Tác giả Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ

13 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Tên Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu

Đô Thị

Chương 200

123 lượt đọc

14 phút trước

Giá Cá Minh Tinh Ngận Tưởng Thối Hưu

Đô Thị

Chương 201

195 lượt đọc

11 giờ trước

Này Hào Có Độc

Võng Du

Chương 508

64 lượt đọc

3 tháng trước

Trọng Quyền Xuất Kích

Đô Thị

Chương 33

85 lượt đọc

3 tháng trước

Nguyên Lai Đương Thần Cũng Không Khó

Huyền Huyễn

Chương 19

69 lượt đọc

3 tháng trước

Nghe Nói Ngươi Rất Chảnh À

Võng Du

Chương 317

33 lượt đọc

3 tháng trước

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút (Chưởng Môn Đê Điều Điểm)

Huyền Huyễn

Chương 102

5,617 lượt đọc

8 tháng trước

Nghe Nói Ngươi Rất Chảnh (Thính Thuyết Nhĩ Ngận Duệ A)

Huyền Huyễn

Chương 102

652 lượt đọc

8 tháng trước

Nguyên Lai Đương Thần Dã Bất Nan

Tiên Hiệp

Chương 19

423 lượt đọc

1 năm trước

Trọng Quyền Xuất Kích

Đô Thị

Chương 33

534 lượt đọc

1 năm trước

Giá Hào Hữu Độc ( reconvert )

Du Hí

Chương 510

2,917 lượt đọc

1 năm trước

Hắc Dạ Ngoạn Gia

Đô Thị

Chương 391

2,097 lượt đọc

1 năm trước

Giá Hào Hữu Độc

Du Hí

Chương 64

635 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT