Tác giả Lục Đạo Trầm Luân

8 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Kiếm Kiếm Siêu Thần

Huyền Huyễn

Chương 1061

1,660 lượt đọc

1 tuần trước

Đại Tạo Hóa Kiếm Chủ

Tiên Hiệp

Chương 55

27 lượt đọc

4 tuần trước

Kiếm Kiếm Siêu Thần

Huyền Huyễn

Chương 1517

5,955 lượt đọc

4 tháng trước

Vong Linh Pháp Sư Mạt Thế Hành

Đô Thị

Chương 2060

641 lượt đọc

1 năm trước

Kiếm Đạo Độc Thần

Huyền Huyễn

Chương 2306

9,854 lượt đọc

1 năm trước

Kiếm Đạo Thông Thần

Huyền Huyễn

Chương 2854

39,437 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Kiếm Đạo Độc Thần

Huyền Huyễn

Chương 3918

14,648 lượt đọc

2 năm trước

Vong Linh Pháp Sư Mạt Thế Hành

Khoa Huyễn

Chương 335

2,068 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT