Tác giả Gia Cát Uyển Quân

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Quái Vật Hợp Thành Đại Sư

Võng Du

Chương 1092

662 lượt đọc

2 tuần trước

Quái Vật Hợp Thành Đại Sư

Du Hí

Chương 1075

6,429 lượt đọc

2 tuần trước

Sủng Vật Của Ta Là BOSS

Võng Du

Chương 336

230 lượt đọc

1 năm trước

Chẩm Yêu Hựu Thị Thiên Khiển Khuyên (Tại sao lại là Blue Zone)

Du Hí

Chương 30

797 lượt đọc

2 năm trước

Hồi Đáo Chiến Quốc Đương Chưởng Môn

Võ Hiệp

Chương 446

5,584 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT