Tác giả Kim Thiềm Lão Tổ

6 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Trùng Sinh Phi Dương Niên Đại

Đô Thị

Chương 724

913 lượt đọc

1 tuần trước

Trùng Sinh Phi Dương Niên Đại

Đô Thị

Chương 680

608 lượt đọc

1 tuần trước

Trọng Sinh Phi Dương Niên Đại

Đô Thị

Chương 400

665 lượt đọc

2 tháng trước

Tenseigan Dữ Siêu Phàm Thế Giới

Kỳ Huyễn

Chương 417

6,082 lượt đọc

1 năm trước

Tenseigan cùng siêu phàm thế giới (Chuyển Sinh Nhãn Dữ Siêu Phàm Thế Giới)

Kỳ Huyễn

Chương 115

1,175 lượt đọc

2 năm trước

Vong Linh Pháp Sư Dữ Siêu Cấp Mộ Viên

Kỳ Huyễn

Chương 893

4,359 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT