Tác giả Lão Kê Cật Ma Cô

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Hoàng Tuyền Bãi Độ Nhân (Âm Dương Bãi Độ, Ngã Chẩm Yêu Tựu Vô Địch)

Huyền Huyễn

Chương 329

299 lượt đọc

2 tuần trước

Âm Dương Sang Sông, Ta Làm Sao Lại Vô Địch Rồi

Huyền Huyễn

Chương 326

325 lượt đọc

1 tháng trước

Âm Dương Bãi Độ, Ngã Chẩm Yêu Tựu Vô Địch

Huyền Huyễn

Chương 329

1,300 lượt đọc

1 tháng trước

Toàn Thế Giới Đều Không Biết Ta Rất Mạnh

Huyền Huyễn

Chương 337

118 lượt đọc

6 tháng trước

Cha Của Ta Giống Như Có Chút Mạnh

Huyền Huyễn

Chương 178

56 lượt đọc

6 tháng trước

Truyện HOT