Tác giả Khinh Tuyền Lưu Hưởng

9 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Không Khoa Học Ngự Thú

Huyền Huyễn

Chương 443

944 lượt đọc

7 giờ trước

Bất Khoa Học Ngự Thú

Huyền Huyễn

Chương 446

733 lượt đọc

23 giờ trước

[Dịch] Pokémon Master (Tinh Linh Chưởng Môn Nhân)

Đồng Nhân

Chương 96

256 lượt đọc

2 tuần trước

Pokemon Master

Đồng Nhân

Chương 46

130 lượt đọc

7 tháng trước

Pokemon Chưởng Môn Nhân

Đồng Nhân

Chương 1220

1,067 lượt đọc

9 tháng trước

Pokémon Chưởng Môn Nhân

Đồng Nhân

Chương 1223

13,754 lượt đọc

10 tháng trước

Pokemon Chi Niary

Đồng Nhân

Chương 1180

172 lượt đọc

10 tháng trước

Pokemon no Teiju

Đồng Nhân

Chương 1279

16,629 lượt đọc

1 năm trước

Pokemon Master

Huyền Ảo • Đô Thị • Đồng Nhân

Chương 34

1,574 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT