Tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ

16 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Tòng Hồng Nguyệt Khai Thủy

Khoa Huyễn

Chương 725

581 lượt đọc

1 giờ trước

Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu

Huyền Nghi

Chương 768

284 lượt đọc

12 giờ trước

Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu (Tòng Hồng Nguyệt Khai Thủy)

Khoa Huyễn

Chương 286

1,924 lượt đọc

2 tháng trước

[Dịch] Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1779

607,116 lượt đọc

2 tháng trước

Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1805

3,233 lượt đọc

3 tháng trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1000

410 lượt đọc

3 tháng trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 788

1,917 lượt đọc

3 tháng trước

[Dịch] Lược Thiên Ký - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 1779

784 lượt đọc

3 tháng trước

Bạch Thủ Yêu Sư

Tiên Hiệp

Chương 491

795 lượt đọc

3 tháng trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 7

1,121 lượt đọc

3 tháng trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 787

68,883 lượt đọc

4 tháng trước

Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1836

26,603 lượt đọc

5 tháng trước

[Dịch] Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 321

37,200 lượt đọc

6 tháng trước

Ôn Tiên

Tiên Hiệp

Chương 341

7,094 lượt đọc

6 tháng trước

Bạch Thủ Yêu Sư

Tiên Hiệp

Chương 491

13,317 lượt đọc

8 tháng trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1000

20,158 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT