Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Số 444 Bệnh Viện

Huyền Nghi

Chương 160

94 lượt đọc

2 tuần trước

Số 444 Bệnh Viện(444 Hào Y Viện)

Linh Dị

Chương 134

186 lượt đọc

1 tháng trước

Địa Ngục Công Ngụ [Reconvert]

Linh Dị

Chương 568

2,217 lượt đọc

1 tháng trước

Số 444 Bệnh

Huyền Nghi

Chương 5

52 lượt đọc

3 tháng trước

Ác Ma Công Ngụ

Linh Dị

Chương 88

1,802 lượt đọc

6 tháng trước

Ác Ma Nhà Trọ

Huyền Nghi

Chương 86

462 lượt đọc

1 năm trước

Địa Ngục Điện Ảnh Viện

Linh Dị

Chương 1488

6,097 lượt đọc

1 năm trước

Địa Ngục Công Ngụ

Linh Dị

Chương 326

3,999 lượt đọc

2 năm trước

Ma Quỷ Khảo Quyển

Linh Dị

Chương 304

5,349 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Rạp Chiếu Phim Địa Ngục (Địa Ngục Điện Ảnh Viện)

Linh Dị

Chương 487

6,767 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT