Tác giả Giang Hồ Tái Kiến

12 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Huyền Huyễn

Chương 2008

982,003 lượt đọc

8 tháng trước

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Huyền Huyễn

Chương 2770

6,134 lượt đọc

9 tháng trước

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

Huyền Huyễn

Chương 2008

8,626 lượt đọc

9 tháng trước

Vũ Nghịch Cửu Thiên

Huyền Huyễn

Chương 1394

9,551 lượt đọc

9 tháng trước

Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch (Ngã Đích Sư Tôn Siêu Vô Địch)

Huyền Huyễn

Chương 312

4,049 lượt đọc

10 tháng trước

Long Hồn Chiến Đế

Huyền Huyễn

Chương 608

2,843 lượt đọc

10 tháng trước

Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Huyền Huyễn

Chương 321

2,281 lượt đọc

10 tháng trước

Ta Là Cường Nhị Đại

Huyền Huyễn

Chương 28

636 lượt đọc

10 tháng trước

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Huyền Huyễn

Chương 2771

315,668 lượt đọc

1 năm trước

Ta Là Cường Nhị Đại

Huyền Huyễn

Chương 28

1,177 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Thị Cường Nhị Đại

Huyền Huyễn

Chương 5

527 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vạn Cổ Tối Cường Tông

Huyền Huyễn

Chương 100

3,606 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT