽ hình thành một đạo cấm chế, tự thành một thể, pháp bảo bắt đầu thành, là vì Giả bảo đỉnh tiêm.

Lại sau này.

Từng đạo từng đạo cấm chế diễn sinh, chờ đạo thứ chín cấm chế khánh thành, chín đạo cấm chế kết hợp nhất trọng Địa Sát cấm chế.

Lúc này.

Giả bảo lột xác, hóa thành Chân bảo.

Đạo Cơ tu sĩ cũng đem đi tới bước cuối cùng, tứ cảnh đỉnh phong, Đạo Cơ đỉnh phong, có tư cách xung kích Chân Cảnh.

Là lấy.

Đạo Cơ cảnh giới thứ tư, chính là Địa Sát cấm chế thành tựu, Địa Sát pháp bảo luyện thành quá trình.

Vì vậy được gọi tên Địa Sát.

Mà này nội bộ ẩn chứa Địa Sát cấm chế pháp bảo, tức là Địa Sát pháp bảo, lại xưng Chân bảo, hầu như chỉ có Chân Cảnh mới có thể hoàn chỉnh luyện chế, hoàn mỹ phát huy.

Chân Cảnh trở xuống, tắc chỉ có Đạo Cơ cảnh giới thứ tư đỉnh phong có thể luyện thành, có thể hoàn toàn thôi thúc.

Một khi bảo thành, chiến lực khoảnh khắc tăng vọt.

Chân bảo cấp bậc trật tự nghiêm ngặt, kế có bảy mươi hai đẳng, đỉnh phong Chân bảo có thể có tầng bảy mươi hai Địa Sát cấm chế.

Chân bảo cấm chế tự nhất trọng mà khởi đầu, mỗi nhiều nhất trọng, uy năng đều muốn tăng trưởng.

Đỉnh phong Đạo Cơ, tứ cảnh đỉnh phong, Chân bảo sơ thành, nội hàm nhất trọng Địa Sát cấm chế, cũng đã có thể chiến lực tăng vọt.

Sau này muốn tu thành lớp cấm chế thứ hai, ở giữa không biết bao nhiêu gian nan, không thua gì trùng tu một lần Đạo Cơ.

Dựa vào tự thân khổ tu, rất khó làm được.

Duy có chỗ dựa ngoại vật, trân bảo.

Tỷ như Kỷ Vân tặng ra một bình này Lục Giáp Nguyên Dương Khí, triệt để luyện hóa sau, liền có thể ở Đạo Cơ pháp bảo bên trong diễn sinh ra tầng thứ hai Địa Sát cấm chế, lập thành Nhị trọng cấm Chân bảo!

Cùng đạo càng gần hơn.

Chân bảo càng cường.

Có công hiệu này Lục Giáp Nguyên Dương Khí đương nhiên là chí bảo, có thể gặp không thể cầu....

Mạnh Nam không nhăn nhó, nhận lấy chai này Lục Giáp Nguyên Dương Khí, lại nhìn Kỷ Vân, tâm thái đã tuyệt nhiên không giống.

Người này duyên pháp thực sự thâm hậu, tỉ mỉ đếm hắn một chuyến này nguyên bản thu hoạch ——

Chân thuật 【 Nộ Kiếm 】.

Nhất Diệu Chí Bảo Thiên Trì kiếm.

Không biết cấp bậc, chính là Chân bảo Cửu Vân hoàn.

Thiên tư trác tuyệt, hiện nay chiến lực không dưới Thái thượng cấp Đạo Cơ Sơn Linh bộ tộc thiên kiêu Chiết Du, tức rất khả năng chính là ngày sau cùng Kỷ Vân đều là Chân Cảnh một vị kia Kỷ Sơn Quân.

Lại có thêm một bình này Lục Giáp Nguyên Dương Khí cùng với sau lưng nó đại biểu Kỷ Vân ở tiên sơn trong Chân phủ được cái khác trân bảo.

Kiện kiện trân trọng!

Đều là chí bảo!

Chiến dịch này sau, Chân thuật 【 Nộ Kiếm 】 lấy làm căn cơ, Nhất Diệu Chí Bảo Thiên Trì kiếm có thể giết địch, có thể trợ lực tu hành tìm hiểu Kiếm đạo.

Lại có Cửu Vân hoàn nô dịch Chân Cảnh phong thái Sơn Linh Chiết Du, có thể hút máu của hắn, đem nó nuôi núi định núi cùng núi tướng hợp sau được đến núi cao phụng dưỡng cho ngầm chiếm, dùng để tăng cường tự thân gốc gác, tăng nhanh tu hành tiến độ.

Lại có như là Lục Giáp Nguyên Dương Khí như vậy, có thể tiến một bước nện vững chắc tự thân, tăng lên tự thân bảo vật.

Chư pháp chư bảo gia thân, Kỷ Vân há có thể không phát tài?

Người so với người làm người ta tức chết!

Đồng dạng là khai hoang Chân Phủ, cùng Kỷ Vân so với, Mạnh Nam trước một lần ở Đô U Chân Phủ bên trong thu hoạch, chỉ một toà Chân Phủ bản thân, cùng với một môn 【 Tam Đầu 】 thần thông mà thôi.

Luận quảng luận bác, kém xa lúc này Kỷ Vân.

Dù cho là này một lần bị hắn phá huỷ Nhất Diệu Chí Bảo Thiên Trì kiếm, Kỷ Vân một chuyến này thu hoạch cũng không phải Mạnh Nam có thể so sánh.

Kém quá nhiều!

Kém quá xa!

Như vậy số phận, phần này duyên pháp, thực sự để người ước ao.

Quay trở lại lần nữa Kỷ Vân bản thân.

Ở không biết sơn linh này ngày sau có thể tu thành Chân Cảnh tình huống, nguyện lấy một bình Lục Giáp Nguyên Dương Khí trao đổi, thủ bút này đủ có thể biểu lộ ra thành ý.

Mạnh Nam không cái gì không vừa lòng.

Hơn nữa hai người ở chung luôn luôn hoà thuận, lúc này hắn cũng vạn vạn không làm được chuyện giết người đoạt bảo.

"Một thế này đã tới, đời sau liền có kinh nghiệm, đến lúc đó ta tự mình lại đây nhặt lấy này các loại bảo vật liền có thể."

Mạnh Nam nội tâm có thủ vững, không nguyện sa đọa.

Hắn bên này đang thán phục, ở cảm khái.

Một bên khác.

Kỷ Vân mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra, kì thực nội tâm một sợi dây kéo căng đến mức tận cùng.

"Người này!"

"Người này đến cùng là giấu đi quá sâu?"

"Vẫn là nói, căn bản liền không phải Chu Đồng?!"

Kỷ Vân đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn.

Hắn cùng Chu Đồng ngày xưa tuy rằng cũng không tiếp xúc, nhưng cùng chỗ nhất cảnh, bao nhiêu đều có hiểu rõ, biết Chu Đồng ở bề ngoài chính là bình thường một vị nhị cảnh thông pháp Đạo Cơ mà thôi.

Mà trước mắt một vị này, hắn vừa mới ở tiên sơn trong Chân phủ nhìn rõ ràng ——

"Nghiền ép Chiết Du!"

"Người này không kém (Địa Sát bảng) trên hàng đầu, ở tứ cảnh thông pháp Đạo Cơ bên trong đều là người tài ba!"

"Chu Đồng?"

"Vẫn là người bên ngoài?"

"Mục đích gì?"

Kỷ Vân cân nhắc người này thủ đoạn, suy đoán người này mục đích, thân phận.

Nhưng làm sao hắn xuất thân Kim Tước liệt đảo, kiến thức nông cạn, không nhận ra 【 Kim Quang Động Hư thuật 】, cũng là đoán không ra Mạnh Nam thân phận.

Đến mức 【 Tam Đầu 】, 【 Nhị Khí Hoàn 】.

Người trước Mạnh Nam sơ có tu thành, người sau hai năm trước mới vừa triển lộ, lúc đó người biết ít ỏi, hơn nữa thời gian ngắn ngủi, căn bản không có tin tức truyền ra.

Kỷ Vân càng là không thể nào biết được.

Đoán không ra.

Nhìn không thấu.

Lại ẩn giấu thực lực theo bên người, lúc này mới nhất làm cho người bất an, sợ hãi, khiếp đảm.

Kỷ Vân sốt sắng cao độ, gặp dịp thì chơi.

Hắn diễn kỹ rất tốt, chí ít Mạnh Nam chưa từng nhìn ra.

Lúc này.

Mạnh Nam đang suy nghĩ Kỷ Vân thu phục Chiết Du, đến tiếp sau từ Chiết Du nơi biết được hắn chân thực chiến lực, nên xử lý như thế nào, ứng đối, giải thích. Lại muốn bước kế tiếp nên cùng Kỷ Vân làm sao tiếp xúc, do đó có càng hiểu thêm, là trên thực tế, là đời sau tiếp xúc, ở chung làm chuẩn bị.

Kỷ Vân tắc đang nghĩ nên như thế nào thoát thân, làm sao bảo toàn.

Liền như vậy, hai người mỗi người một ý.

Sau đó.

Sau một khắc ——

Oanh!

Bên trong ngọn tiên sơn, tiên quang đại phóng, không còn Nhất Diệu Chí Bảo Thiên Trì kiếm trấn áp, này một Chân Phủ lại không ẩn giấu được, oanh oanh liệt liệt liền muốn xuất thế.

"Không ổn!"

"Chân Phủ xuất thế, Quy Canh tông chắc chắn phát hiện, Chu huynh, nơi đây không thích hợp ở lâu, làm nhanh chóng rời đi!"

Kỷ Vân ngay lập tức phản ứng lại, trên mặt cả kinh vui mừng trong bụng, liền đưa bàn tay mở ra, Cửu Vân hoàn thu hồi trên đất lăn lộn Chiết Du, bận bịu đem trên người ngọc bài bóp nát.

Một bộ động tác, nước chảy mây trôi.

Ánh sáng né qua, trực tiếp lui ra Sơn Linh bí cảnh.

"Như thế quả đoán?"

Mạnh Nam ngẩn ra, nhưng hắn động tác cũng không chậm, ở Kỷ Vân đi ra ngoài lúc cũng theo sát liền đi ra ngoài....

Thời gian qua đi hơn một tháng.

Quy Canh tông chỗ này Linh Thư đảo Thượng nhân tích thưa thớt, giống như hoang đảo, cùng một tháng trước lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ mây tụ tập ở đây náo nhiệt tình cảnh tuyệt nhiên không giống.

Đây không phải Quy Canh tông qua cầu rút ván, dùng hết liền ngạo mạn.

Vừa vặn ngược lại.

Quy Canh tông động tác này ý ở hướng lần này đến đây viện trợ, cùng với sau này có thể sẽ đến cứu viện trợ Du Tiên hội tu sĩ cho thấy thái độ ——

Đảo này không đề phòng.

Ngươi như từ Sơn Linh bí cảnh bên trong đi ra, bất luận ở trong bí cảnh được bảo vật gì, đụng phải cơ duyên gì, cứ việc mang đi, một đường thông suốt.

Quy Canh tông là muốn lấy rõ ràng, rộng thoáng thái độ, làm cho càng nhiều Du Tiên hội tu sĩ yên tâm, có thể thả xuống lòng đề phòng trước đến giúp đỡ Quy Canh tông ứng đối Trọc khí thuỷ triều.

Căn cứ vào này.

Kết quả là.

Sơn Linh bí cảnh mở ra sau Linh Thư đảo thật là quạnh quẽ, chỉ có rải rác Đạo Cơ, Luyện Khí tu sĩ đột nhiên hiện ra, hoặc chật vật, hoặc tiếc nuối, đều là ở Sơn Linh bí cảnh bên trong khó có thể kiên trì, bất đắc dĩ mới đi ra.

Có lưu lại chốc lát.

Có quay đầu bước đi.

Đều không hiếm lạ.

Mà lúc này, hỗn ở trong đó, hai đạo ánh sáng nhỏ né qua, Kỷ Vân, Mạnh Nam một trước một sau gần như cùng lúc đó xuất hiện tại Linh Thư đảo trên.

"Chu huynh, phân công nhau đi!"

Kỷ Vân rất hồi hộp, thấy Chu Đồng theo sát liền đi ra, bận bịu truyền âm, sau đó liền đáp mây bay đi đông bước đi, lại cho Mạnh Nam chỉ đường phía tây.

"Xem ra là cùng Sơn Linh kia có quá giao lưu, ở cảnh giới ta."

Mạnh Nam lúc này nhìn ra thái độ của Kỷ Vân.

Hắn suy nghĩ một chút, không vội vã đi, liền ở trên đảo loanh quanh hai bước.

Yên lặng chờ đợi.

Sau đó sau một khắc ——

"Oanh!"

"Rầm rầm rầm!"

Đại thiên nổ vang, tiên quang loạn hàng.

Chỉ trong giây lát, Linh Thư đảo ở ngoài trên bầu trời, liền có mấy trăm Đạo Cơ trấn áp, khí tức bày ra, quán triệt một chỗ, thẳng đem toàn bộ Linh Thư đảo triệt để phong tỏa.

Mạnh Nam người ở trong đó, nhìn mục viễn vọng.

Cũng chỉ gặp, ở phương đông, từng toà từng toà đỉnh núi vụt lên từ mặt đất, bài bố hư không. Trong đó khí thế rõ ràng, chính là một vị kia mới vừa mới vừa rồi bị Mạnh Nam đánh ngàn cân treo sợi tóc lại bị Kỷ Vân nhặt lọt hàng phục Sơn Linh Chiết Du.

Đây là ——

"Trốn quá chậm!"

"Bị phát hiện rồi!"

Mạnh Nam tâm trạng nở nụ cười.

Hắn một thế này đối Kỷ Vân, tức hậu thế Nộ Kiếm Chân Nhân hiểu rõ, giới hạn với Đàm Tứ chờ ba người giảng giải.

Nhưng ba người này lúc này chỉ là tiểu lâu la, ở vào trong quần đảo Kim Sa, kiến thức có hạn, đối Nộ Kiếm Chân Nhân hiểu rõ nhiều là đến từ Tiên lịch 135 năm Kỷ Vân chứng đạo Chân nhân sau.

Không xưng được tường tận, tình tiết thiếu hụt nghiêm trọng.

Tỷ như Kỷ Vân lúc trước ở Quy Canh tông Sơn Linh bí cảnh bên trong đến cùng phát sinh cái gì, trước đó sau đó đều là làm sao, Đàm Tứ đám người không hiểu một chút nào.

Là nhất không rõ ràng.

Lúc này Mạnh Nam tự mình trải qua, lúc này mới đem những chi tiết này đích thân tới, thấy tận mắt, bù đắp.

"Kỷ Vân ở Sơn Linh bí cảnh bên trong va vào Chân Phủ, được Thiên Trì kiếm, Cửu Vân hoàn vân vân bảo vật, ra Chân Phủ sau, lại lấy Cửu Vân hoàn hàng phục Sơn Linh bộ tộc cường giả Chiết Du."

"Sau Chân Phủ xuất thế, Kỷ Vân sợ quá chạy đi, chưa đi xa lại bị Quy Canh tông ngăn cản."

"Trong lòng hắn có quỷ, liền ra tay đánh nhau, mượn Nhất Diệu Chí Bảo Thiên Trì kiếm, mượn Chiết Du Thái thượng cấp Đạo Cơ chiến lực, chạy ra Quy Canh tông, từ đó rồng về biển lớn."

"Cuối cùng chứng đạo Chân Cảnh."

Trở lên.

Hẳn là Kỷ Vân ở vốn là quỹ tích bên trong tao ngộ cùng ứng đối, tuy có mạo hiểm, cuối cùng kết quả nhưng là tốt, vẻn vẹn chỉ là ở trong chiến dịch này bại lộ Thiên Trì kiếm, Chiết Du tồn tại.

Ngày sau chứng đạo Chân Cảnh sau, người bên ngoài suy luận ngược, đại thể cũng có thể đoán ra trên người nó Chân thuật thần thông 【 Nộ Kiếm 】 lai lịch xuất xứ.

Cuối cùng liền hình thành Đàm Tứ đám người biết được những tin tức kia.

Nhưng một thế này không giống.

Bởi Mạnh Nam tham gia, Nhất Diệu Chí Bảo Thiên Trì kiếm bị hủy, có thể so với Thái thượng cấp Đạo Cơ Chiết Du bị hắn tiêu diệt bảy phần mười thân thể, bị thương nặng, thực lực đại đại tổn hại.

Dưới tình huống này ——

"Hắn có thể trốn sao?"...

"Nghiệt súc!"

"Nơi nào có thể trốn!"

Xanh không bên trên, quát lớn vang lên.

Đầu tiên là một trận ánh vàng dâng lên, che ngợp bầu trời, thẳng đem mấy chục núi kể cả Chiết Du, Kỷ Vân đồng thời phong tỏa.

Boong boong boong!

Tiếp đó lại có từng đạo kiếm khí ngang dọc phía chân trời, uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo, mũi nhọn tất hiện.

"Thổ Độn."

"Cực Kiếm."

Phong tỏa bên trong, Kỷ Vân biến sắc mặt.

Quy Canh tông Ngũ Hành Kỳ Thuật danh tiếng rất lớn, tục truyền năm thuật tề tu, ngũ hành thông suốt, có thể có đăng lâm (Du Tiên · Thiên bảng) thực lực.

Đạo Cơ kỳ bên trong, có thể xưng vô địch.

Tuy đến nay không người có thể thành, nhưng Quy Canh tông mười một vị Thái Thượng trưởng lão, người nào không phải đem Ngũ Hành Kỳ Thuật bên trong một môn thậm chí hai môn tu luyện đến khó mà tin nổi cảnh giới?!

Như vậy lúc.

Cản ở phía trước chính là Quy Canh tông đệ tứ thái thượng Trần Nhất Phổ cùng thứ năm Thái thượng Thích Đồng Phương.

Trước một cái tinh thông 【 Thổ Độn 】, chân đạp đại địa như cá gặp nước, có thể độn trụ hư không, phong tỏa đường đi, đây là cao cấp nhất đi đường, thoát thân cùng phong tỏa thủ đoạn.

Thổ Độn vừa ra.

Ánh vàng đầy trời.

Lại không đường đi.

"Chủ nhân, như ta thời điểm toàn thịnh, triển khai 【 Tam Sơn 】, chuyển núi, trấn núi, sau đó vỡ núi, phá này độn thuật không khó."

"Nhưng bây giờ —— "

Chiết Du trong lòng buồn khổ.

Vốn là người ở trong núi khỏe mạnh, đang muốn mượn lần này Trọc khí thuỷ triều, làm hết sức nhiều hấp dẫn một nhóm lại một nhóm hung thú, tiên tu lại đây, dẫn vào trong núi, bị kia hung ác kiếm khí chém giết, hóa thành hắn trong núi chất dinh dưỡng, tự thân quân lương, tốt đem hắn thực lực lại đẩy thăng nhất trọng.

Không nghĩ tới lại gặp phải hai cái người không dễ trêu chọc vật.

Trước một cái vừa ra tới, Chiết Du muốn tiên hạ thủ vi cường, lại bị giả làm heo ăn thịt hổ, mạnh mẽ bạo chùy, một bộ linh thân bị tiêu diệt bảy phần mười, thực lực tổn thất lớn.

Sau một cái đồng dạng phiền lòng, cầm trong tay Cửu Vân hoàn, rõ ràng là Sơn Linh bộ tộc khắc tinh, đem hắn gắt gao hạn chế, từ đây tính mạng bất do kỷ, chỉ có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được, một mực cung kính.

Này cũng cũng được.

Rốt cuộc lưu lại một cái mệnh đến.

Nhưng lúc này, vừa mới trở ra bí cảnh, phiền muộn hơi giải, Chiết Du chính đang chờ mong này gian ngoài bao nhiêu phong thái.

Lại ở trạm thứ nhất liền gặp gặp cường địch.

Uất ức.

Khổ não.

Chờ lại nhìn tới ánh vàng bên ngoài kiếm khí trưng bày, càng là một trái tim trầm đến đáy vực.

"Phiền phức rồi!"

Kỷ Vân cũng giống như vậy.

Lúc này ——

"Kỷ đạo hữu, không nên bị này nghiệt súc đầu độc, mau chóng thu tay lại, ta Quy Canh tông tuyệt không làm khó dễ!"

Quy Canh tông thứ năm Thái thượng Thích Đồng Phương chủ tu 【 Cực Kiếm 】, lúc này chấp chưởng vạn ngàn kiếm khí, thủ thế chờ đợi, trong miệng giống như ở hảo ý khuyên nhủ, chỉ đem Sơn Linh Chiết Du trách là Nghiệt súc, thái độ đối với Kỷ Vân vẫn cứ không sai.

Nhưng kết hợp với hắn này vạn ngàn kiếm khí, lời nói này bên trong có mấy thành độ tin cậy, thực tại cũng chưa biết.

Kỷ Vân nào dám tin!...

Linh Thư đảo bầu trời, Quy Canh tông thứ tám Thái thượng Mạc Liên Thành, thứ chín Thái thượng Bành Cư, thứ mười Thái thượng Trương Khúc, ba người thủ lĩnh mấy trăm đạo cơ, chính đang nhanh chóng phong tỏa Linh Thư đảo, không giáo một người chạy thoát.

Đang ở bố trí lúc, ba người mắt sáng như đuốc, ở trên đảo tìm kiếm.

Rất nhanh.

Ánh mắt khóa chặt như không có chuyện gì xảy ra, hóa thân Chu Đồng Mạnh Nam.

"Có thể phát hiện ta."

"Xem ra Quy Canh tông ở bề ngoài đối tiến vào Sơn Linh bí cảnh tu sĩ không thêm ràng buộc, nhưng trong âm thầm, tất cả đều rõ ràng."

Mạnh Nam gặp tình hình này, nửa điểm không hoảng hốt.

Hắn lúc này trốn thân thủ đoạn không ít.

Thí dụ như, hắn lúc này mượn dùng Chu Đồng hình tượng, thân phận, bất quá là một đạo Trọng Nguyên hóa thân mà thôi, bất cứ lúc nào đều có thể tự vỡ thoát thân, không có dấu vết mà tìm kiếm.

Nhưng hắn đối Kỷ Vân còn ôm ấp ảo tưởng, đang lo đến tiếp sau không biết nên làm sao lại đi tiếp xúc, Quy Canh tông vừa vặn đưa tới cơ hội.

"Là một vị tương lai Chân nhân đắc tội Quy Canh tông, này mua bán có lời!"

Mạnh Nam không cần cân nhắc.

Ở Quy Canh tông ba vị Thái thượng ánh mắt đồng thời ném xuống chớp mắt, liền đem kim quang tung lên.

"Kim quang!"

"Kim Quang Động Hư thuật!"

Quy Canh tông Thái thượng kiến thức rộng rãi, vừa thấy kim quang, khoảnh khắc liền nhận ra, liền liên tưởng đến cùng ở tại Sơn Linh bí cảnh bên trong, sở trường nhất 【 Kim Quang Động Hư thuật 】 Mạnh Nam.

Ba người cả kinh, trên tay không chậm.

Ở Mạnh Nam thân hóa kim quang lúc, thứ mười Thái thượng Trương Khúc lập tức nhấc lên đầy trời ánh vàng, 【 Thổ Độn 】 chặn đường, không cầu triệt để phong tỏa, nhưng cầu có thể trì độn chốc lát.

Ở bên người hắn.

Cùng lúc đó.

Thứ tám Thái thượng Mạc Liên Thành đem tay áo vung lên, lập tức liền có 【 Lục Long 】 xoay quanh, sóng nước mênh mông, mắt nhìn chằm chằm.

Thứ chín Thái thượng Bành Cư há mồm phun một cái, chính là vô biên 【 Hỏa Vân 】.

Thủy hỏa tương tế.

Giao hòa cùng tồn tại.

Mạnh Nam cho dù có thể từ 【 Thổ Độn 】 phong tỏa bên trong nhảy ra, sau một khắc cũng phải lưu lạc tới nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh.

Ba tôn Thái thượng cấp Đạo Cơ liên thủ!

Quá mạnh!

Ba người cũng tự tin tràn đầy, cất cao giọng nói: "Chu đạo hữu, kính xin đợi chút chốc lát."

"A!"

"Đây chính là Quy Canh tông đạo đãi khách, xử sự chi mới?!"

"Chuyện cười!"

Mạnh Nam a cười một tiếng, xì khinh bỉ một câu.

Lại xem ba vị Thái thượng, tam trọng kỳ thuật ——

"Ngược lại thỏa đáng, đáng tiếc không ngăn được ta!"

Mạnh Nam người ở trong kim quang, liền đem 【 Tam Đầu 】 biến ra, xanh đỏ hai khí bay lên 【 Nhị Khí Hoàn 】, mỗi cái chiều không gian đấu đá lung tung.

Cái gì 【 Thổ Độn 】!

Cái gì 【 Lục Long 】!

Cái gì 【 Hỏa Vân 】!

Rầm rầm rầm!

Rầm rầm rầm!

Tất cả đều như giấy mỏng, khoảnh khắc xé rách, chỉ là chuyện cười.

"Này!"

"Sao như vậy!"

Mạc, Bành, Trương ba người kinh hãi.

Ba người bọn hắn liên thủ, thủ đoạn chồng chất, chính là tông chủ Vệ Cốc tầng thứ kia nhân vật, cũng đừng hòng ở trong thời gian ngắn gian lang bạt đi ra ngoài.

Có thể nói hoàn toàn tự tin.

Nhưng mà.

Làm sao cũng không hề nghĩ rằng gặp, tầng tầng phong tỏa lại liền người này một cái hô hấp đều không ngăn được.

"Nhị Khí Hoàn!"

"Kim Quang Động Hư thuật!"

"Người này đến cùng là ai?!"

Mạc Liên Thành tâm thần rung động.

Này hai thuật hắn đều có hiểu rõ, biết đều là ra tự quần đảo Kim Sa, trước một môn 【 Nhị Khí Hoàn 】 ở Hướng Nam Cư Sĩ tọa hóa sau đã thất truyền, sau một môn 【 Kim Quang Động Hư thuật 】 ở Kim Quang lão tổ sau lại nhiều một vị Bích Đan lão Ma.

Nhưng cùng lúc lo liệu này hai thuật, là ai, lai lịch ra sao, thực sự không ai biết được.

Mạc Liên Thành tâm kinh, nghi hoặc.

Lúc này.

Bên này ——

"Kỷ huynh chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi!"

Kim quang!

Xanh đỏ!

Mạnh Nam liền như vậy đấu đá lung tung, đầu tiên là xô ra Linh Thư đảo, sau lại đem vây nhốt Kỷ Vân đầy trời 【 Cực Kiếm 】 kiếm khí cùng 【 Thổ Độn 】 ánh vàng ung dung đánh vỡ, xé rách.

Rơi vào trợn mắt ngoác mồm, vừa mừng vừa sợ Kỷ Vân, Chiết Du bên cạnh, nhếch miệng nở nụ cười, tiếp đó nắm lên hai người cánh tay, thả người liền tiêu dao đi xa vô tung ảnh.

Chỉ để lại Quy Canh tông năm vị Thái thượng ở tại chỗ ăn tro....

"Người đâu?"

"Chạy?"

"Làm sao có khả năng! Năm vị Thái thượng liên thủ, trong khoảnh khắc ai có thể xông ra?"

Đợi đến Vệ Cốc từ Sơn Linh bí cảnh trung chuyển du một vòng, vẻn vẹn trì hoãn chốc lát trở ra, nhìn thấy liền là như vậy tình cảnh.

Chu Đồng.

Kỷ Vân.

Đã sớm không thấy hình bóng.

"Thằng nhãi ranh!"

"Thằng nhãi ranh!"

Vệ Cốc nổi giận.

Đến tiếp sau từ trong môn phái các nơi đuổi tới, từ Sơn Linh bí cảnh bên trong đi ra cái khác sáu vị Thái thượng cũng chưa từng ngờ tới ngoài bí cảnh thế cuộc biến hóa nhanh như vậy, người kia mạnh như thế.

"Nhị Khí Hoàn."

"Kim Quang Động Hư thuật!"

"Hai thuật đều ra tự quần đảo Kim Sa, Sùng Nguyên các kia chủ Mạnh Nam đồng dạng ra tự quần đảo Kim Sa, lại tinh thông 【 Kim Quang Động Hư thuật 】, việc này định cùng Mạnh Nam kia trốn không mở can hệ!"

Mạc Liên Thành ở bên phân tích.

"Sùng Nguyên các chủ!"

"Bích Đan lão Ma!"

"Tiên tông chân truyền!"

"Khá lắm Mạnh Nam!"

Vệ Cốc giận dữ mà cười, quay đầu liền lại vào Sơn Linh bí cảnh.

Nhưng giây lát sau, lại đi ra, càng giận dữ ——

"Quả thật là hắn!"

"Người không gặp rồi!"...

P/S: Cầu donate!

Cầu donate converter: Đối với MoMo: 0347335646 hoặc BIDV 51310000586137 NGUYEN DINH THANG.