Tác giả Cao Điểm Trầm Mặc

6 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Ta Tại Mộ Địa Mặt Nạ Mười Lăm Năm

Huyền Huyễn

Chương 23

41 lượt đọc

11 giờ trước

Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể

Huyền Huyễn

Chương 1169

157 lượt đọc

5 tháng trước

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Huyền Huyễn

Chương 382

123 lượt đọc

5 tháng trước

Lầu Các Của Ta Thông Dị Giới

Đô Thị

Chương 64

101 lượt đọc

5 tháng trước

Ta Tại Trấn Dạ Ti Mở Ra Địa Ngục Chi Môn

Huyền Huyễn

Chương 143

157 lượt đọc

6 tháng trước

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Huyền Ảo • Huyền Huyễn • Quân Sự • Dị Giới • Quan Trường

Chương 149

2,778 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT