Tác giả Cổ Chân Nhân

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cổ Chân Nhân

Tiên Hiệp

Chương 2348

1,050,816 lượt đọc

3 tháng trước

Vô Hạn Huyết Hạch

Kỳ Huyễn

Chương 412

10,345 lượt đọc

9 tháng trước

Vô Hạn Huyết Hạch

Huyền Huyễn

Chương 405

534 lượt đọc

9 tháng trước

Cổ Chân Nhân

Tiên Hiệp

Chương 301

11,970 lượt đọc

11 tháng trước

[Dịch] Cổ Chân Nhân

Tiên Hiệp

Chương 175

19,489 lượt đọc

1 năm trước

Ngự Yêu Chí Tôn

Huyền Huyễn

Chương 598

5,766 lượt đọc

1 năm trước

Vô Hạn Quần Phương Phổ

Khoa Huyễn

Chương 86

4,451 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT