Tác giả Cô Đơn Địa Phi

22 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Trọng Sinh: Đại Đế Trở Về

Huyền Huyễn

Chương 915

6,623 lượt đọc

7 giờ trước

Trùng Sinh: Đại Đế Quy Lai

Huyền Huyễn

Chương 100

58 lượt đọc

3 tháng trước

Trùng Sinh: Đại Đế Trở Về (Trọng Sinh: Đại Đế Quy Lai)

Huyền Huyễn

Chương 100

280 lượt đọc

6 tháng trước

Thần Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 4933

6,505 lượt đọc

10 tháng trước

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Huyền Huyễn

Chương 95

512 lượt đọc

10 tháng trước

Tu La Đế Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1662

5,091 lượt đọc

11 tháng trước

Vân Thiên Đế

Huyền Huyễn

Chương 277

1,153 lượt đọc

11 tháng trước

Vạn Giới Đế Chủ

Huyền Huyễn

Chương 205

1,085 lượt đọc

11 tháng trước

[Dịch] Thần Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 4752

26,210 lượt đọc

11 tháng trước

Tu La Đế Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1662

60,110 lượt đọc

1 năm trước

Thần Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 4932

908,965 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Hữu Nhất Tọa Chư Thiên Vạn Giới Giam Ngục

Huyền Huyễn

Chương 90

2,379 lượt đọc

1 năm trước

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Huyền Huyễn

Chương 72

4,023 lượt đọc

1 năm trước

Kiếm Động Cửu Thiên

Huyền Huyễn

Chương 1149

6,446 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Kiếm Động Cửu Thiên

Huyền Huyễn

Chương 1148

9,768 lượt đọc

1 năm trước

Võng Du Chi Chiến Ngự Thiên Hạ

Du Hí

Chương 602

4,650 lượt đọc

1 năm trước

Vĩnh Hằng Thiên Đế

Huyền Huyễn

Chương 647

9,386 lượt đọc

1 năm trước

Hoành Tảo Hoang Vũ

Huyền Huyễn

Chương 883

5,360 lượt đọc

1 năm trước

Vân Thiên Đế

Huyền Huyễn

Chương 277

5,643 lượt đọc

1 năm trước

Vạn Giới Đế Chủ

Huyền Huyễn

Chương 205

7,539 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT