Tác giả Lưu Đạn Phạ Thủy

4 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Truất Long

Lịch Sử

Chương 88

94 lượt đọc

22 giờ trước

Thiệu Tống

Lịch Sử

Chương 128

108 lượt đọc

6 tháng trước

Thiệu Tống

Lịch Sử

Chương 128

1,795 lượt đọc

1 năm trước

Hàn Ngu Chi Ảnh Đế

Đô Thị

Chương 333

2,336 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT