Tác giả Gia Cát Uyển Quân

5 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Quái Vật Hợp Thành Đại Sư

Du Hí

Chương 785

5,042 lượt đọc

20 giờ trước

Quái Vật Hợp Thành Đại Sư

Võng Du

Chương 785

237 lượt đọc

21 giờ trước

Sủng Vật Của Ta Là BOSS

Võng Du

Chương 336

114 lượt đọc

3 tháng trước

Chẩm Yêu Hựu Thị Thiên Khiển Khuyên (Tại sao lại là Blue Zone)

Du Hí

Chương 30

504 lượt đọc

1 năm trước

Hồi Đáo Chiến Quốc Đương Chưởng Môn

Võ Hiệp

Chương 446

3,219 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT