Tác giả Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

12 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Giá Thị Quốc Sư Đích Địa Bàn

Võ Hiệp

Chương 36

117 lượt đọc

4 tháng trước

Đây Là Quốc Sư Địa Bàn

Tiên Hiệp

Chương 36

86 lượt đọc

4 tháng trước

Toàn Dân Tiến Hóa Thời Đại

Huyền Huyễn

Chương 1425

751 lượt đọc

5 tháng trước

Máy Móc Võ Thánh

Đô Thị

Chương 500

241 lượt đọc

6 tháng trước

Phế Thổ Trùng Quần Chủ Tể

Huyền Huyễn

Chương 171

187 lượt đọc

6 tháng trước

Phế Thổ Trùng Quần Chúa Tể

Huyền Huyễn

Chương 171

828 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Phương Trượng (Bát Linh Hậu Thiếu Lâm Phương Trượng)

Huyền Huyễn

Chương 738

1,547 lượt đọc

1 năm trước

Tài Thần Đáo

Tiên Hiệp

Chương 126

739 lượt đọc

1 năm trước

Cơ Giới Vũ Thánh

Huyền Huyễn

Chương 500

3,840 lượt đọc

1 năm trước

Bát Linh Hậu Thiếu Lâm phương trượng

Tiên Hiệp

Chương 150

966 lượt đọc

1 năm trước

Mạt Nhật Hồng Cảnh Chỉ Huy Quan

Quân Sự

Chương 163

911 lượt đọc

1 năm trước

Thiểm Thước Quyền Mang

Huyền Huyễn

Chương 242

469 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT