Tác giả Hắc Huyền

13 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Mắt Trái Của Ta Có Yêu Khí

Tiên Hiệp

Chương 175

401 lượt đọc

3 tháng trước

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1904

1,919 lượt đọc

9 tháng trước

Sư Thúc Vô Địch

Tiên Hiệp

Chương 472

498 lượt đọc

10 tháng trước

Vân Tiên Quân

Tiên Hiệp

Chương 404

502 lượt đọc

10 tháng trước

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tiên Hiệp

Chương 950

29,097 lượt đọc

11 tháng trước

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1902

11,134 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Nhất Ngôn Thông Thiên - Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 333

3,311 lượt đọc

1 năm trước

Cực Đấu Chư Thiên

Huyền Huyễn

Chương 165

3,661 lượt đọc

1 năm trước

Sư Thúc Vô Địch

Tiên Hiệp

Chương 475

4,223 lượt đọc

1 năm trước

Trùng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tiên Hiệp

Chương 913

12,695 lượt đọc

1 năm trước

Cửu Thiên Tiên Sát

Tiên Hiệp

Chương 114

2,089 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 145

2,250 lượt đọc

1 năm trước

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tiên Hiệp

Chương 286

3,227 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT