Tác giả Đông Thành Lệnh

11 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tinh Thần Tài Quyết Người: Ta Có Thể Xu Cát Tị Hung

Huyền Huyễn

Chương 153

69 lượt đọc

11 giờ trước

Tinh Thần Tài Quyết Người: Ta Có hể Xu Cát Tị ung

Huyền Huyễn

Chương 1

18 lượt đọc

1 tháng trước

Ta Hiến Tế Thọ Nguyên Có Thể Mạnh Lên

Huyền Huyễn

Chương 300

584 lượt đọc

5 tháng trước

Ta Thật Sự Muốn Trường Sinh Bất Lão

Huyền Huyễn

Chương 14

72 lượt đọc

6 tháng trước

Ta Có Vô Số Điểm Kỹ Năng

Huyền Huyễn

Chương 278

68 lượt đọc

6 tháng trước

Võ Đạo Tiên Nông

Huyền Huyễn

Chương 236

196 lượt đọc

6 tháng trước

Ta Thật Sự Muốn Trường Sinh Bất Lão (Ngã Chân Đích Tưởng Trường Sinh Bất Lão)

Huyền Huyễn

Chương 60

1,263 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Hữu Vô Số Kỹ Năng Điểm

Huyền Huyễn

Chương 690

5,630 lượt đọc

1 năm trước

Thiên Đạo Phạt Ác Lệnh

Huyền Huyễn

Chương 1132

6,624 lượt đọc

1 năm trước

Thiên Mạc Thần Bổ

Huyền Huyễn

Chương 1002

2,962 lượt đọc

1 năm trước

Vũ Đạo Tiên Nông

Huyền Huyễn

Chương 230

1,232 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT