Tác giả Bạch Y Học Sĩ

3 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Ta Thật Không Muốn Trở Thành Thiên Tai A

Khoa Huyễn

Chương 801

619 lượt đọc

7 giờ trước

Ta Thật Không Muốn Trở Thành Thiên Tai A (Ngã Chân Bất Tưởng Thành Vi Thiên Tai A)

Khoa Huyễn

Chương 102

36 lượt đọc

3 tháng trước

Ngã Chân Bất Tưởng Thành Vi Thiên Tai A (Ta Thật Không Muốn Trở Thành Thiên Tai A)

Khoa Huyễn

Chương 50

390 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT