Tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ

18 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tinh Hồng Hàng Lâm

Khoa Huyễn

Chương 7

4 lượt đọc

1 giờ trước

Bạch Thủ Yêu Sư

Tiên Hiệp

Chương 496

14,357 lượt đọc

2 giờ trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 2035

89,104 lượt đọc

3 tháng trước

Tòng Hồng Nguyệt Khai Thủy

Khoa Huyễn

Chương 900

1,439 lượt đọc

4 tháng trước

Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu

Huyền Nghi

Chương 896

1,059 lượt đọc

4 tháng trước

Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu (Tòng Hồng Nguyệt Khai Thủy)

Khoa Huyễn

Chương 286

2,725 lượt đọc

9 tháng trước

[Dịch] Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1779

670,438 lượt đọc

9 tháng trước

Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1805

3,871 lượt đọc

9 tháng trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1000

1,794 lượt đọc

9 tháng trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 788

2,404 lượt đọc

9 tháng trước

[Dịch] Lược Thiên Ký - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 1779

2,990 lượt đọc

10 tháng trước

Bạch Thủ Yêu Sư

Tiên Hiệp

Chương 491

1,184 lượt đọc

10 tháng trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 7

1,416 lượt đọc

10 tháng trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 787

78,394 lượt đọc

11 tháng trước

Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1836

32,841 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 321

41,774 lượt đọc

1 năm trước

Ôn Tiên

Tiên Hiệp

Chương 341

8,392 lượt đọc

1 năm trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1000

23,735 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT