Tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai

13 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Kính Diện Quản Lý Cục

Huyền Huyễn

Chương 215

153 lượt đọc

16 giờ trước

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Huyền Huyễn

Chương 2276

784,719 lượt đọc

1 tuần trước

Kính Diện Cục Quản Lý

Huyền Huyễn

Chương 173

111 lượt đọc

1 tháng trước

Mặt Kính Cục Quản Lý

Huyền Huyễn

Chương 7

96 lượt đọc

3 tháng trước

Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc

Huyền Huyễn

Chương 378

1,027 lượt đọc

5 tháng trước

Cho Mời Tiểu Sư Thúc

Huyền Huyễn

Chương 372

1,523 lượt đọc

5 tháng trước

Cho Mời Tiểu Sư Thúc (Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc)

Huyền Huyễn

Chương 378

8,579 lượt đọc

5 tháng trước

Tạo Hóa Đồ

Huyền Huyễn

Chương 285

909 lượt đọc

5 tháng trước

Chửng Cứu Toàn Cầu

Huyền Huyễn

Chương 239

4,909 lượt đọc

5 tháng trước

Cứu Vớt Toàn Cầu

Huyền Huyễn

Chương 112

243 lượt đọc

6 tháng trước

[Dịch] Vô Tận Đan Điền

Huyền Huyễn

Chương 3610

20,174 lượt đọc

1 năm trước

Vô Tận Đan Điền

Huyền Huyễn

Chương 2314

23,508 lượt đọc

1 năm trước

Tạo Hóa Đồ

Huyền Huyễn

Chương 286

6,604 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT