Tác giả Bảo Nguyệt Lưu Quang

12 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cựu Nhật Chi Thư

Du Hí

Chương 263

195 lượt đọc

1 tháng trước

Ngã Tại Mạn Uy Mại Điện Ảnh (Ta Tại Marvel Bán Phim)

Khoa Huyễn

Chương 24

99 lượt đọc

8 tháng trước

Cổ Thần Đích Quỷ Dị Du Hí

Du Hí

Chương 444

3,625 lượt đọc

10 tháng trước

Phòng Khách Nhà Ta Có Cái Phó Bản

Đô Thị

Chương 450

208 lượt đọc

1 năm trước

Liêu Trai Lý Đích Du Hí Ngoạn Gia

Du Hí

Chương 212

4,214 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Hựu Xúc Phát Liễu Ẩn Tàng Kịch Tình

Huyền Huyễn

Chương 35

1,040 lượt đọc

1 năm trước

Ta Lại Phát Động Ẩn Tàng Kịch Bản (Ngã Hựu Xúc Phát Liễu Ẩn Tàng Kịch Tình)

Huyền Huyễn

Chương 35

870 lượt đọc

2 năm trước

Ngã Gia Khách Sảnh Hữu Cá Phó Bản

Du Hí

Chương 450

6,195 lượt đọc

2 năm trước

Toàn chức BOSS

Du Hí

Chương 505

1,847 lượt đọc

2 năm trước

Ngã Thưởng Liễu Thanos Đích Vô Hạn Thủ Sáo

Du Hí

Chương 736

1,355 lượt đọc

2 năm trước

Dị Giới Chi Thư

Du Hí

Chương 358

2,855 lượt đọc

2 năm trước

Ngân Hà Hệ Khai Hoang Chỉ Nam

Khoa Huyễn

Chương 55

1,193 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT