Tác giả Bùi Đồ Cẩu

6 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Chư Giới Đệ Nhất Nhân

Huyền Huyễn

Chương 160

176 lượt đọc

1 giờ trước

Chư Giới Đệ Nhất Nhân

Huyền Huyễn

Chương 221

410 lượt đọc

1 giờ trước

Đại Đạo Kỷ

Huyền Huyễn

Chương 802

6,318 lượt đọc

14 giờ trước

Đại Đạo Kỷ

Đô Thị

Chương 975

150 lượt đọc

1 tháng trước

Chư Thiên Hình Chiếu

Đồng Nhân

Chương 1595

132 lượt đọc

4 tháng trước

Chư Thiên Đầu Ảnh

Huyền Huyễn

Chương 1593

9,020 lượt đọc

9 tháng trước

Truyện HOT