Tác giả Chân Ngu Lão Nhân

4 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Trường Sinh Chí Dị, Bắt Đầu Thái Thị Khẩu Bị Trảm Thủ

Huyền Huyễn

Chương 522

785 lượt đọc

1 tuần trước

Trường Sinh Chí Dị, Khai Cục Thái Thị Khẩu Bị Trảm Thủ

Tiên Hiệp

Chương 523

718 lượt đọc

2 tuần trước

Bí Vu Chi Chủ

Huyền Huyễn

Chương 1164

216 lượt đọc

1 năm trước

Bí Vu Chi Chủ

Kỳ Huyễn

Chương 1157

13,504 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT