Tác giả Âm Thiên Thần Ẩn

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Quái Vật Bị Sát Tựu Hội Tử

Kỳ Huyễn

Chương 967

216 lượt đọc

2 tuần trước

Quái Vật Bị Giết Liền Sẽ Chết (Quái Vật Bị Sát Tựu Hội Tử)

Kỳ Huyễn

Chương 967

8,749 lượt đọc

1 tháng trước

Nhiên Cương Chi Hồn

Khoa Huyễn

Chương 1056

278 lượt đọc

5 tháng trước

Vĩnh Trấn Thiên Uyên

Tiên Hiệp

Chương 232

4,099 lượt đọc

1 năm trước

Nhiên Cương Chi Hồn

Du Hí

Chương 110

1,747 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT