Tác giả Chân Ngu Lão Nhân

4 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Trường Sinh Chí Dị, Khai Cục Thái Thị Khẩu Bị Trảm Thủ

Tiên Hiệp

Chương 246

196 lượt đọc

3 giờ trước

Trường Sinh Chí Dị, Bắt Đầu Thái Thị Khẩu Bị Trảm Thủ

Huyền Huyễn

Chương 246

427 lượt đọc

16 giờ trước

Bí Vu Chi Chủ

Huyền Huyễn

Chương 1164

102 lượt đọc

2 tháng trước

Bí Vu Chi Chủ

Kỳ Huyễn

Chương 1157

9,313 lượt đọc

10 tháng trước

Truyện HOT