Tác giả Giang Hồ Tái Kiến

12 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Huyền Huyễn

Chương 2008

596,083 lượt đọc

1 tháng trước

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Huyền Huyễn

Chương 2770

3,426 lượt đọc

2 tháng trước

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

Huyền Huyễn

Chương 2008

2,981 lượt đọc

2 tháng trước

Vũ Nghịch Cửu Thiên

Huyền Huyễn

Chương 1394

3,614 lượt đọc

3 tháng trước

Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch (Ngã Đích Sư Tôn Siêu Vô Địch)

Huyền Huyễn

Chương 312

2,952 lượt đọc

3 tháng trước

Long Hồn Chiến Đế

Huyền Huyễn

Chương 608

638 lượt đọc

3 tháng trước

Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Huyền Huyễn

Chương 321

589 lượt đọc

3 tháng trước

Ta Là Cường Nhị Đại

Huyền Huyễn

Chương 28

349 lượt đọc

3 tháng trước

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Huyền Huyễn

Chương 2771

284,942 lượt đọc

5 tháng trước

Ta Là Cường Nhị Đại

Huyền Huyễn

Chương 28

861 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Thị Cường Nhị Đại

Huyền Huyễn

Chương 5

370 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vạn Cổ Tối Cường Tông

Huyền Huyễn

Chương 100

2,168 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT