Tác giả Cô Đơn Địa Phi

21 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Trọng Sinh: Đại Đế Trở Về

Huyền Huyễn

Chương 592

6,081 lượt đọc

10 giờ trước

Trùng Sinh: Đại Đế Trở Về (Trọng Sinh: Đại Đế Quy Lai)

Huyền Huyễn

Chương 100

102 lượt đọc

3 tuần trước

Thần Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 4933

5,714 lượt đọc

5 tháng trước

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Huyền Huyễn

Chương 95

394 lượt đọc

5 tháng trước

Tu La Đế Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1662

4,790 lượt đọc

5 tháng trước

Vân Thiên Đế

Huyền Huyễn

Chương 277

1,026 lượt đọc

5 tháng trước

Vạn Giới Đế Chủ

Huyền Huyễn

Chương 205

894 lượt đọc

6 tháng trước

[Dịch] Thần Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 4752

25,446 lượt đọc

6 tháng trước

Tu La Đế Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1662

56,370 lượt đọc

6 tháng trước

Thần Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 4932

890,213 lượt đọc

7 tháng trước

Ngã Hữu Nhất Tọa Chư Thiên Vạn Giới Giam Ngục

Huyền Huyễn

Chương 90

2,189 lượt đọc

1 năm trước

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Huyền Huyễn

Chương 72

3,686 lượt đọc

1 năm trước

Kiếm Động Cửu Thiên

Huyền Huyễn

Chương 1149

5,956 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Kiếm Động Cửu Thiên

Huyền Huyễn

Chương 1148

9,143 lượt đọc

1 năm trước

Võng Du Chi Chiến Ngự Thiên Hạ

Du Hí

Chương 602

4,135 lượt đọc

1 năm trước

Vĩnh Hằng Thiên Đế

Huyền Huyễn

Chương 647

8,924 lượt đọc

1 năm trước

Hoành Tảo Hoang Vũ

Huyền Huyễn

Chương 883

4,795 lượt đọc

1 năm trước

Vân Thiên Đế

Huyền Huyễn

Chương 277

5,017 lượt đọc

1 năm trước

Vạn Giới Đế Chủ

Huyền Huyễn

Chương 205

6,786 lượt đọc

1 năm trước

Chưởng Ngự Thiên Hạ

Huyền Huyễn

Chương 87

2,431 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT