Tác giả Đả Nhãn

10 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Tiên Cung

Tiên Hiệp

Chương 2229

4,801 lượt đọc

4 giờ trước

Bảo Giám

Đô Thị

Chương 1184

10,054 lượt đọc

1 năm trước

Thần Tàng

Đô Thị

Chương 221

2,168 lượt đọc

1 năm trước

Tiên Cung

Tiên Hiệp

Chương 635

1,145 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thiên Tài Tướng Sư

Đô Thị

Chương 931

2,967 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Hoàng Kim Đồng (Siêu Cấp Hoàng Kim Đồng)

Đô Thị

Chương 1159

5,880 lượt đọc

1 năm trước

Tiên Cung

Tiên Hiệp • Tu Chân

Chương 8

676 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Bảo Giám - Sưu tầm

Đô Thị

Chương 24

530 lượt đọc

1 năm trước

Thiên Tài Tướng Sư

Đô Thị

Chương 533

5,624 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tiên Cung

Tiên Hiệp

Chương 8

430 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT