Tác giả Diệp Hận Thuỷ

6 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đương Vô Hạn Hàng Lâm

Khoa Huyễn

Chương 188

69 lượt đọc

22 giờ trước

Tu Tiên Mô Nghĩ Khí

Tiên Hiệp

Chương 274

198 lượt đọc

3 tháng trước

Tu Tiên Mô Phỏng Hệ Thống

Tiên Hiệp

Chương 275

304 lượt đọc

3 tháng trước

Từ Linh Khí Khôi Phục Đến Mạt Pháp Thời Đại

Tiên Hiệp

Chương 1135

173 lượt đọc

5 tháng trước

Vạn Giới Đào Bảo Thương

Đô Thị

Chương 1298

1,287 lượt đọc

1 năm trước

Chính Bản Tu Tiên

Khoa Huyễn

Chương 19

241 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT