Tác giả Không Tưởng Chi Long

6 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Đồng Nhân

Chương 783

767 lượt đọc

2 tuần trước

Ta Có Thể Điểm Hóa Thần Binh

Huyền Huyễn

Chương 64

306 lượt đọc

1 năm trước

Tenseigan Trung Đích Hỏa Ảnh Thế Giới

Đồng Nhân

Chương 1428

5,049 lượt đọc

1 năm trước

Tenseigan Trung Đích Naruto Thế Giới

Đồng Nhân

Chương 1428

1,911 lượt đọc

2 năm trước

Tenseigan bên trong thế giới Naruto

Đồng Nhân

Chương 105

1,505 lượt đọc

2 năm trước

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Xuyên Không • Đồng Nhân

Chương 618

14,847 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT