Tác giả Ám Ma Sư

10 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Vũ Thần Chúa Tể

Tiên Hiệp

Chương 4978

28,928 lượt đọc

2 giờ trước

Tuyệt Thế Yêu Đế ( Ám Ma Sư )

Huyền Huyễn

Chương 171

306 lượt đọc

6 tháng trước

[Dịch] Huyền Thiên Hồn Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1917

21,283 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Dược Thần (Dị Giới Dược Thần)

Huyền Huyễn

Chương 1880

7,703 lượt đọc

1 năm trước

Huyền Thiên Hồn Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1140

4,013 lượt đọc

1 năm trước

Thăng Cấp Chuyên Gia

Kỳ Huyễn

Chương 586

3,230 lượt đọc

1 năm trước

Dị Thế Dược Thần

Huyền Huyễn

Chương 650

3,842 lượt đọc

1 năm trước

Vũ Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 929

3,281 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vũ Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1332

5,424 lượt đọc

1 năm trước

Vũ Thần Chúa Tể

Huyền Huyễn

Chương 226

6,983 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT