Tác giả Dạ Hành Cẩu

9 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đây Không Phải Là Quái Đàm

Huyền Nghi

Chương 159

47 lượt đọc

1 tuần trước

Giá Bất Thị Quái Đàm

Linh Dị

Chương 157

76 lượt đọc

1 tuần trước

Toàn Bộ Bắt Đầu Sau Khi Ta Chết (Nhất Thiết Tòng Ngã Tử Hậu Khai Thủy)

Linh Dị

Chương 35

138 lượt đọc

7 tháng trước

Truy Sát Tác Giả

Huyền Nghi

Chương 151

353 lượt đọc

9 tháng trước

Truy Sát Tác Gia

Linh Dị

Chương 148

422 lượt đọc

9 tháng trước

Ngã Dụng Mộc Điêu Ký Lục Dị Thường

Linh Dị

Chương 420

7,087 lượt đọc

1 năm trước

Ta Dùng Mộc Điêu Ghi Lại Dị Thường

Huyền Nghi

Chương 421

515 lượt đọc

1 năm trước

Ta Có Thể Trở Về Không Chết

Huyền Nghi

Chương 500

249 lượt đọc

1 năm trước

Chàng Quỷ Hậu Ngã Năng Hồi Đương

Linh Dị

Chương 501

8,208 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT