Tác giả Cao Nguyệt

17 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Mãnh Tốt

Lịch Sử

Chương 1278

29,334 lượt đọc

5 tháng trước

Giang Sơn Chiến Đồ

Lịch Sử

Chương 1256

51,028 lượt đọc

7 tháng trước

Binh Lâm Thiên Hạ

Lịch Sử

Chương 907

32,185 lượt đọc

9 tháng trước

[Dịch] Thiên Hạ Kiêu Hùng

Lịch Sử

Chương 1081

9,258 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thiên Hạ

Lịch Sử

Chương 693

6,874 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Đại Đường Cuồng Sĩ

Lịch Sử

Chương 409

3,586 lượt đọc

1 năm trước

Đại Tống Siêu Cấp Học Bá

Lịch Sử

Chương 762

14,507 lượt đọc

1 năm trước

Đại Đường Cuồng Sĩ

Lịch Sử

Chương 408

3,668 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Danh Môn

Lịch Sử

Chương 417

2,954 lượt đọc

1 năm trước

Hàn Môn Kiêu Sĩ

Lịch Sử

Chương 516

9,932 lượt đọc

1 năm trước

Thiên Hạ Kiêu Hùng

Lịch Sử

Chương 1087

6,640 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Giang Sơn Chiến Đồ

Lịch Sử

Chương 209

3,310 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Hoàng Tộc

Lịch Sử

Chương 494

2,814 lượt đọc

1 năm trước

Đại Đường Vạn Hộ Hầu

Lịch Sử

Chương 175

2,893 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vãn Tống

Lịch Sử

Chương 61

1,469 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Đại Minh Quan Đồ

Lịch Sử

Chương 14

620 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Binh Lâm Thiên Hạ

Lịch Sử

Chương 52

1,249 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT